Συμπληρωματικό Δ.Τ.

Π .Ο . Π . Σ .

Αθήνα, 19/10/2018   Αρ.πρωτ: 523

Προς
τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και
τα Δ.Σ. των Συνδέσμων- Συλλόγων της χώρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμπληρώνουμε το προηγούμενο Δελτίο Τύπου μας ως εξής:

  1. Μετά από συνεννόηση με τη Διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) σας ενημερώνουμε ότι τις σχετικές αιτήσεις που σας στείλαμε για την επικουρική σύνταξη προς το ΕΤΕΑΕΠ μπορείτε να τις αποστείλετε με ονομαστική κατάσταση (ομαδικά) απευθείας στο Ταμείο, για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και το όποιο κόστος για τους συνταξιούχους.

Οι Σύλλογοι θα αναλάβουν την ευθύνη αποστολής, για να μην ταλαιπωρούνται οι συνταξιούχοι τόσο της Περιφέρειας, όσο και του κέντρου (Αθήνα), σχηματίζοντας «ουρές» αναμονής και συνωστιζόμενοι στις υπηρεσίες πρωτοκόλλου του Ταμείου.

  1. Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για την κύρια σύνταξη και τα δώρα, μπορεί να υποβάλλονται στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α) από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή από τους Συλλόγους με ονομαστική κατάσταση για τους ίδιους λόγους.
  2. Διευκρινίζεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι του Δημοσίου και ήδη ΕΦΚΑ, δεν έπαιρναν δώρα εορτών και επίδομα αδείας από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και ήδη ΕΤΕΑΕΠ. και γ’ αυτό δεν προβάλλεται στη σχετική αίτηση αξίωση επιστροφής τους.

Κατά της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ο αρμόδιοι Φορείς ΕΤΕΑΕΠ και ΕΦΚΑ έχουν ήδη ασκήσει Έφεση.

 

O Πρόεδρος                                Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας
                  Ερμ. Λινάρδος