Κοινοποίηση εγγράφου προς Υπουργό Οικονομικών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 11/1/2020
Αρ.πρωτ: 9

Προς το Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργό κ. Χρ. Σταϊκούρα
Nίκης 5-7, 105 63, Αθήνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
α)Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Χατζηδάκη
β)Γραφείο Υφυπουργού κ. Π. Τσακλόγλου,
Σταδίου 29, Αθήνα:
2) Συλλόγους/Συνδέσμους πολιτικών Συνταξιούχων
όλης της χώρας.

Θέμα: Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας για τη μεταβίβαση σύνταξης στους επιζώντες συζύγους λόγω θανάτου.
Σχετικό: αριθ.232/2-12-2020 έγγραφό μας.

Κύριε Υπουργέ,
Μετά από έντονες διαμαρτυρίες που καταφθάνουν στην Ομοσπονδία μας των επιζώντων συζύγων πολιτικών συνταξιούχων, τέως δημοσίων υπαλλήλων και σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού εγγράφου μας σας γνωρίζουμε εκ νέου ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους, λειτουργούς και στρατιωτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) «Δεν καταβάλλεται από το Δημόσιο διπλή σύνταξη», από μεταβίβαση λόγω θανάτου, στον επιζώντα σύζυγο ή την σύζυγο, όταν ο ένας από τους δύο παίρνει σύνταξη από δικό του συνταξιοδοτικό δικαίωμα, βάσει της συντάξιμης υπηρεσίας του στο Δημόσιο. Η αδικία αυτή θεραπεύτηκε μερικά, ύστερα από τις πολύχρονες εκκλήσεις και παραστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, με την έκδοση του Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276/Α’/11-12-2007). Με τις διατάξεις της παρ.4 αυτού του νόμου παρέχεται στη χήρα ή χήρο σύζυγο που είναι συνταξιούχος του Δημοσίου από δικό του δικαίωμα, στην περίπτωση θανάτου, ποσοστό 25% της σύνταξης από τον/την αποβιώσαντα/-σασα σύζυγο, με δικαίωμα επιλογής στη μεταβιβαζόμενη σύνταξη.

Κύριε Υπουργέ,
Μετά την ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στρατιωτικών για τη συνταξιοδότησή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ» και την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που κρίνει τη νομιμότητα υπαγωγής στον φορέα αυτόν, για λόγους νομικής ισότητας, με το σκεπτικό ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως γήρας, ασθένειες και θάνατο, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ γενικά των συνταξιούχων. Επειδή οι επιζώντες σύζυγοι (δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί κλπ.)  συνταξιοδοτήθηκαν από το δημόσιο λόγω ανάτου πριν από την ισχύ του Ν.4387/2016 με υπολογισμό της μεταβιβαζόμενης σύνταξης σε ποσοστό 25%, πρέπει για λόγους νομικής ισότητας, ευνομίας και ηθικής τάξης να υπολογίζεται σε ποσοστό 70%.
Γι’ αυτούς τους λόγους σας ζητούμε και σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.9 του Ν.3620/2007 με σκοπό το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο πρώην δημόσιο υπάλληλο, λειτουργό ή στρατιωτικό να ανέρχεται από το ποσοστό 25% στο 70% και για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που γεννήθηκαν πριν από την ισχύ τουΝ.4387/2016 και από παραδρομή δεν ρυθμίστηκαν με τις  διατάξεις του Ν.4611/2019, όπως ισχύει σήμερα για όλους τους συνταξιούχους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κύριε Υπουργέ,
Πιστεύουμε ότι θα εκτιμήσετε το ηθικό μέρος στην περίπτωση αυτή και θα αποκαταστήσετε την αδικία σε βάρος μιας ατυχούς κατηγορίας πρώην συνταξιούχων του δημοσίου και ήδη του e-ΕΦΚΑ.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                    Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας      Ερμ. Λινάρδος


 

 

Κοινοποίηση εγγράφου προς Υπουργό Εργασίας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 11/1/2021
Αρ.πρωτ: 8

Προς Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη, Σταδίου 29, Αθήνα.
ΚΟΙΝ: Συλλόγους/Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων.

Κύριε Υπουργέ,
Σας συγχαίρουμε για την ανάληψη των νεών σας καθηκόντων και σας ευχόμαστε επιτυχία στο επίπονο έργο σας.

Κύριε Υπουργέ,
Στα πλαίσια της αρμοδιότητάς σας υποβάλλουμε και σε σας το αίτημά μας για την απόδοση της προαιρετικής εισφοράς των συνταξιούχων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων, τέως δημοσίων υπαλλήλων, που παρακρατείται από τους συνταξιούχους από τη μηνιαία σύνταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4387/16 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4611/19. Βάσει των παραπάνω διατάξεων αποδόθηκαν στην Ομοσπονδία μας οι εισφορές που παρακρατήθηκαν για το 2ο εξάμηνο του 2016 και για το έτος 2017. Μέχρι τώρα καθυστερεί η απόδοση για τα έτη 2018, 2019, 2020 ενώ εξακολουθεί να παρακρατείται η εισφορά για το έτος 2021. Για την κάλυψη των αναγκών της Ομοσπονδίας και για την πληρέστερη λειτουργία της, όπως αμοιβές μισθοδοσίας προσωπικού, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών τελών, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, υποχρεωτική επιχορήγηση των 60 Συλλόγων πολιτικών συνταξιούχων σε όλη τη χώρα, καταβολή ενοικίων των γραφείων τους και άλλων υποχρεώσεων γενικά της Ομοσπονδίας μας σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την απόδοση στην Ομοσπονδία μας της  προαιρετικής εισφοράς των 0,20 λεπτών του ευρώ, για τα παραπάνω έτη, που είναι ανάλογη με τον αριθμό των πολιτικών συνταξιούχων που αντιστοιχεί στην Ομοσπονδία μας.

Κύριε Υπουργέ,
Σας ζητούμε επίσης η προαιρετική εισφορά να αποδίδεται στις δικαιούχες οργανώσεις τουλάχιστον ανά εξάμηνο του έτους, για την αποφυγή άσκοπης γραφειοκρατίας και την ενασχόληση των αρμοδίων υπηρεσιών στην απονομή των  συντάξεων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των συνταξιουχικών οργανώσεων για την εκτέλεση της αποστολής τους που είναι η προώθηση και η προβολή των δικαιωμάτων των συνταξιούχων, όπως και η ταχύτερη έκδοση των πράξεων συνταξιοδότησης, που η καθυστέρησή τους έχει ξεπεράσει κάθε εφιαλτικό όνειρο για τους δικαιούχους, απ’ τους οποίους η πλειοψηφία επιβιώνει μόνο από το συνταξιουχικό εισόδημα. Πιστεύουμε ότι παρά τον φόρτο εργασίας στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας του κορωνοϊού, θα ικανοποιήσετε άμεσα το ουσιαστικό και δίκαιο αίτημά μας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                    Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας       Ερμ. Λινάρδος


 

Δημοσίευση άρθρου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 11/1/2021
Αρ.πρωτ: 7
Προς ΣυλλόγουςΣυνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας στέλνουμε σχετικό άρθρο για τη σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση της Κυβέρνησης, που αφορά στη μετάβαση της επικουρικής ασφάλισης από το διανεμητικό σύστημα στο κεφαλαιοποιητικό.
Η εκτενής ανάπτυξη αυτού του θέματος ακόμα μια φορά (σχετικό Δελτίο Τύπου
αριθ.191/10-9-2020) κρίθηκε αναγκαία για το λόγο ότι ο αρμόδιος Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης καθηγητής κ. Τσακλόγλου δήλωσε σε συνέντευξή του ότι το νομοσχέδιο για την κεφαλαιοποίηση της επικουρικής σύνταξης θα κατατεθεί στη Βουλή το προσεχές τρίμηνο του 2021.
Θα είναι πολύ χρήσιμο να ενημερωθούν τα μέλη των ΣυνδέσμωνΣυλλόγων μας και εάν το επιθυμείτε να μας στείλετε τις απόψεις σας για την κεφαλαιοποίηση ή μη της επικουρικής σύνταξης, οι οποίες θα είναι ενισχυτικές για μας κατά τη συζήτηση στη Βουλή, εφόσον προσκληθεί η Ομοσπονδία μας.
Κατά τη δική μας εκτίμηση, σε περίπτωση που το σχετικό νομοσχέδιο γίνει σχέδιο νόμου του κράτους, η Ομοσπονδία μας πρέπει να πάρει όλα τα πρόσφορα μέτρα για τη διατήρηση του αναδιανεμητικού συστήματος της επικουρικής ασφάλισης.
Ο Πρόεδρος                 Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας    Ερμ. Λινάρδος
Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε ΕΔΩ

Η απόσπαση της επικουρικής ασφάλισης από το δημόσιο διανεμητικό σύστημα στην ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να οδηγήσει στη συρρίκνωση των συντάξεων. Του Χρήστου Μπουρδούκη*

Το Ασφαλιστικό Σύστημα στη χώρα μας διέπεται από την αρχή της προστασίας και της αλληλεγγύης των γενεών και έχει δημόσια αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά. Με βάση αυτήτην αρχή οι εισφορές των σημερινών ενεργών ατόμων, των εργαζομένων,χρησιμοποιούνται για τη σταθερή και απρόσκοπτη χρηματοδότηση των σημερινώνσυντάξεων των συνταξιούχων.
Η μετάβαση όμως από το διανεμητικό δημόσιο σύστημα σε ένα άλλο σύστημα με
κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά και την ίδρυση ιδιωτικών ταμείων ή οργανισμών για την απονομή έστω και της επικουρικής σύνταξης, καταστρατηγεί αυτή την αρχή και μπορεί να οδηγήσειστη συρρίκνωση των συντάξεων ή και στον εκμηδενισμό τους.
Με την κεφαλαιοποίηση της επικουρικής σύνταξης (ατομικές μερίδες του ασφαλισμένου, κουμπαράς) ανακύπτουν προβλήματα ασφάλειας αλλά και προστασίας των εργαζομένων και των ασφαλισμένων, τα οποία βέβαια δεν παρατηρούνται στο δημόσιο διανεμητικό σύστημα. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος προέρχεται από τη θεμελίωση της επικούρησης στην αβεβαιότητα και στον υψηλό κίνδυνο του χρηματιστηριακού «καζίνου».
Βέβαια, όταν το χρηματιστήριο πηγαίνει καλά, όσο ο «τζόγος» ανεβαίνει, πολλοί θα είναι ευχαριστημένοι. Το δράμα όμως για τους ασφαλισμένους αρχίζει στις περιπτώσεις ραγδαίας πτώσης του και της χρεωκοπίας των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως συνέβη με την Ασφαλιστική Αμερικανική Enron που διαλύθηκαν τα κεφαλαιοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Σχετικά με την ιδιωτικοποίηση γενικά της κοινωνικής ασφάλισης, είναι χρήσιμο να
αναφερθούμε περιληπτικά στο άρθρο του νομπελίστα καθηγητή οικονομικών στο
Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Αμερικής, Τζόζεφ Στίγκλιτς, με τίτλο: «Ο Μπους παίζει με τις συντάξεις» (εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 19-20 Φεβρουαρίου 2005) στο οποίο προειδοποιεί ότι: «Η ιδιωτικοποίηση του συστήματος δε λύνει το πρόβλημα, το χρηματιστήριο δεν προσφέρει εγγυημένες αποδόσεις και ότι αν όλα πάνε καλά στις αγορές, οι αποδόσεις θα είναι υψηλότερες μόνο επειδή η ανάληψη του επενδυτικού κινδύνου θα είναι υψηλότερη. Τίποτε δεν είναι τσάμπα στα οικονομικά. Ακόμη και αν κάποιος πιστεύει πραγματικά ότι υπάρχουν πράγματα στα οικονομικά που προσφέρονται δωρεάν, πάλι δεν υπάρχει λόγος να πραγματοποιηθεί η ιδιωτικοποίηση. Η κυβέρνηση μπορεί να κερδίσει από τις επιπλέον αποδόσεις επενδύοντας τα δικά της κεφάλαια στο χρηματιστήριο. Η ιδιωτικοποίηση δεν θα
πετύχει τίποτε άλλο παρά να κάνει χειρότερα τα πράγματα…»
Αλλά και ο καθηγητής Σάββας Ρομπόλης, ειδικός στην Κοινωνική Ασφάλιση, υποστηρίζει ότι το σύστημα της ιδιωτικής ασφάλισης στηρίζεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές: «Ο κάθε ασφαλισμένος τα χρήματα που θα καταθέτει για την ασφάλισή του, θα είναι τοποθετημένα σε ατομικές μερίδες και αποδίδονται στον ασφαλισμένο σε συγκεκριμένο χρόνο. η μετατροπή του διανεμητικού συστήματος σε κεφαλαιοποιητικό θα αποβεί προς όφελος των ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων μέσω του ποσοστού αναπλήρωσης των συνταξιοδοτικών παροχών….».
Στις χώρες που εφαρμόστηκε ιδιωτική επικούρηση, όπως αναφέρει ο καθηγητής Σ.
Ρομπόλης, Ουγγαρία 1998, Πολωνία 1999, Λετονία 2001, Εσθονία 2002,  Λιθουανία 2004, Σλοβενία 2005, Ρουμανία 2008 και Βουλγαρία 2002 αυτή αποτελεί παρελθόν.
Ακριβώς όπως στη Λατινική Αμερική που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η ιδιωτικοποίηση τουσυστήματος (Χιλή, περίοδος Πινοσέτ) τα αποτελέσματά της ήταν ασύμφορα για τους συνταξιούχους, ήταν οδυνηρά. Γι’ αυτό μετά το 2008 επανήλθαν στο αναδιανεμητικό σύστημα, με συνέπεια οι κρατικοί προϋπολογισμοί να υποστούν μεγάλο κόστος….».
Στην περίπτωση κατάρρευσης της χρηματοπιστωτικής αγοράς, γράφει ο καθηγητής Σ. Ρομπόλης, όπως έγινε με τη μετοχή της ALCO της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της Αμερικής (2008, πτώση της μετοχής από 70% σε 5,5%) εξανάγκασε την Κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναλάβει το κόστος των ασφαλιστικών συμβολαίων ύψους 85 δις δολαρίων. Άλλο παράδειγμα πτώχευσης στη χώρα μας είναι η εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ που διαλύθηκαν τα κεφαλαιοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Με βάση αυτά τα στοιχεία πιστεύουμε ότι η εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικό συστήματος στην επικουρική ασφάλιση οδηγεί στην κατάλυση του κοινωνικού χαρακτήρα γενικά των συντάξεων, ενέχει πράγματι μεγάλους κινδύνους για τους ασφαλισμένους και τους σημερινούς συνταξιούχους, γιατί άλλο πράγμα είναι οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τα χρηματιστηριακάκέρδη και άλλο πράγμα η ανθρώπινη ζωή.
Το κόστος που έχουν καταβάλει οι συνταξιούχοι με τις περικοπές στις συντάξεις τους για την αποπληρωμή μέρους από τον δανεισμό της χώρας, ανήλθε περίπου στα 65 δις ευρώ.
Ποιος όμως τώρα θα πληρώσει το κόστος μετάβασης από το διανεμητικό σύστημα της επικουρικής σύνταξης στο κεφαλαιοποιητικό, εφόσον η Κυβέρνηση υλοποιήσει το σχέδιο νόμου που προετοιμάζει, όπως έχει δηλώσει το οικονομικό της επιτελείο;
Το κόστος αυτό υπολογίζεται από το ύψος δαπάνης της επικουρικής σύνταξης που
παίρνουν οι 1,5 εκατ. συνταξιούχοι μέχρι να σβήσει το παλαιό σύστημα για τους
«παλαιούς» συνταξιούχους, σε 5060 δις ευρώ. Θα περικοπούν κι άλλο οι συντάξεις και της επικουρικής ασφάλισης, όταν θα πάψουν να εισέρχονται στο σύστημα της επικουρικής ασφάλισης οι εισφορές των νέων ασφαλισμένων, οι οποίες θα κατευθύνονται στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα;
Ανεξάρτητα από τα εύλογα αυτά ερωτήματα, οι υποστηρικτές της κεφαλαιοποίησης από τη δεκαετία του ’90 υποστήριζαν, ακριβώς αυτό που υποστηρίζεται και σήμερα, ότι το διανεμητικό σύστημα αποτελεί μεταβίβαση εισοδήματος από τις νέες γενιές προς τις παλαιότερες, φορολογία που προκαλεί στρεβλώσεις στην οικονομία και προσφέρει πολύ χαμηλότερες αποδόσεις των επενδυμένων κεφαλαίων, ενώ οι εισφορές στο κεφαλαιοποιητικό είναι εθελούσια ιδιωτική αποταμίευση, η οποία συμβάλλει στη διεύρυνση της παραγωγικής δυνατότητας και στην ανάπτυξητης οικονομίας.
Οι κινητοποιήσεις όμως της κοινωνίας της περιόδου εκείνης των εργαζομένων και των συνταξιούχων, για το δυσανάλογο κόστος μεταξύ των γενεών και της ίδιας γενιάς που θα υφίστατο τη μεταρρύθμιση και για τα άγνωστα και αβέβαια οφέλη των μελλοντικών γενεών απέτρεψαν αυτή τη μεταρρύθμιση , την υποχρεωτική ανάπτυξη δηλαδή των επαγγελματικών ταμείων στα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν τα επικουρικά ταμεία της επικουρικής μας σύνταξης.
Σήμερα μετά από πολλά χρόνια η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει την κεφαλαιοποίηση της επικουρικής ασφάλισης για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ.Τσακλογλου σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» 56 Δεκεμβρίου 2020 είπε μεταξύ των άλλων για την κεφαλαιοποίηση της επικουρικής σύνταξης «ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021…., η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος δε συνδέεται με περικοπές, δεν θα επηρεάζει τις κύριες συντάξεις. Αλλάζει το σύστημα της επικουρικής ασφάλισης προς όφελος των εργαζομένων χωρίς να θίγει τιςσυντάξεις των νυν  συνταξιούχων…. Οι νέες επικουρικές συντάξεις θα είναι αρκετά υψηλότερες από αυτές που χορηγεί σήμερα τα διανεμητικό σύστημα….Σε σημαντικό βαθμό οι πόροι του νέου ταμείου θα επενδυθούν στην εγχώρια οικονομία και θα δώσουν ώθηση
στις επενδύσεις. Αυτές με τη σειρά τους οδηγούν σε υψηλότερες μορφές ανάπτυξης, υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης, υψηλότερους μισθούς και συνακόλουθα υψηλότερα φορολογικά έσοδα και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης …κλπ».
Επαναλαμβάνονται δηλαδή οι ίδιοι ισχυρισμοί στις προηγούμενες δεκαετίες των
υποστηρικτών του κεφαλαιοποιητικού συστήματος της επικουρικής ασφάλισης για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας.
Επισημαίνουμε πάντως ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά τον εγκωμιασμό και τη διαφήμιση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, δε φαίνεται να ενσωματώνεται στα Ευρωπαϊκά προγράμματα συνταξιοδότησης. Στη Γαλλία ισχύει το αναδιανεμητικό σύστημα. Στην Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Φινλανδία και τη Σουηδία παρά τις διάφορες παραμορφώσεις του συστήματος, το ασφαλιστικό σύστημα παραμένει κυρίως αναδιανεμητικό.
Επαρκείς συντάξεις που εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης είναι οι συντάξεις που επικρατεί το δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων για τους παραπάνω λόγους, θα εκφράσει την αντίθεσή της, εάν προσκληθεί κατά τη συζήτηση στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου για την κεφαλαιοποίηση της επικουρικής ασφάλισης.
*Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων
ε.τ. Δ/ντής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Κοινοποίηση εγγράφων για συντάξεις χηρείας (25%)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 4/1/2021
Αρ.πρωτ: 248
Προς Συλλόγους – Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας.
Θέμα: Κοινοποίηση εγγράφων που έχουν σταλεί από την ΠΟΠΣ στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και αφορούν τις συντάξεις χηρείας (25%)
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας κοινοποιούμε 3 έγγραφα που έχουν σταλεί από την ΠΟΠΣ στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και αφορούν συντάξεις χηρείας που λαμβάνουν οι
επιζώντες σύζυγοι το 25% αντί του 70% της σύνταξης του εκλιπόντος/ούσης, προς ενημέρωση τόσο των γραφείων όσο και των ενδιαφερομένων συνταξιούχων του δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα γραφεία της Ομοσπονδίας.
Ο Πρόεδρος                Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας   Ερμ. Λινάρδος

 

Ενημέρωση για ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ. ΜΤΠΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 4/1/2021
Αρ.πρωτ: 247
Προς ΣυλλόγουςΣυνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας.
Θέμα: Δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση σύνταξης και λοιπά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από συχνές ερωτήσεις συναδέλφων συνταξιούχων, επαναλαμβάνουμε τις παρακάτω πληροφορίες για διευκόλυνσή σας.
Στις ηλεκτρονικές σελίδες των Ταμείων υπάρχουν όλα τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου αλλά και άλλα έγγραφα για τους συνταξιούχους του δημοσίου.
Πιο συγκεκριμένα:
 1.  Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr )
  στην κατηγορία
  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ και
  στην υποκατηγορία ΕΝΤΥΠΑ – Downloads
  (
  https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/entypadownloads )
 2. Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ υπάρχει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την Πληρωμή των εξόδων κηδείας (Υπηρεσίες για συνταξιούχουςΗλεκτρονικήΥπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας).
 3.  Στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ (https://www.eteaep.gov.gr ) στην κατηγορία ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ.
 4.  Στην ιστοσελίδα του Μετοχικού Ταμείου (www.mtpy.gr ) στην κατηγορία ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ.
Για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στα γραφεία της
Ομοσπονδίας.
Ο Πρόεδρος               Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας  Ερμ. Λινάρδος

Εις μνήμην…

Δεν μπορώ να μη γράψω δυο λόγια αποχαιρετισμού για τον αγαπητό μου ΓΙΆΝΝΗ ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟ, καθηγητή μου αρχικά και μετέπειτα συνάδελφο στο 1ο γυμνάσιο Αμαλιάδας, για 1 χρόνο περίπου, κατόπιν έγινε γυμνασιάρχης  στο Πύργο και αργότερα στο Χολαργό …από όπου συνταξιοδοτήθηκε.

Απεβίωσε παραμονες ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ και κηδεύτηκε στο αγαπημένο του Γεράκι για το οποίο έγραψε το 2011 ένα αξιόλογο και με πολλά τοπικά στοιχεία βιβλίο με εκδότη το ΒΙΒΛΙΟΠΑΝΟΡΑΜΑ.

Τον θυμάμαι παρόντα και δραστήριο στα ετήσια μνημόσυνα του Συνδέσμου μας όπου έψελνε και ομιλούσε. Επίσης σύχναζε στο καφέ-ρέστοραν ΗΡΩΟΝ, με τον υπεραιωνόβιο  φίλο του Διονύση Ζαφειρόπουλο τον οποίο φρόντιζε και περιποιείτο (έφυγε κι εκείνος λίγο νωρίτερα). ΚΑΛΗ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΗ!

Υ.Γ.  Στη σελίδα 148 του βιβλίου του περιγράφει πώς προέκυψε η μνημειώδης φράση «γερακαίος είναι, βαρείτε του» για την οποία θα επανέλθω σε άλλο μου σημείωμα…

Γιάννης Θεοδωρόπουλος.

Παρατείνεται (εκ νέου) η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων | Μέχρι 30-06-2021.

Άρθρο 72, Ν.4756/2020 (ΦΕΚ 235Α/2020):
Με το άρθρο 72 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ 235Α/26-11-2020) παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζομένων, εργοδοτών και συνταξιούχων, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021.
Μέχρι την ίδια ημερομηνία επιτρέπεται η διεξαγωγή των συνεδριάσεων με τη
χρήση των πιο πρόσφορων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής
των μελών τους.
Άρθρο 72
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
 1.  H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως την 30ή.6.2021.
 2. Εξαιρετικά, έως την 30ή.6.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982, των σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), όπως και των εργοδοτικών οργανώσεων, δύνανται να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους.

Ευχές

Αγαπητοί μου συνάδελφοι -συνταξιούχοι, μέλη του συνδεσμου μας και μη, κυριολεκτικά έχουμε χαθεί. Δεν βλεπόμαστε πια. Με τη λήξη του οδυνηρού  2020 σας στέλνω  μια και μοναδική -κυρίαρχη ευχή:

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ για το 2021 και επόμενα  έτη

Ειδικά για τα άξια μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου μας  με τις άρτιες και αναλυτικές ενημερώσεις, τους αφιερώνω συμβολικά 3 τραγούδια μηνύματα αισιοδοξίας.

 1. Όλα θα περάσουν (με τον Αντώνη Καλογιάννη)
 2. Όταν όλα περάσουν (με τη Φωτεινή Δάρρα)
 3. Θα βρεθούμε  ξανά (με το Μίλτο Πασχαλιδη)

—–Θα τα βρείτε εύκολα στο youtube

Σας χαιρετώ,
Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Επιστολή προς Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Τροίας 43 – Αθήνα – Τηλ. 210 8253544 / 210-8810013/ fax:210-8819035
email: omopolit@otenet.gr

Αθήνα, 2/12/2020
Αρ.πρωτ: 232

Προς
το Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργό κ. Χρ. Σταϊκούρα
Nίκης 5-7, 105 63, Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
α) Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Βρούτση
β) Γραφείο Υφυπουργού κ. Π. Τσακλόγλου,
Σταδίου 29, Αθήνα:
2) Συλλόγους/Συνδέσμους πολιτικών Συνταξιούχων
όλης της χώρας
3) Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας για τη μεταβίβαση σύνταξης στους επιζώντες συζύγους λόγω θανάτου

Κύριε Υπουργέ,
Σας γνωρίζουμε ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους, λειτουργούς και στρατιωτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) «Δεν καταβάλλεται από το Δημόσιο διπλή σύνταξη», από μεταβίβαση λόγω θανάτου, στον επιζώντα σύζυγο ή την σύζυγο, όταν ο ένας από τους δύο παίρνει σύνταξη από δικό του συνταξιοδοτικό δικαίωμα, βάσει της συντάξιμης υπηρεσίας του στο Δημόσιο. Η αδικία αυτή θεραπεύτηκε μερικά, ύστερα από τις πολύχρονες εκκλήσεις και παραστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, με την έκδοση του Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276/Α’/11-12-2007). Με τις διατάξεις της παρ.4 αυτού του νόμου παρέχεται στη χήρα ή χήρο σύζυγο που είναι συνταξιούχος του Δημοσίου από δικό του δικαίωμα, στην περίπτωση θανάτου, ποσοστό 25% της σύνταξης από τον/την αποβιώσαντα/-σασα σύζυγο, με δικαίωμα επιλογής στη μεταβιβαζόμενη σύνταξη.

Κύριε Υπουργέ,
Μετά την ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στρατιωτικών για τη συνταξιοδότησή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ» και την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που κρίνει τη νομιμότητα υπαγωγής στον φορέα αυτόν, για λόγους νομικής ισότητας, με το σκεπτικό ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως γήρας, ασθένειες και θάνατο, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ γενικά των συνταξιούχων.

Επειδή οι επιζώντες σύζυγοι (δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί κλπ.) συνταξιοδοτήθηκαν από το δημόσιο λόγω θανάτου πριν από την ισχύ του Ν.4387/2016 με υπολογισμό της μεταβιβαζόμενης σύνταξης σε ποσοστό 25%, πρέπει για λόγους νομικής ισότητας, ευνομίας και ηθικής τάξης να υπολογίζεται σε ποσοστό 70%.

Γι’ αυτούς τους λόγους σας ζητούμε και σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.9 του Ν.3620/2007 με σκοπό το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο πρώην δημόσιο υπάλληλο, λειτουργό ή στρατιωτικό να ανέρχεται από το ποσοστό 25% στο 70% και για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που γεννήθηκαν πριν από την ισχύ τουΝ.4387/2016 και από παραδρομή δεν ρυθμίστηκαν με τις διατάξεις του Ν.4611/2019, όπως ισχύει σήμερα για όλους τους συνταξιούχους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κύριε Υπουργέ,
Πιστεύουμε ότι θα εκτιμήσετε το ηθικό μέρος στην περίπτωση αυτή και θα αποκαταστήσετε την αδικία σε βάρος μιας ατυχούς κατηγορίας πρώην συνταξιούχων του δημοσίου και ήδη του e-ΕΦΚΑ.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος      Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας      Ερμ. Λινάρδος