ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 15/4/2021
Αρ.πρωτ: 114
Προς ΣυλλόγουςΣυνδέσμους
Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας
Με αφορμή δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για την επιστροφή αναδρομικών στους συνταξιούχους σας παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες:
Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την αριθ.504/26-3-2021 Απόφαση της Ολομέλειας έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που επιβλήθηκε για τους πολιτικούς συνταξιούχους του δημοσίου με τον Ν.3865/2010. Η κράτηση της ΕΑΣ επιβαλλόταν για μεικτή σύνταξη με ποσά κύριων συντάξεων άνω των 1400,01 ευρώ, με κλιμακωτά ποσοστά που ξεκινούσαν από 3% μέχρι  4%. Η απόφαση αυτή επαναλαμβάνει την αριθ. 244/2017 όμοια της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει της οποίας σας είχαμε αποστείλει σχετικά έντυπα αιτήσεων που ζητούσαμε την επιστροφή αναδρομικών από την παράνομη κράτηση και τη διακοπή της παρακράτησης. Όσοι είχαν προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την άρνηση επιστροφής και διακοπής της εισφοράς από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θα αναμένουν την εκδίκαση των προσφυγών. Μετά την έκδοση της
παραπάνω αριθ.244/2017 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας να επιστραφούν τα αναδρομικά από τις παράνομες κρατήσεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Όσοι όμως συνταξιούχοι επιθυμούν τώρα, μπορούν μετά τη νέα απόφαση 504/2021 του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ασκήσουν αγωγές επιστροφής της ΕΑΣ. Η Ομοσπονδία μας και πάλι ζητεί από το Υπουργείο Εργασίας και από την Κυβέρνηση την επιστροφή αναδρομικών της ΕΑΣ που παράνομα παρακρατήθηκαν απ’ τους πολιτικούς συνταξιούχους μέχρι 31/12/2019, που επανυπολογίστηκαν οι συντάξεις σύμφωνα με τον Ν.4387/2016. Στις τυχόν νέες προσφυγές όσοι είχαν κάνει αιτήσεις στο Γενικό Λογιστήριο μετά την απόφαση244/2017, να αναφέρουν στην προσφυγή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης. Διευκρινίζεται με την ευκαιρία αυτή ότι μετά την έκδοση απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές των συντάξεων με τους νόμους 4051 και 4093/2012 για τους συνταξιούχους δικαστικούς  λειτουργούς, στείλαμε υποδείγματα αιτήσεων για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε όλους τους Συλλόγους για την εφαρμογή αυτής της απόφασης για όλους τουςπολιτικούς συνταξιούχους.
Μετά την απόρριψη του σχετικού αιτήματος καταρτίσαμε υποδείγματα ενστάσεων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα οποία αποστείλαμε το 2016 και 2017 σε όλους τους Συλλόγους. Όσοι επιθυμούσαν, κατέθεσαν σχετική ένσταση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατά των νόμων 4051 και 4093/2012, συνοδευόμενη με παράβολο 20 ευρώ.
Οι ενστάσεις αυτές διαβιβάστηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο Ελεγκτικό Συνέδριο και με τη φροντίδα του σημερινού προέδρου της ΠΟΠΣ. Αναμένεται η εκδίκαση αυτών των ενστάσεων.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος       Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας      Ερμ. Λινάρδος