Δελτίο Τύπου (για απόφαση Πρωτοδικείου)

Π .Ο . Π . Σ .

Αθήνα, 10/10/2018

Προς τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τους Συλλόγους- Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων της χώρας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση της αριθμ.3037/2018 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία στηρίχθηκε στις αριθμ. 2287 και 2288/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των Ν.4051/2012 και 4093/2012 και επομένως παράνομες οι περικοπές που έγιναν στις κύριες και επικουρικές συντάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των νόμων, δικαιώθηκε συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα με την επιστροφή αναδρομικών όλων των ποσών που είχαν παρακρατηθεί από την κύρια και επικουρική σύνταξη.

Στην εφημερίδα μας (φύλλο 562/Ιούνιος 2015) είχαμε αναφερθεί συνοπτικά στις παραπάνω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου μετά την έκδοση της αριθμ.4327/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχαν προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την αντισυνταγματικότητα των νόμων 4051/2012 και 4093/2012.

Η σχετική πρωτόδικη απόφαση αφορά ιδιωτικό υπάλληλο, προς το μέρος της κύριας σύνταξης αλλά και της επικουρικής, ενώ για τον δημόσιο υπάλληλο αρμόδιο δικαστήριο για την κύρια σύνταξη είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μπορούμε όμως να επικαλεστούμε την πρωτόδικη απόφαση σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υποβολή σχετικής αίτησης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) ζητώντας την επιστροφή όλων των ποσών αναδρομικά, απ’ τις περικοπές που έγιναν παράνομα στις επικουρικές μας συντάξεις, σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους.

Εξετάζεται η περίπτωση υποβολής αίτησης στον ΕΦΚΑ για τις παράνομες παρακρατήσεις στις κύριες συντάξεις και την κατάργηση των δώρων.

Σας στέλνουμε υπόδειγμα αίτησης εντός των προσεχών ημερών.

Οι πολιτικοί συνταξιούχοι να έρχονται στα Γραφεία των Συλλόγων – Συνδέσμων για την εξυπηρέτησή τους.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                   Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας     Ερμ. Λινάρδος