Αποστολή υποδείγματος ένστασης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 19/12/2018
Αρ.πρωτ: 546

Προς τις Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τους Συνδέσμους- Συλλόγους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στην προσπάθειά μας να εξυπηρετήσουμε τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου και ήδη ΕΦΚΑ, σας στέλνουμε υπόδειγμα ένστασης που μπορεί να ασκήσει ο συνταξιούχος, εφόσον επιθυμεί, ενώπιον του Α’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θεωρούμε ότι η αρμόδια υπηρεσία στις υποβληθείσες αιτήσεις θα απαντήσει αρνητικά και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει την ένστασή του χωρίς να περιμένει την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αίτησής του.

Το υπόμνημα αυτό αφορά στην κύρια σύνταξη για τις μειώσεις που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4051 και 4093 του 2012, οι οποίες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές με αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και εν μέρει του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας θα ήταν χρήσιμο, για τους ενδιαφερομένους, να συνεργαστείτε με τα Γραφεία του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), προκειμένου να διαβιβάσουν το σχετικό ένδικο μέσο στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα (Κάνιγγος 29, Αθήνα) για την αποστολή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Διαφορετικά μπορεί ο κάθε συνταξιούχος να υποβάλει την ένσταση απευθείας στη Γενική Διεύθυνση του ΕΦΚΑ (Κάνιγγος 29, Αθήνα). Η ένσταση θα συνοδεύεται από παράβολο 20 ευρώ υπέρ του Δημοσίου (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ).

Το υπόμνημα αυτό μπορεί να συμπληρωθεί και με άλλη νομική σκέψη.

Σχετικά με αγωγές για τα δώρα, επίδομα αδείας, Εισφορά Αλληλεγγύης και επικουρική σύνταξη, σας δώσαμε πληροφορίες με το υπ’ αριθμ. 542/3-12-18 ενημερωτικό σημείωμά μας.

Να έχετε πάντως υπόψη σας ότι οι τελευταίες αποφάσεις του Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας για τα δώρα και το επίδομα αδείας αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι εν ενεργεία και όχι συνταξιούχους και οι οποίες θα κριθούν τελικά από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά

Ο Πρόεδρος                      Χρ. Μπουρδούκης.

Ο Γεν. Γραμματέας        Ερμ. Λινάρδος.

Ενημερωτικό Σημείωμα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 17/12/18

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και
τα Δ.Σ. των Συνδέσμων-Συλλόγων Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας.

Σας γνωρίζουμε ότι η μεγάλη συγκέντρωση των συνταξιούχων που έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 2018, μετά την ομιλία των εκπροσώπων των Ομοσπονδιών, κατέληξε στο μέγαρο Μαξίμου και ενδεκαμελής αντιπροσωπεία επισκέφτηκε το Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Στον εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού, κ. Γεώργιο Τσίπρα, επιδώσαμε το σχετικό υπόμνημα των αιτημάτων μας και αναπτύξαμε συνοπτικά τα θέματά μας.

Από την Ομοσπονδία μας επισημάνθηκε η υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων και η εφαρμογή τους για όλους τους συνταξιούχους χωρίς διάκριση, όπως π.χ. είναι η διακοπή και η αναδρομική απόδοση στους δικαιούχους της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθρο 11 του Ν.3865/2010).

Η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα ορίστηκε μετά τις γιορτές, προκειμένου να εκθέσουμε και προφορικά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι.

Σε κάθε περίπτωση θα έχετε κάθε δυνατή πληροφόρηση.

Από την ΠΟΠΣ

Άσκηση ενδίκων μέσων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 3/12/2018
Αρ.πρωτ: 542

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τους Συνδέσμους- Συλλόγους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας.

Σας ενημερώνουμε ότι για τη διακοπή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (άρθρο 11 του Ν.3865/2010) μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σύμφωνα με την αριθ. 244/2017 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη διεκδίκηση αναδρομικών, μπορεί ο συνταξιούχος., εφόσον επιθυμεί, να καταθέσει μέσω δικηγόρου, αγωγή ενώπιον του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζοντας και το ακριβές ποσό των αναδρομικών που παράνομα έχουν παρακρατηθεί. Στην ίδια αγωγή μπορεί να ζητηθούν και τα δώρα εορτών και τα επιδόματα αδείας.

Σημειώνεται ότι η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων έχει επιβληθεί μόνο στις κύριες συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400,01 ευρώ το μήνα ακαθάριστα, όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του συνταξιοδοτικού Φορέα (ΓΛΚ-ΕΦΚΑ). Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται μόνο το επίδομα εξομάλυνσης.

Να έχετε πάντως υπόψη ότι τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παραπάνω απόφασης, η οποία δημοσιεύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2017. Οι αγωγές μπορούν να κατατεθούν και ομαδικά καθώς και οι αγωγές κατά του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) σε άλλα Δικαστήρια (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία κλπ).

Σε ό,τι αφορά την κύρια σύνταξη για τις μειώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4051 και 4093/2012 μπορούν να ασκηθούν ενστάσεις ενώπιον του Α’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ατομικά.

Σχετικό υπόδειγμα θα σας αποστείλουμε σύντομα. Η υποβολή της ένστασης θα είναι ατομική και θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσω της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                     Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας       Ερμ. Λινάρδος