Αρχική

Βρίσκεστε στον ιστότοπο του

Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Αμαλιάδας.


Μπορείτε να περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας το πιο πάνω Menu. Στις επιλογές…

  • Ανακοινώσεις: Θα βρείτε ανακοινώσεις του Συνδέσμου μας.
  • Ενημερώσεις: Θα βρείτε ανακοινώσεις από την Π.Ο.Π.Σ. ή από Ν.Π.Δ.Δ. που αποστέλλονται στον Συ.Πο.Συ.Αμ. Ακόμα θα βρείτε σύνδεσμους για το “Βήμα των συνταξιούχων” καθώς για τα πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων.
  • Απόψεις: Πολύ σύντομα άρθρα που πιθανόν σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε και σεις να στείλετε επώνυμα κάποιο πολύ σύντομο άρθρο (σε ηλεκτρονική μορφή) στην κατάλληλη διεύθυνση mail. Η ανάρτηση γίνεται μετά από έγγριση του Δ.Σ.
  • Χρήσιμα: Θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους για υπηρεσίες, έντυπα, συνταξιοδοτική νομοθεσία…
  • Περι του Συνδέσμου: Θα βρείτε πληροφορίες για το Σύνδεσμο.
  • Επικοινωνία: Θα βρείτε τρόπους επικοινωνίας με το Σύνδεσμο.

 Δείτε στο χάρτη.