ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2015 ΚΑΙ 2016

Στις 28/12/2021 η ΑΑΔΕ με Δελτίο Τύπου της ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων που αφορούν στα αναδρομικά μισθών και συντάξεων. Η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Φεβρουαρίου 2022, και αφορά στα αναδρομικά που καταβλήθηκαν το 2020 για αποδοχές των ετών 2015 και 2016.

Η ίδια προθεσμία (28/2/2022) ισχύει και τις:

  • Δηλώσεις φορολογικού έτους 2020 στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου, για τις οποίες είναι υπόχρεοι υποβολής οι κληρονόμοι του.
  • Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για αναδρομικά παλαιότερων ετών, εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2021.
  • Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την καταληκτική προθεσμία, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην ΑΑΔΕ, μηνιαίου ή ετήσιου, ή εξαιτίας εκπρόθεσμης χορήγησης, για οποιοδήποτε λόγο, έντυπης βεβαίωσης από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, εφόσον οι βεβαιώσεις από τον φορέα εκδόθηκαν ή τροποποιήθηκαν εντός του 2021.

Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται από την 01.01.2022 μέχρι και την 28.2.2022 αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) και εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ.

Μπορείτε να «κατεβάσετε» το πλήρες δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ από   εδώ