Επιστολή ΠΟΠΣ προς τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 20/2/2020

Προς τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου και ήδη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι συνταξιούχοι θα περίμεναν το υπό συζήτηση νομοθέτημα να διορθώσει τις αδικίες που έγιναν σε βάρος τους για την επιστροφή τουλάχιστον ενός μέρους των συντάξεων που χάθηκαν από το 2010 μέχρι σήμερα, χωρίς δική τους υπαιτιότητα για το δημοσιονομικό κατάντημα της χώρας.

Κύριε Υπουργέ,

Υποσχεθήκατε προεκλογικά την αντικατάσταση του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016. Με το νομοσχέδιο αυτό αποδέχεστε τη φιλοσοφία του, γιατί δεν αποκαθιστάτε τις συντάξεις που περικόπηκαν, κυρίως με τους νόμους 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, οι οποίες εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Δεν προβλέπεται η επαναφορά των επικουρικών συντάξεων στο ύψος που καταβαλλόταν πριν από τις περικοπές των μνημονιακών νόμων.

Καμία πρόβλεψη για τους συνταξιούχους που έχουν κάτω από 30 χρόνια ασφάλισης, των οποίων οι συντάξεις έχουν μειωθεί, ενώ αυτοί που έχουν πάνω από 30 χρόνια θα λάβουν λογιστική αύξηση, γιατί θα απορροφηθεί από την προσωπική διαφορά.

Καταργείται η 13η σύνταξη που ο νόμος την όρισε ως σύνταξη με σκοπό τη βελτίωσή της.

Η ένταξη του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ, με λογιστική αυτοτέλεια των κλάδων της επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, δεν θα επιλύσει το πρόβλημα καθυστέρησης στην έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων. Αντίθετα δημιουργείται η εντύπωση ότι επιδιώκεται μακροπρόθεσμα η ενσωμάτωση της επικουρικής στην κύρια σύνταξη και η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης.

Οι συνταξιούχοι περίμεναν κάποια ανακούφιση, έπειτα από δέκα χρόνια ανελέητων πληγμάτων στις συντάξεις τους από τα μέτρα των μνημονίων και διαψεύδονται .

«Το κράτος πρόνοιας μεταβάλλεται σταδιακά σε κράτος φιλανθρωπίας».

Οι συνταξιούχοι επιμένουν στη συνέχιση του αγώνα τους.

Σας ευχαριστώ.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μπουρδούκης  –  ε.τ. Διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους