ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Αναδρομικά συνταξιούχων

Π .Ο . Π . Σ .
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 4/9/2020
Αρ.πρωτ: 184

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σχετικά με την επιστροφή αναδρομικών συντάξεων στους συνταξιούχους, μετά την έκδοση των αριθ.1439-1443/2020 αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, σας πληροφορούμε τα εξής:

 1. Με τις παραπάνω αποφάσεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις των συντάξεων που επιβλήθηκαν με τους Ν.4051 και 4093/2012 για τις κύριες συντάξεις, τις επικουρικές και τις καταργήσεις των δώρων και επιδομάτων των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.Όμως οι αποφάσεις αυτές έχουν εφαρμογή και για τους δημοσίους υπαλλήλους και πολιτικούς συνταξιούχους, κατά το μέρος που αφορά στις μειώσεις που επιβλήθηκαν με τους ίδιους αντισυνταγματικούς νόμους στις επικουρικές συντάξεις (ΤΕΑΔΥ- ΕΤΕΑΕΠ). Γι’ αυτό το λόγο, όπως γνωρίζετε, είχαν υποβληθεί εκατοντάδες αιτήσεις των πολιτικών συνταξιούχων στο ΕΤΕΑΕΠ και μέσω της Ομοσπονδίας μας, με τις οποίες ζητούσαμε την επιστροφή των αναδρομικών των επικουρικών συντάξεων, επικαλούμενοι την εφαρμογή των αριθ. 2287 και 2288 του 2015 αποφ. της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, με τις οποίες κρίθηκε η αντισυνταγματικότητα αυτών των νόμων.
 2. Ακολούθησε η ανακοίνωση στη Βουλή (29 Ιουλίου 2020) του Πρωθυπουργού
  κ. Μητσοτάκη για την καταβολή των αναδρομικών στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα για το 11μηνο, από 15 Ιουνίου 2015 μέχρι 13 Απριλίου 2016 ημερομηνία ισχύος του Ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου). Έτσι, απέκλεισε από τα αναδρομικά τους μισούς συνταξιούχους, γιατί εξαιρούνται οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, η κατάργηση των Δώρων και Επιδομάτων αδείας, παραβιάζοντας κατά την κρίση έγκριτων νομικών και ειδικών επιστημόνων, τις σχετικές αποφάσεις, έστω και για το 11μηνο, γιατί εξαιρεί τους συνταξιούχους από την καταβολή των επικουρικών συντάξεων, των Δώρων και Επιδομάτων.
 3. Το κόστος συμμόρφωσης για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους (πολιτικούς συνταξιούχους) για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις και για τα Δώρα- Επιδόματα έχει υπολογιστεί σε 3,9 δις ευρώ.
  Ο κ. Πρωθυπουργός είπε ότι θα δοθούν 1,4 δις ευρώ, από τα οποία 900 εκατομ. ευρώ στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και προφανώς 500 εκατομ. στους συνταξιούχους του Δημοσίου μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα διαθέσιμα αυτά ποσά απέχουν χαρακτηριστικά από το συνολικό ποσό των 3,9 δις ευρώ των δικαστικών αποφάσεων, χωρίς βέβαια να διευκρινίζεται αν είναι καθαρό ή μεικτό. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε τώρα τον χρόνο έκδοσης των σχετικών αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις προσφυγές που έχουν ασκηθεί κατά της συνταγματικότητας των νόμων 4051 και 4093/2012 και ούτε το περιεχόμενο αυτών.
 4. Την ίδια μέρα της σχετικής ανακοίνωσης ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία για την καταβολή των αναδρομικών των κύριων συντάξεων του ιδιωτικού τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η τροπολογία αυτή δεν περιλαμβάνει τις αξιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων (συνταξιούχων), ούτε τις μειώσεις των επικουρικών συντάξεων και την κατάργηση των Δώρων και Επιδομάτων των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.
  Επισημαίνεται πάντως ότι αυτοί οι συνταξιούχοι είχαν δικαιωθεί για το σύνολο των διεκδικήσεών τους που είχε επιδικαστεί με τις αριθ.2287 και 2288 του 2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ και έπρεπε να αποδοθούν στους δικαιούχους.Σύμφωνα με την τροπολογία, δεσμεύεται (ο Υπουργός Εργασίας) μέσα σε ένα εξάμηνο από τη δημοσίευσή της να καταβάλει άτοκα «ποσά τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλειας, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή των Ν.4051/2012, 4093/2012 και αφορούν το χρονικό διάστημα από 1-6-2015 και μέχρι την ισχύ του Ν.4387/2016….»
  Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι στο βαθμό που οι συνταξιούχοι ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή, δηλαδή εισπράξουν τα αναδρομικά για την κύρια σύνταξη, οι αξιώσεις για περαιτέρω δικαστική επιδίωξη για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις επικουρικών συντάξεων, Επιδομάτων Αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα παύουν να υπάρχουν, δηλαδή δεν μπορούν να ασκήσουν περαιτέρω ένδικα μέσα για τη διεκδίκησή τους.
 5. Με την επίκληση των παραπάνω αποφάσεων του ΣτΕ μπορούν να ασκηθούν προσφυγές στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, διεκδικώντας την επιστροφή αναδρομικών ποσών από τις μειώσεις των επικουρικών συντάξεων που επιβλήθηκαν με τους νόμους 4051 και 4093/2012. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να το ασκήσει κάθε ενδιαφερόμενος, λαμβάνοντας υπόψη την ταλαιπωρία, την οικονομική επιβάρυνση και το όφελος που θα προκύψει σε κάθε περίπτωση.
 6. Η Ομοσπονδία μας κατά τη δεκαετή κρίση, καθώς και το συνταξιουχικό κίνημα, προβάλλαμε με κάθε τρόπο τη δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι συνταξιούχοι, λόγω της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής, με τις περικοπές στις συντάξεις μας, τη μείωση γενικά του συνταξιουχικού μας εισοδήματος (Δώρα- Επιδόματα αδείας) και τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, εξαιτίας της πολιτικής της σκληρής λιτότητας που επέβαλαν οι δανειστές με την ανοχή των ελληνικών κυβερνήσεων.
  Οι συνταξιούχοι, πρέπει να το λέμε κάθε φορά, πλήρωσαν και συνεχίζουν να πληρώνουν για τη χρεωκοπία της χώρας ποσά που εκτιμώνται πάνω από 65 δις ευρώ, χωρίς να ευθύνονται αυτοί για το δημοσιονομικό της «κατάντημα». Ζητήσαμε επίμονα πολιτική λύση και από τη σημερινή Κυβέρνηση, για την αποκατάσταση μέρους, τουλάχιστον, των απωλειών του συνταξιουχικού εισοδήματος που έχουμε χάσει μέχρι τώρα από την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων και μάλιστα όταν αυτοί οι νόμοι έχουν κριθεί από τα Ανώτατα Δικαστήρια ως αντισυνταγματικοί.
  Η σημερινή Κυβέρνηση είχε απλόχερα υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα δικαιώσει όλους τους συνταξιούχους από τα ανελέητα πλήγματα που έχουν υποστεί στις συντάξεις τους, τηρώντας «με σεβασμό» και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, όπως του Συμβουλίου Επικρατείας.
  Διαπιστώνεται, όμως, ότι με την πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση και τον τρόπο που εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις, επικαλούμενη προφανώς δημοσιονομική στενότητα και την πανδημία, διαψεύδει τραγικά τις ελπίδες των συνταξιούχων που την εμπιστεύθηκαν, αποκλείοντας την επιστροφή αναδρομικών των επικουρικών συντάξεων και Δώρων Εορτών και Επιδομάτων Αδείας, για το 11μηνο τουλάχιστον, σαν ελάχιστη αναγνώριση των απωλειών και των θυσιών που έχουν υποστεί όλοι οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα κατά τη δεκαετή κρίση.
  Υπογραμμίζουμε ακόμα μια φορά στην Κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα της χώρας ότι τα δικαιώματα των συνταξιούχων θεωρούνται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και δεν καταστρατηγούνται σε ειρηνική περίοδο.
  Γιατί αυτοί, οι απόμαχοι της εργασίας, είναι οι δημιουργοί και οι συνεχιστές του πνευματικού και υλικού πλούτου της κοινωνίας μας και δίκαια δικαιούνται περισσότερο σεβασμό, προστασία και αξιοπρέπεια από την πολιτεία.
 7. Στους δημοσιολογούντες πολιτικούς σχολιαστές και «πατριώτες» που ισχυρίζονται ότι θα ήταν καλύτερα τα αναδρομικά των συνταξιούχων να διατεθούν για την αγορά καμιάς φρεγάτας, ως απάντηση, πέρα από την πολιτική της ειρήνης, οι συνταξιούχοι πλήρωσαν για πολλές «φρεγάτες» και καλό θα ήταν να πληρώσουν και οι άλλοι, «οι έχοντες και κατέχοντες» ή αυτοί που λήστεψαν τη δημόσια περιουσία και το δημόσιο ταμείο.
  Τέλος, η Κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η αποκατάσταση των συνταξιούχων πρέπει να είναι καθολική στην απόδοση των αναδρομικών που καθορίζουν οι δικαστικές αποφάσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων και των Δώρων και Επιδομάτων. Σε μία ευνομούμενη πολιτεία άλλωστε πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας.
  Δεν είναι πολιτική «παροχολογίας» της Κυβέρνησης, γιατί είναι πληρωμένες εισφορές των συνταξιούχων. Είναι ηθική και νομική υποχρέωση της Κυβέρνησης, γιατί οι συνταξιούχοι εκτός από τη δική τους επιβίωση έχουν αναλάβει εδώ και μία δεκαετία το ρόλο του ανύπαρκτου κοινωνικού κράτους, βοηθώντας τα άνεργα ή κακώς αμειβόμενα παιδιά και εγγόνια τους.
  Άλλωστε η Κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει έστω και μερικά την υπόσχεση που έδωσε στους συνταξιούχους. Για να σταματήσει η περαιτέρω «βιομηχανία» προσφυγών στα δικαστήρια, οι συνωστισμοί στα νομικά γραφεία και η οικονομική και «ψυχική» ταλαιπωρία των συνταξιούχων μέσα στον καιρό της πανδημίας, που ούτως ή άλλως δυσκολεύει περισσότερο τη ζωή τους και ελπίζουμε η πανδημία να μην χρησιμεύσει ως αφορμή για τυχόν μείωση των συντάξεων.

Μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα έχετε άμεση ενημέρωση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος                Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας   Ερμ. Λινάρδος