Ενημέρωση (413/30.04.2018)

Προς τους Συνδέσμους- Συλλόγους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της Χώρας

 Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας κάνουμε γνωστό ότι, όπως μας πληροφόρησε το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, με την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων το μήνα Μάιο (Πέμπτη 3 Μαΐου 2018) η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011 υπέρ του ΑΚΑΓΕ θα υπολογίζεται στα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων του ΕΤΕΑΕΠ.

Η παρακράτηση αυτή, υπενθυμίζουμε, αφορά πολιτικούς συνταξιούχους που ελάμβαναν μηνιαία επικουρική σύνταξη άνω των 300,01 ευρώ ακαθάριστη, η οποία παύει πλέον να ισχύει.

Τα αναδρομικά ποσά, για όσες περιπτώσεις συνταξιούχων προκύπτουν επιστροφές, θα πιστωθούν το επόμενο διάστημα απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται πλέον καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους τους.

Επίσης υπογράφηκε η σχετική υπουργική απόφαση στις 17 Απριλίου 2018 για την απόδοση της προαιρετικής εισφοράς και προγραμματίζουμε την Απολογιστική και Καταστατική Συνέλευση στις 21, 22 και 23 Ιουνίου 2018.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                  Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας    Ερμ. Λινάρδος