Απονομή συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων – ιδιωτικού τομέα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 13/4/2021
Αρ.πρωτ: 112
 
Προς
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργό κ. Κ. Χατζηδάκη
Σταδίου 29, Αθήνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Γραφείο Υφυπουργού κ. Παν. Τσακλόγλου,
Σταδίου 29, Αθήνα
2) Εθνικό Ηλεκτρονικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
Διοικητή κ. Χάλαρη, Ακαδημίας 22, Αθήνα
3) Συλλόγους-Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας
4) Μ.Μ.Ε
Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέντευξή σας στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» είπατε μεταξύ άλλων ότι «οι
συνταξιούχοι δε νοιάζονται καθόλου εάν η σύνταξή τους θα βγει έπειτα από τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα ή όχι. Τους ενδιαφέρει απλώς να την πάρουν».
Οι συνταξιούχοι όμως και οι πολιτικοί συνταξιούχοι, τέως δημόσιοι υπάλληλοι, ενδιαφέρονται να πάρουν τη σύνταξή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λύση της υπαλληλικής τους θέσης, από τον συνταξιοδοτικό φορέα και τα αρμόδια όργανα που κατά τον νόμο είναι εξουσιοδοτημένα για την απονομή της, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.
Τα όργανα αυτά παρέχουν την ασφάλεια δικαίου στην εξέταση του συνταξιοδοτικού  τους δικαιώματος, είναι οι «δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι τελούν προς το κράτος  υπό ειδική έννομη σχέση εξάρτησης», αρχή η οποία δεν ισχύει για τους ιδιώτες και οι δημόσιοι υπάλληλοι «ό,τι πράττουν ή ό,τι παραλείπουν να πράξουν δεν αφορά το πρόσωπό τους, όπως αυτό συμβαίνει συνήθως με τους ιδιώτες , αλλά αφορά τους πολίτες» και στη συγκεκριμένη περίπτωση τους απόμαχους της εργασίας, τους συνταξιούχους.
Κύριε Υπουργέ,
Οι πιστοποιημένοι ιδιώτες επιστήμονες, δικηγόροι και λογιστές δεν μπορούν και δεν
επιτρέπεται να υποκαταστήσουν τα συνταξιοδοτικά όργανα για την απονομή των συντάξεων στους υπαλλήλους του δημοσίου, λειτουργούς και στρατιωτικούς, λόγω της ιδιαιτερότητας του συνταξιοδοτικού δικαίου που διέπει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα και της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και μόνον αυτοί, κατά συνταγματική επιταγή, «είναι οι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν τον λαό… (άρθρο 103 παρ.1 Σ)».
Για την «επιτάχυνση» καταβολής των συντάξεων ζητούμε και σας παρακαλούμε και πάλι να καλυφθούν άμεσα με επείγουσα διαγωνιστική διαδικασία οι κενές θέσεις όλων των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με μόνιμο προσωπικό, μιας και δεν ισχύει πλέον στις προσλήψεις ο περιορισμός του 1/5, να ενισχυθούν με το κατάλληλο προσωπικό οι υπηρεσίες συνταξιοδότησης του Δημοσίου. Οι ομάδες εργασίας που έχουν συγκροτηθεί με υπερωριακή απασχόληση για την επεξεργασία των εκκρεμών συνταξιοδοτικών υποθέσεων να μην επικοινωνούν με το κοινό, να μην έχουν άλλη απασχόληση, να μη μετακινούνται οι υπάλληλοι που είναι γνώστες του συνταξιοδοτικού δικαίου και όσοι μετακινήθηκαν να επανέλθουν με απόσπαση. Να λειτουργήσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που διακόπηκε η διαδικασία δημιουργίας του και να δοθούν από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ηθικά κίνητρα στους  υπαλλήλους και τα στελέχη Τμημάτων και Διευθύνσεων που θα καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια στην επεξεργασία των εκκρεμών συνταξιοδοτικών υποθέσεων και στην απονομή των συντάξεων.
Κύριε Υπουργέ,
Η Δημόσια Διοίκηση είναι μέσο που υπηρετεί τους σκοπούς της Πολιτείας και οι πολίτες δικαιούνται να ζητήσουν τη συνδρομή της Διοίκησης στη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και στον δημόσιο υπάλληλο- στον υπάλληλο άνθρωπο- στηρίζεται κάθε ρεαλιστικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της Δημοσίας Διοίκησης , για την οποία ο λαός καταβάλλει τεράστια δαπάνη για τη λειτουργία της.
Ελπίζουμε να λάβετε ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ και τη διεκπεραίωση των εκκρεμών συνταξιοδοτικών υποθέσεων των συνταξιούχων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος          Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας   Ερμ. Λινάρδος