Υποδείγματα Αιτήσεων αναδρομικών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 10/11/2020
Αρ.πρωτ: 211
Προς Συλλόγους-Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας
Θέμα: Υποδείγματα αιτήσεων
Σας στέλνουμε υποδείγματα αιτήσεων:
α) Για την επιστροφή της επικουρικής σύνταξης,
β) Για το μέρισμα από το ΜΤΠΥ,
γ) Για τη διόρθωση εσφαλμένου υπολογισμού αναδρομικών και
δ) Για την επιστροφή αναδρομικών συνταξιούχων που έλαβαν προσωρινή σύνταξη.
Τα υποδείγματα αυτά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όσοι συνταξιούχοι
επιθυμούν. Εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες απαντήσουν αρνητικά, τότε θα ακολουθήσει
η προσφυγή με αγωγές στα δικαστήρια.
Ο Πρόεδρος               Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας  Ερμ. Λινάρδος