Παράταση θητείας του Δ.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 29/9/2021
Αρ.πρωτ: 289.

Προς
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υφυπουργό κ. Παν. Τσακλόγλου,
Σταδίου 29, Αθήνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Συλλόγους – Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας.

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ Α’ 101/19-06-2021), παρατάθηκε η θητεία των διοικητικών οργάνων των Σωματείων των Συνταξιουχικών Οργανώσεων μέχρι 31/10/2021. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, όμως, είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν οι Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων και γι’ αυτό σας ζητούμε να δοθεί παράταση της θητείας των οργάνων
μέχρι 31/03/2022.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας   Ερμ. Λινάρδος

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ από τον ΣΥ.ΠΟ.ΣΥ.ΑΜ για την ενημέρωση των μελών:
Με βάση το Καταστατικό μας η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 31.12.2021)