Π.Ο.Π.Σ.   (07.02.2022)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε 2 υποδείγματα αιτήσεων προς τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, που αναφέρονται στη φορολογία που επιβλήθηκε για τα έτη 2010 μέχρι το 2014 (δεν αφορά το 11μηνο 2015 και 2016).


Με τη μία ζητείται άμεσα η επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί για την εξόφληση των δόσεων.


Με την άλλη ζητείται άμεσα η διαγραφή από τους πίνακες οφειλής των βεβαιούμενων ποσών και προσαυξήσεων.