Ενημέρωση (411/27.04.2018)

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τους Συλλόγους- Συνδέσμους
Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου όλης της Χώρας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά τη μεγάλη Παναττική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2018, επισκεφτήκαμε την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και σας πληροφορούμε τα εξής:

  1. Ο Υφυπουργός κ. Πετρόπουλος μας είπε ότι για την επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ), που λαθεμένα υπολογίστηκε, η κράτηση κατά τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων με το Ν. 4387/2016 διακόπτεται, για τους συνταξιούχους που έπαιρναν ακαθάριστη επικουρική σύνταξη άνω των τριακοσίων και ένα λεπτό του Ευρώ (300,01), από τη σύνταξη που θα καταβληθεί το μήνα Μάιο. Τα αναδρομικά που οφείλονται, θα δοθούν στους συνταξιούχους εντός των επόμενων μηνών. Επομένως δε χρειάζεται η υποβολή αιτήσεων για το θέμα αυτό.
  2. Για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ν.3865/2010) που επιβάλλεται στις κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ (1.400,01), εξετάζεται το ζήτημα, προφανώς λόγω του υψηλού δημοσιονομικού κόστους. Αναπτύξαμε αναλυτικά το θέμα αυτό και του επιδώσαμε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο άλλωστε είχαμε στείλει πριν από λίγο καιρό για τα γενικότερα θέματα που μας απασχολούν.
  3. Για την περικοπή της προσωπικής διαφοράς με τον επανυπολογισμό των συντάξεων από 1/1/2019 είναι ζήτημα που δεν μπορεί να εξεταστεί τώρα, λόγω των συνθηκών που υπάρχουν, ίσως γίνει αργότερα. Το ίδιο και για τη μείωση του αφορολόγητου που μπορεί να εφαρμοστεί από 1/1/2019.
  4. Για την απόδοση της προαιρετικής εισφοράς στις Ομοσπονδίες η σχετική υπουργική απόφαση είναι για υπογραφή από την Υπουργό κ. Αχτσιόγλου και η αρμόδια Διευθύντριά της μας ενημέρωσε ότι θα έχει υπογραφεί μέχρι 30 Απριλίου 2018.

Παρακαλούνται τα Δ.Σ. να μας γνωρίσουν πώς επιθυμούν να γίνεται η ενημέρωση και η επικοινωνία μαζί τους (FAX, email ή ταχυδρομικά), ώστε να αποφεύγονται παράπονα και διαμαρτυρίες για ελλιπή ενημέρωση.

Είναι πάντως χρήσιμο να κατανοήσουμε όλοι ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι άμεση και χωρίς οικονομικό κόστος. Παρόλα αυτά θα μπορούσε εύκολα να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον η επικοινωνία μέσω FAX, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί για την επικοινωνία αυτή.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας  Ερμ. Λινάρδος

Δελτίο Τύπου (401/11.04.2018)

Προς τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ, τους Συνδέσμους- Συλλόγους των πολιτικών συνταξιούχων όλης της Χώρας και τα ΜΜΕ

Θέμα: Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων στο Συνήγορο του Πολίτη

Ενημερώνουμε τους πολιτικούς συνταξιούχους, τέως δημοσίους υπαλλήλους, με αφορμή την υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων στο Συνήγορο του Πολίτη, για τις λαθεμένες παρακρατήσεις στις συντάξεις των Ν.3986/2011 υπέρ ΑΚΑΓΕ και 4093/2012, τα εξής:

Με σειρά εγγράφων και παραστάσεών μας στο Υπουργείο Εργασίας ζητήσαμε την άμεση διακοπή της λαθεμένης κράτησης του Ν.3986/2011 κατά τον επανυπολογισμό της επικουρικής σύνταξης με το Ν.4387/2016, για τους συνταξιούχους που ελάμβαναν επικουρική σύνταξη άνω των 300,01 ευρώ. Κατά πληροφορίες μας δικαιούχοι είναι 220.000 συνταξιούχοι περίπου με πιθανό ποσό επιστροφής 60.000.000 ευρώ. (αναφερόμαστε μόνο στους υπαλλήλους του Δημοσίου και όχι των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΔΕΚΟ). Για τις κρατήσεις του Ν.4093/2012 με υπόδειξή μας πολιτικοί συνταξιούχοι του Δημοσίου έχουν προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την αντισυνταγματικότητα αυτών των διατάξεων, με τις οποίες περικόπηκαν οι συντάξεις αθροιστικά, κύρια, επικουρική και μετοχικό μέρισμα (ΜΤΠΥ).

Αναμένεται η εκδίκαση αυτών των υποθέσεων.

Για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (απόφαση 244/2017 Ελ. Συνεδρίου) κατά την εκτίμησή μας, η διακοπή της ανέρχεται για τον κρατικό προϋπολογισμό στα 10.000.000 το μήνα και σε 120.000.000 εκατ. το χρόνο. Ζητήσαμε από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να πληροφορήσει άμεσα τους συνταξιούχους, τέως δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, με ποιο τρόπο μπορεί να υλοποιηθεί η σχετική απόφαση του Ελ. Συνεδρίου, για να αποφευχθεί η συνεχής ταλαιπωρία των συνταξιούχων με την υποβολή αιτήσεων και προσφυγή στα Δικαστήρια, κυρίως στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αρμόδιο σε δεύτερο βαθμό για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των κύριων συντάξεων.

Συνεχίζεται όμως, η υποβολή αιτήσεων στο ΕΤΕΑΕΠ και στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τελικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας,  Υπουργό κ. Αχτσιόγλου και  Υφυπουργό κ. Πετρόπουλο, ζητούμε ακόμα μια φορά να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις για τη διακοπή των εισφορών και τον τρόπο επιστροφής των παρανόμων κρατήσεων, όπως ορίζουν οι σχετικοί νόμοι και οι αποφάσεις των Ανώτατων Διοικητικών Δικαστηρίων της Χώρας.

Ο Πρόεδρος             Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας  Ερμ. Λινάρδος