Πριν ένα χρόνο…

Πριν από ένα χρόνο χάσαμε τον Φίλο, Συνάδελφο και Συναγωνιστή μας Μανώλη Αγιομυργιαννάκη.

Ήταν το πρώτο θύμα αυτής της πανδημίας (του Covid19) στην Ελλάδα.

Όταν και όποτε ανοίξουμε πάλι τα γραφεία του Συνδέσμου μας, πολλά πράγματα θα είναι διαφορετικά. Η πιο δυσάρεστη διαφορά θα είναι η απουσία του Μανώλη!! Σε όλους θα λείπει το χαμόγελο και η ζεστασιά του!!

Αιωνία η μνήμη σου Φίλε!

το Δ.Σ.


 

Ανάρτηση Δ.Τ. του e-ΕΦΚΑ

Ύστερα από ενημέρωση από την ΠΟΠΣ σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκε Δελτίο Τύπου του e-ΕΦΚΑ με θέμα:

Χρονοδιάγραμμα επιστροφής  των μειώσεων  συντάξεων Ιουνίου 2015-Μαϊου 2016 στους κληρονόμους των θανόντων συνταξιούχων


 

Παρατείνεται (εκ νέου) η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων | Μέχρι 30-06-2021.

Άρθρο 72, Ν.4756/2020 (ΦΕΚ 235Α/2020):
Με το άρθρο 72 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ 235Α/26-11-2020) παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζομένων, εργοδοτών και συνταξιούχων, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021.
Μέχρι την ίδια ημερομηνία επιτρέπεται η διεξαγωγή των συνεδριάσεων με τη
χρήση των πιο πρόσφορων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής
των μελών τους.
Άρθρο 72
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών
 1.  H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως την 30ή.6.2021.
 2. Εξαιρετικά, έως την 30ή.6.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982, των σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), όπως και των εργοδοτικών οργανώσεων, δύνανται να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους.

Καταβολή αναδρομικών συντάξεων στους κληρονόμους

Μετά από σχετική ενημέρωση από την ΠΟΠΣ σας ενημερώνουμε ότι οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, για την καταβολή αναδρομικών (εξ αιτίας των περικοπών των συντάξεων με το Ν.4093/2012) στους κληρονόμους των θανόντων πολιτικών συνταξιούχων είναι οι εξής:

Ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής αίτησης στον e-ΕΦΚΑ μέχρι 17/12/2020, επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντος συνταξιούχου,
 2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης της διαθήκης του θανόντα και
 3. Πιστοποιητικό για τη μη αποποίηση της κληρονομιάς.

Σε περίπτωση αδυναμίας για την προσκόμιση αυτών των δικαιολογητικών, είναι απαραίτητο να γίνει, σε πρώτη φάση, η ηλεκτρονική αίτηση και τα δικαιολογιτικά  να υποβληθούν σε δεύτερη φάση μέχρι τις 28/2/2021.

Από το Δ.Σ. του ΣΥΠΟΣΥΑΜ

Αναδρομικά κληρονόμων (Πλατφόρμα)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα αναδρομικά των κληρονόμων στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.               KYA

Θα τη βρείτε πληκτρολογώντας: www.efka.gov.gr. και πατώντας στο πεδίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τους κωδικούς TAXIS για να συνεχίσετε στην εφαρμογή.

Σας επισυνάπτουμε και τις ακριβείς οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ για τη συμπλήρωση των αιτήσεων για τη διευκόλυνσή σας.

Από την ΠΟΠΣ δια του ΣΥΠΟΣΥΑΜ

Υποδείγματα Αιτήσεων αναδρομικών

Επισυνάπτουμε υποδείγματα αιτήσεων, για όσους επιθυμούν να υποβάλουν,

 1. Για την επιστροφή της επικουρικής σύνταξης.
 2. Για το μέρισμα από το ΜΤΠΥ,
 3. Για τη διόρθωση εσφαλμένου υπολογισμού αναδρομικών και
 4. Για την επιστροφή αναδρομικών συνταξιούχων που έλαβαν προσωρινή σύνταξη.
 • Η υποβολή των αιτήσεων αυτών δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κατά την κρίση του συνταξιούχου.
 • Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά.
 • Οι διευθύνσεις των ταμείων είναι οι εξής:

ΕΤΕΑΕΠ:
Φιλελλήνων 13-15
105 57  Αθήνα.
info@eteaep.gov.gr

ΜΤΠΥ:
Λυκούργου 12
105 51  Αθήνα.
grammateia@mtpy.gr

e-ΕΦΚΑ:
Κάνιγγος 29
106 82  Αθήνα
gd.sintaxeondt@efka.gov.gr


Δείτε τις επιστροφές (αναδρομικά) που θα πάρετε.

Προκειμένου να δείτε τα ποσά που σας επιστρέφονται για το επίμαχο ενδεκάμηνο πρέπει:

 1. Να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ: efka.gov.gr
 2. Πηγαίνετε στις “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ(Βρίσκεται χαμηλότερα δεξιά)
 3. Επιλέξτε τον σύνδεσμο ” Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων “
 4. Χρησιμοποιείστε του κωδικούς Taxis-net σας
 5. Θα σας ζητηθεί ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 • Για δική σας ευκολία αντί για τα βήματα 1-2-3 πατήστε ΕΔΩ

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σας κοινοποιούμε ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.
Αθήνα 16-10-2020
Γ. Βρούτσης: Υλοποιούμε την δέσμευση της κυβέρνησης και καταβάλλουμε τα
αναδρομικά ύψους 1,4 δις ευρώ σε 1,150 εκατ. δικαιούχους μαζί με τις συντάξεις μηνός Νοεμβρίου.
Με πλήρη σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις και στο πλαίσιο υλοποίησης της
κυβερνητικής απόφασης για την επιστροφή των αναδρομικών ποσών συντάξεων που αντιστοιχούν στις μειώσεις των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, το Υπουργείο Εργασίας, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ σε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρούν στην καταβολή τους.
Η καταβολή θα γίνει στις ίδιες ημερομηνίες που θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί σε διακριτό κωδικό ώστε ο κάθε συνταξιούχος να έχει λεπτομερή ενημέρωση για το ύψος των αναδρομικών ποσών που δικαιούται.
Ειδικότερα, οι συντάξεις και τα αναδρομικά ποσά θα καταβληθούν με βάση τον ΑΜΚΑ στις ακόλουθες ημερομηνίες:
ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 •  Στις 23 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
 •  Στις 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
 •  Στις 27 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).
 •  Στις 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ , τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Yπενθυμίζεται ότι τα αναδρομικά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη και άλλες οφειλές και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.

Στις ειδικές περιπτώσεις συνταξιούχων που έλαβαν, κατά την πρώτη απονομή της σύνταξης, αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούσαν στο σύνολο ή τμήμα της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαίου 2016, τα ποσά που παρακρατήθηκαν και κρίθηκαν αντισυνταγματικά θα επιστραφούν στο σύνολό τους, στο αμέσως επόμενο  διάστημα και μέχρι το τέλος του έτους, στους δικαιούχους.

Επισημαίνεται ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα γνωστοποιηθεί η νέα απλουστευμένη διαδικασία, χωρίς γραφειοκρατία και ταλαιπωρία -μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ- για τη χορήγηση των αναδρομικών ποσών των συνταξιούχων που έχουν αποβιώσει στους δικαιούχους κληρονόμους τους.

6 μήνες χωρίς το Μανώλη!

Με αφορμή τη συμπλήρωση 6 μηνών από τον αδόκητο θάνατο, εξαιτίας του COVID19, του εκλεκτού και πολύ αγαπητού μέλους του Συνδέσμου μας κ. Μανώλη Αγιομυργιαννάκη, επιθυμούμε να εκφράσουμε την βαθύτατη λύπη μας.

Το κενό που δημιουργήθηκε με τον πρόωρο χαμό του, τόσο στο Σύνδεσμο όσο και στην πόλη της Αμαλιάδας, είναι μεγάλο και δυσαναπλήρωτο!

Θα μείνουν αξέχαστες οι παρουσίες του Μανώλη στις δραστηριότητες του Συνδέσμου, η ηρεμία και ο ήπιος λόγος του.

Εκφράζουμε την λύπη μας στους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη!
Το Δ.Σ.