Λειτουργία Γραφείου.

Το Γραφείο του Συνδέσμου θα λειτουργεί κανονικά κάθε Τετάρτη πρωί 11:00-12:00 καθ’όλη τη διάρκεια του Ιουλίου.


Αν υπάρχουν προτάσεις από τα μέλη για πραγματοποίηση εκδρομών ή άλλων δραστηριοτήτων, παρακαλούμε να τις καταθέσετε στο Δ.Σ.

Από το Δ.Σ.