Δελτίο Τύπου

Αθήνα 03.09.2018

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), τέως υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, με την ευκαιρία της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ζητά από την Κυβέρνηση να αποκαταστήσει τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μας, οι οποίες έχουν λεηλατηθεί κατά την οκταετή μνημονιακή περίοδο, να ελαφρύνει το συνταξιουχικό εισόδημά μας από τη σκληρή φορολογία, να μην εφαρμοστούν οι δυσμενείς συνταξιοδοτικές διατάξεις του Ν.4387/2016 (κατάργηση της προσωπικής διαφοράς κ.λπ), να έχουν οι συνταξιούχοι δημόσια και αξιοπρεπή υγειονομική περίθαλψη και να λειτουργήσει γενικά το κοινωνικό κράτος δικαίου για όφελος του ελληνικού λαού.

Προς την κατεύθυνση αυτή ζητούμε την αμέριστη συμπαράσταση όλων των πολιτικών κομμάτων της Βουλής.

Από την ΠΟΠΣ