Απόδοση προαιρετικής εισφοράς του Ν.4387/2016 ετών 2018 και 2019.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 28/5/20
Αρ.πρωτ: 120

Προς Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση
105 59 –
Σταδίου 29, Αθήνα.

Κοινοποίηση:
Σύλλογοι-Σύνδεσμοι Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Κύριε Υπουργέ,
Σας γνωρίζουμε ότι με απόφασή σας που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 102 του Ν.4387/2016 και 41 του Ν.4611/2019 αποδόθηκε δια του ΕΦΚΑ απευθείας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) το ποσό της προαιρετικής εισφοράς που παρακρατείται από την κύρια μηνιαία σύνταξη των συνταξιούχων για το έτος 2017.

Κύριε Υπουργέ,
Επειδή το ποσό της εισφοράς του έτους 2017 χρησίμευσε για την κάλυψη προγενέστερων υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας μας και των 60 Συλλόγων πολιτικών συνταξιούχων σε όλη τη χώρα που ανήκουν στη δύναμή της, λόγω της τρίχρονης καθυστέρησης απόδοσής της, γι’ αυτόν το λόγο σας παρακαλούμε και σας ζητούμε, παρά τον φόρτο εργασίας σας στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας, να εκδώσετε νέα απόφαση, σύμφωνα με την οποία ο e- ΕΦΚΑ να αποδώσει απευθείας στην Ομοσπονδία μας την προαιρετική εισφορά των συνταξιούχων για τα έτη 2018 και 2019, η οποία είναι ανάλογη με τον αριθμό των συνταξιούχων που εκπροσωπεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                     Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας
      Ερμ. Λινάρδος