Συνταξιουχικά θέματα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 21/11/18
Αρ.Πρωτ: 538

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τους Συνδέσμους- Συλλόγους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Σας ενημερώνουμε ότι στις 19 Νοεμβρίου 2018 καταθέσαμε Υπόμνημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη θεώρηση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της προαιρετικής εισφοράς στην Ομοσπονδία μας.

Επισυνάπτουμε αντίγραφο του Υπομνήματος.
(2018.11.24 Υπόμνημα για ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ)

Στις 20 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων και πορεία προς τη Βουλή.

Μιλώντας στη συγκέντρωση, τονίσαμε ιδιαίτερα ότι με τους αγώνες μας, με κάθε τρόπο, πετύχαμε τη μη περικοπή της προσωπικής διαφοράς και ζητήσαμε την προώθηση διάταξης νόμου που προβλέπει την κατάργησή της.

Στη Βουλή έγινε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας κ.Πετρόπουλο, του οποίου θέσαμε υπόψη τα θέματα που μας απασχολούν. Ο Υπουργός απάντησε τα εξής:

  1. Η προσωπική διαφορά θα διατηρηθεί.
  2. Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, προκρίναμε την ηλεκτρονική υποβολή για την αποφυγή ταλαιπωρίας των συνταξιούχων, εκτός ειδικών περιπτώσεων (μεταβιβάσεις λόγω θανάτου, κληρονόμοι κλπ).
  3. Η Κυβέρνηση προσανατολίζεται μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού να χορηγήσει εφάπαξ βοήθημα σε όλους τους συνταξιούχους, χωρία να προσδιορίσει το ποσό του βοηθήματος, το οποίο όμως θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός.
  4. Ανεξάρτητα από την υποβολή αιτήσεων και προσφυγών, η Κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει πολιτικά το ζήτημα αυτό για όλους τους συνταξιούχους (όπως ακριβώς ζήτησε και η Ομοσπονδία μας).
  5. Για την απόδοση της προαιρετικής εισφοράς, η σχετική διάταξη είναι έτοιμη και θα περάσει σε προσεχές νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

Επαναλαμβάνουμε προηγούμενο σημείωμά μας:
Για τις κύριες συντάξεις, μετά από σχετική απάντηση του ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ) ή μετά παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης ασκείται ένσταση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι προσφυγές για τις επικουρικές συντάξεις κατά του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) ασκούνται ενώπιον άλλων Δικαστηρίων (Ειρηνοδικείων ή Πρωτοδικείων κλπ).

Διευκρινίζεται ότι η προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ατομική και στα άλλα Δικαστήρια οι αγωγές μπορεί να είναι ομαδικές και εφόσον επιθυμεί, σε κάθε περίπτωση, να ασκήσει τα ένδικα μέσα ο συνταξιούχος.

Σας στέλνουμε νεότερο υπόδειγμα αίτησης για την εφαρμογή της 244/2017 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) σε βάρος των συνταξιούχων του Δημοσίου. Την αίτηση υποβάλλει ατομικά ο συνταξιούχος που από το εκκαθαριστικό σημείωμά του προκύπτει κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) και εφόσον η σύνταξή του είναι πάνω από 1.400,01 ευρώ το μήνα ακαθάριστη.

 

Ο Πρόεδρος _________ Χρ. Μπουρδούκης

Ο Γεν. Γραμματέας ___ Ερμ. Λινάρδος

 

 2018.11.24 Αίτηση για ΕΑΣ με 244-17 (Ν)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 16/11/18
Αρ. πρωτ: 534

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τους Συλλόγους- Συνδέσμους
Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Θέμα:
«Σύσκεψη των. Δ.Σ. των Συλλόγων- Συνδέσμων της ΠΟΠΣ στα πλαίσια της ΣΕΑ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε τη σχετική ανακοίνωση των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων για την Πανελλαδική Συγκέντρωση στην Αθήνα στις 15/12/2018.

Η συμμετοχή στις συγκεντρώσεις είναι χρήσιμη για την προβολή και διεκδίκηση των αιτημάτων μας.

Σημειώνεται πάντως ότι όλες οι μετακινήσεις προς τις περιφερειακές συγκεντρώσεις και προς την Αθήνα δεν μπορούν να καλυφθούν από την Ομοσπονδία μας λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                    Χρ. Μπουρδούκης.
Ο Γεν. Γραμματέας      Ερμ. Λινάρδος.

 


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 9/11/18

Προς τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τους Συλλόγους- Συνδέσμους
Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Σας πληροφορούμε ότι η Διοίκηση του ΕΦΚΑ από τις 12 Νοεμβρίου 2018 δέχεται αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά για τις μειώσεις των συντάξεων, σύμφωνα με τους νόμους 4051 και 4093/2012 στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr).

Σχετικά με την άσκηση αγωγών για τις επικουρικές συντάξεις, σας διευκρινίζουμε ότι αυτό το ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί μόνο κατά του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) στα Ειρηνοδικεία ή τα Διοικητικά Πρωτοδικεία.

Για τις κύριες συντάξεις, μετά από τη σχετική απάντηση του ΕΦΚΑ και μετά από παρέλευση τριμήνου από την υποβολή των αιτήσεων χωρίς απάντηση, οι ενστάσεις ασκούνται ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Από την ΠΟΠΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 5/11/2018

Προς τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τους Συλλόγους- Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Σας πληροφορούμε ότι στις 2/11/18 καταθέσαμε στο Υπουργείο Εργασίας τη σχετική τροπολογία για την τροποποίηση του άρθρου 102 του Ν.4387/2016, με σκοπό η προαιρετική εισφορά να αποδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ) απευθείας στις Συνταξιουχικές Οργανώσεις. Η σχετική τροπολογία θα περάσει στο πρώτο συναφές νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

Ζητήσαμε την άμεση παρέμβαση του Υπουργού στον ΟΑΕΔ για την αποστολή της πράξης επιστροφής του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής της αρμόδιας Επιτρόπου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Εμείς ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων, πρώην δημοσίων υπαλλήλων, θα παρέμβουμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο χωριστά, με σχετικό υπόμνημα, υποστηρίζοντας ότι ορθά με την υπουργική απόφαση καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την απόδοση της προαιρετικής εισφοράς στην Ομοσπονδία μας αλλά και στις άλλες Οργανώσεις.

Η κάθε Ομοσπονδία όμως θα υποβάλλει τις δικές της προτάσεις.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση αυτού του θέματος.

Από την ΠΟΠΣ