Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 17/7/2020
Αρ.πρωτ: 165

Προς:
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση
Σταδίου 29, Αθήνα
Κοινοποίηση:
1) Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, Μέγαρο Μαξίμου
2)Συλλόγους-Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας
Σχετ: Έγγραφά μας α) αριθ.164/23-10-19, β) αριθ.113/24-4-20, γ) αριθ.122/3-6-20

Θέμα: Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων

Κύριε Υπουργέ,
Μετά από τα παραπάνω σχετικά έγγραφά μας, με τα οποία ζητούσαμε εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων για όλους τους συνταξιούχους, εκδόθηκε η αριθ.1439/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στην καταβολή αναδρομικών συντάξεων του 11μήνου από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι τον Μάιο του 2016 (ημερομηνία ισχύος του Ν.4387/2016) στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Σας παρακαλούμε η απόφαση αυτή να εφαρμοστεί και στους συνταξιούχους τέως δημοσίους υπαλλήλους, των οποίων οι συντάξεις χορηγούνταν από το Δημόσιο, δηλαδή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γιατί ακόμα δεν έχουν εκδικαστεί οι προσφυγές τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που έχουν ασκηθεί κατά της συνταγματικότητας των νόμων 4051 και 4093 του 2012 για τις περικοπές στις κύριες συντάξεις τους.
Η αρμοδιότητα όμως για τις επικουρικές συντάξεις τους ανήκει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκρινε με την προηγούμενη απόφαση την αντισυνταγματικότητα αυτών των νόμων για τις επικουρικές συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και γι’ αυτό το λόγο, νομίζουμε ότι η απόφαση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί και στην κατηγορία αυτή των συνταξιούχων, ανεξάρτητα της προσφυγής ή μη στη δικαιοσύνη.
Γνωρίζετε ότι με πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί συνταξιοδοτούνται από τον ΕΦΚΑ- e-ΕΦΚΑ (Ν.Π.Δ.Δ. άρθρο 51 του Ν.4387/2016) με την αιτιολογία ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί και οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως γήρας, ασθένεια και θάνατο.
Επομένως, είναι προφανές ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους συνταξιούχους, χωρίς καμία εξαίρεση, δηλαδή και στους συνταξιούχους τέως δημοσίους υπαλλήλους, εφόσον οι διατάξεις αυτές έχουν κριθεί ήδη ως αντισυνταγματικές.

Κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζετε ότι όλοι οι Έλληνες συνταξιούχοι κατέβαλαν βαρύ τίμημα με τη μείωση του συνταξιουχικού εισοδήματός τους, εξαιτίας της χρεωκοπίας της χώρας, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, υποκαθιστώντας ταυτόχρονα το κοινωνικό κράτος που αποδιαρθρώθηκε κατά τη δεκαετή οικονομική κρίση, βοηθώντας τα άνεργα και υποαπασχολούμενα παιδιά τους καθώς και τις οικογένειές τους.
Είχατε υποσχεθεί, άλλωστε, προεκλογικά ότι θα δικαιώσετε όλους τους συνταξιούχους μετά τα ανελέητα πλήγματα στις συντάξεις τους από τα σκληρά μέτρα των μνημονίων και δεν αρκεί για μας «ο σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις…κλπ», όπως έχετε δηλώσει, όταν αυτές οι αποφάσεις αφορούν σε ορισμένο κύκλο προσώπων και δεν επεκτείνονται πέραν αυτού.
Γι’ αυτούς τους λόγους παρακαλούμε και ζητούμε από εσάς και από την Κυβέρνηση, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του ΣτΕ, νομοθετική ρύθμιση, με σκοπό την αποκατάσταση μέρους των απωλειών των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, όλων των συνταξιούχων, τέως δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα προσφυγής ή μη στη Δικαιοσύνη.
Η αποκατάσταση των συνταξιούχων πρέπει να είναι καθολική, για λόγους ευνομίας, ηθικής και νομικής τάξης και για να σταματήσει η «βιομηχανία» δικαστικών προσφυγών και ο «συνωστισμός» στα νομικά γραφεία, με οικονομικό κόστος και ταλαιπωρία των συνταξιούχων, στον καιρό μάλιστα της πανδημίας.
Και αυτό είναι υποχρέωση της Πολιτείας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                          Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας             Ερμ. Λινάρδος