Επιστολή προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 19/4/2021Αρ.πρωτ: 115
Προς
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
1)Υπουργό κ. Κ. Χατζηδάκη
2) Υφυπουργό κ. Παν. Τσακλόγλου,
Σταδίου 29, Αθήνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Εθνικό Ηλεκτρονικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
Διοικητή κ. Χάλαρη, Ακαδημίας 22, Αθήνα
2) ΣυλλόγουςΣυνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας
3) Μ.Μ.Ε
Κύριοι Υπουργοί,
Σας γνωρίζουμε ότι μετά την έκδοση της υπ. αριθ. 244/2017 Απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ως αντισυνταγματική η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που επιβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου11 του Ν.3865/10 στους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου. Οι συνταξιούχοι επικαλούμενοι την παραπάνω απόφαση υπέβαλαν χιλιάδες σχετικές αιτήσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ήδη e-ΕΦΚΑ για τη διακοπή της και την επιστροφή των αναδρομικών ποσών μετά τη διάγνωση της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων αυτού του νόμου. Ακολούθησε όμως και η έκδοση της αριθ.504/26-3-21  απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε και πάλι αντισυνταγματική η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου που επιβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3865/10.
Κυρίοι Υπουργοί,
Για να σταματήσει το κύμα διεκδίκησης με την υποβολή εκ νέου αιτήσεων και προσφυγών για την επιστροφή των αναδρομικών, όπως συχνά αναφέρεται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, η ταλαιπωρία των πολιτικών συνταξιούχων και το οικονομικό κόστος στο οποίο υποβάλλονται με τη δικαστική επιδίωξη και την άσκοπη απασχόληση των αρμοδίων οργάνων σε όλα τα επίπεδα, σας παρακαλούμε να εκτιμήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες το δημοσιονομικό κόστος, με σκοπό να επιστραφούν στους δικαιούχους τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγγύης που παράνομα έχουν παρακρατηθεί, ανεξάρτητα από την προσφυγή ή μη στη Δικαιοσύνη.
Τα αναδρομικά ποσά μπορούν να καταβληθούν στους δικαιούχους με κυβερνητική απόφαση, χωρίς να περιμένουν την εκδίκαση των προσφυγών τους, γιατί στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθούν και «κληρονομητήρια» για τους δικαιούχους, αν υπάρχουν, ενώ πρέπει να εκτιμηθεί η συνδρομή των συνταξιούχων στη δημοσιονομική και οικονομική κρίση αλλά και στην υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας και να δοθεί πολιτική λύση γενικά για τις περικοπές των συντάξεων των συνταξιούχων.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος                  Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας      Ερμ. Λινάρδος