Προτάσεις ΠΟΠΣ για Νομοσχέδιο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 18/10/2022

Προς τους Συλλόγους/Συνδέσμους της ΠΟΠΣ


Θέμα: Προτάσεις της ΠΟΠΣ στο νομοσχέδιο «Εξορθολογισμός συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας και ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Με απόφαση του Δ.Σ. κατά πλειοψηφία (83) προτείνονται στη διαβούλευση τα
παρακάτω:

 • Κεφ. Ζ «Ρυθμίσεις Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων»
 1.  Άρθρο 30 «Περί ασφάλισης και νέων εργαζομένων προερχόμενων από Υπηρεσίες Δημοσίου δικαίου ή ΟΤΑ». Προτείνουμε: Ναι, στην ασφάλιση των νεοδιόριστων αυτών εργαζομένων και η ασφάλιση αυτή να γίνει υποχρεωτική.
 2. Άρθρα 31-33
  Διοικητής του ΜΤΠΥ:
  Η θέση προκηρύσσεται. Στην προκήρυξη αναφέρονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Μετά τη λήξη της προθεσμίας της προκήρυξης δίνονται τα ονόματα των υποψηφίων σε διακομματική επιτροπή της Βουλής, η οποία επιλέγει τον νέο Διοικητή. Θητεία τριετής με δυνατότητα επανεκλογής για άλλη μία τριετία.

  Αρμοδιότητες Δ/τη:
  Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ταμείου. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εισηγείται τα θέματα που πρόκειται να συζητήσει στις συνεδριάσεις του το Δ.Σ. Αναθέτει, εάν θέλει, σε κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. ή κάποιον ειδικό να κάνει εισήγηση. Παίρνει αποφάσεις για προσωρινή μετακίνηση των εργαζομένων σε υπηρεσία του Ταμείου, που χρειάζεται να διεκπεραιωθούν θέματα. Επιβάλλει ποινή στους εργαζόμενους μέχρι την επίπληξη. Για μεγαλύτερο παράπτωμα και
  μεγαλύτερη ποινή, παραπέμπει τον παραβάτη υπάλληλο στο αρμόδιο
  Πειθαρχικό Συμβούλιο. Όλες οι αποφάσεις χρειάζονται υποχρεωτικά
  επικύρωση από το Δ.Σ. του Ταμείου.
  Γραφείο Διοικητή:
  Ο Διοικητής στα πλαίσια της λειτουργίας του και των
  υποχρεώσεών του μπορεί με απόφασή του να αποσπάσει έως 2 εργαζόμενους στο χώρο του Γραφείου του, οι οποίοι μπορούν να προέλθουν από τους εργαζόμενους στο Ταμείο, ή από άλλη δημόσια υπηρεσία. Για ειδικούς λόγους μπορεί ο ένας από τους δύο να είναι μετακλητός.
 3. Άρθρο 34 «Δ/κο Συμβούλιο»
  Συγκρότηση: Μέχρι τώρα ήταν 7μελές. Προφανώς εάν υπάρχει ισχυρός λόγος να γίνει 9μελές, συμφωνούμε. Συμφωνούμε για τα έξι μέλη: 1. ΠΟΠΣ, 2. ΑΔΕΔΥ,
  3. Εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ταμείο, 4. Εκπρόσωπος του
  Υπουργείου Εργασίας (Υπουργού), 5. Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδας, 6. Δ/της. Τα υπόλοιπα 3 μέλη να προέρχονται: 2 από τους εργαζομένους στις Δημόσιες Υπηρεσίες και 1 από τους Συνταξιούχους του Δημοσίου.
  Προτείνονται σε πενταπλάσιο αριθμό από την ΑΔΕΔΥ (10) και από την ΠΟΠΣ  (5). Προφανώς περιγράφονται προηγουμένως τα προσόντα που πρέπει να έχει ο κάθε υποψήφιος. Από τον παραπάνω αριθμό των υποψηφίων μπορεί ο Υπουργός να κάνει την επιλογή των τριών.
  Αρμοδιότητες Δ.Σ: Είναι το κορυφαίο και κυρίαρχο όργανο. Παίρνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Ταμείου. Απόφαση που δεν επικυρώνεται ή δεν αποφασίζεται από το Δ.Σ. είναι άκυρη. Είναι το κυρίαρχο όργανο για τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου – κινητής και ακίνητης. Καμία παρέμβαση στην ιδιοκτησία του Ταμείου δεν νομιμοποιείται, εάν προηγουμένως δεν έχει αποφασιστεί από το Δ.Σ. Δύναται να αναθέσει τη μερική ή ολική διαχείριση σε τμήμα της περιουσίας π.χ. αποθεματικά χρημάτων ή ακινήτων, αφού προηγουμένως διασφαλίσει την προστασία τους και την απόλυτη ιδιοκτησιακή σχέση του Ταμείου.
 4. Απόδοση του μπόνους των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα:
  Προτείνουμε αντί
  για το μπόνους των 250 ευρώ, να δοθεί ολόκληρος ο τιμάριθμος (όχι μόνο το 6% ή 7% αλλά το 12% ή το 15%). Εκτός αν θεσμοθετηθεί η 13η σύνταξη.
 5. Λοιπές διατάξεις: Οι συνταξιούχοι που επιθυμούν να εργαστούν, εφόσον η σύνταξή τους δεν υπερβαίνει τα 800 ευρώ, να μην έχουν καμία επίπτωση μείωσης της σύνταξής τους. Εάν η σύνταξη υπερβαίνει τα 800 ευρώ μηνιαίως, τότε το ποσό που λαμβάνει ο εργαζόμενος συνταξιούχος από την εργασία (μόνο από αυτή) να φορολογείται με αυξημένο ποσοστό φορολόγησης (π.χ. 30%).
  Πόρος 3%: Να επανέλθει ο ανωτέρω πόρος στο ΜΤΠΥ που προέρχεται από τις δαπάνες έργων κ.λπ. του Δημοσίου. Εξάλλου υφίσταται και σε άλλα Ταμεία.

Ο Πρόεδρος                  Ηλίας Ηλιόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας
     Ερμόλαος Λινάρδος