β’ Χαιρετισμοί

Με απόφαση του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10.03.2023, απογευματινή επίσκεψη, για τους Β’ Χαιρετισμούς, στην Ι.Μ. Αγίας Ελεούσας στην Πιτίτσα Αχαΐας.
Αναχώρηση ώρα 03:00 μ.μ. από τα Γραφεία του Συνδέσμου.
Συμμετοχή 10€.

Δηλώσεις συμμετοχής την Τετάρτη 08.03.2023 στα Γραφεία


 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να ενημερώσετε τους συναδέλφους για την έκτακτη, εφάπαξ, οικονομική παροχή που αποφάσισαν για τους συνταξιούχους.

«Θεσπίζουμε λοιπόν μια εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους που λόγω προσωπικής διαφοράς είτε δεν είδαν καθόλου την αύξηση του 7,75% που προανέφερα είτε είχαν μικρότερη ωφέλεια από αυτήν. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται στα 280 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα:
Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά που ενισχύονται ανέρχονται σε περίπου 1.112.000. Το ποσό της εφάπαξ ενίσχυσης είναι κλιμακούμενο και κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ. Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τρία κριτήρια:

 1. Την μερική ή και καθόλου αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς.
 2. Το ύψος της σύνταξης που λαμβάνουν
 3. Άλλες τυχόν ενισχύσεις που έλαβαν το προηγούμενο διάστημα

Πέντε κατηγορίες

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, οι συνταξιούχοι αυτοί επιμερίζονται σε 5 κατηγορίες. Στις 4 πρώτες κατηγορίες εντάσσονται συνταξιούχοι που δεν έλαβαν καθόλου την αύξηση του 7,75% (και στην πέμπτη κατηγορία είναι όσοι είδαν αυξήσεις λιγότερες του 7,75%.

 1. Στην πρώτη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι δεν είδαν καμία από τις αυξήσεις που προανέφερα. Πρόκειται για 120.000 περίπου συνταξιούχους (περίπου το 5% του συνόλου) με προσωπική διαφορά και με άθροισμα κύριων συντάξεων που κυμαίνονται μεταξύ 800 – 1000 ευρώ τον μήνα. Αυτοί οι συνταξιούχοι θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ.
 2. Στη δεύτερη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά και η μόνη ενίσχυση που έλαβαν το προηγούμενο διάστημα ήταν η έκτακτη καταβολή των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για 370.000 χαμηλοσυνταξιούχους με συντάξεις έως 800 ευρώ τον μήνα. Και αυτοί οι συνταξιούχοι θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ.
 3. Στην τρίτη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων
  μεταξύ 1.000 – 1.100 ευρώ τον μήνα, έχουν προφανώς προσωπική διαφορά και είδαν μόνο μια μικρή ενίσχυση από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά μέσο όρο 36 ευρώ τον χρόνο. Πρόκειται για 70.000 συνταξιούχους όπου θα λάβουν και αυτοί την έκτακτη ενίσχυση των 300 ευρώ.
  Αν προσθέσουμε τα πλήθη των παραπάνω κατηγοριών προκύπτει ότι 560.000 συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ και τα χαρακτηριστικά που προανέφερα θα λάβουν το ανώτατο ποσό των 300 ευρώ.
 4. Στην τέταρτη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100 έως 1.600 ευρώ τον μήνα, έχουν προσωπική διαφορά και ωφελήθηκαν μόνο από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά μέσο όρο με 111 ευρώ ετησίως. Οι συνταξιούχοι αυτοί είναι 300.000 και θα λάβουν 250 ευρώ.
 5. Τώρα περνάω στην πέμπτη κατηγορία που αφορά σε συνταξιούχους που δεν είδαν ακέραια την αύξηση του 7,75% λόγω προσωπικής διαφοράς, έλαβαν όμως κάποιο μικρότερο ποσοστό.

Συγκεκριμένα:

 • Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100€ το μήνα και είδαν αύξηση στη σύνταξή τους έως 3,49% τότε η έκτακτη ενίσχυση που θα λάβουν είναι 250€. Η ομάδα αυτή αριθμεί περί τις 94.000 συνταξιούχους. Επομένως, το ποσό των 250 ευρώ θα το λάβουν συνολικά 394.000 συνταξιούχοι. Υπάρχουν επίσης και οι συνταξιούχοι που θα λάβουν το ποσό των 200 ευρώ ως έκτακτη ενίσχυση. Αυτοί είναι:

– Περίπου 33.000 συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.101 έως και 1.600 ευρώ που έχουν λάβει αύξηση στη σύνταξή τους έως 3,49%. Αυτοί θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ.

– Και επιπλέον 125.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν άθροισμα συντάξεων έως 1.100€ και είδαν αύξηση στις συντάξεις τους από 3,5% έως 6,99%. Αυτοί θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ.

Άρα το πλήθος των συνταξιούχων που θα λάβει το ποσό των 200 ευρώ είναι 158.000.

Με την ενίσχυση αυτή καλύπτουμε το σύνολο των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά και με αποδοχές κύριας σύνταξης έως 1.600 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 1.112.000 συνταξιούχους. Δεν καλύπτουμε συνταξιούχους με αποδοχές πάνω από 1.600 ευρώ (περίπου το 2% των συνταξιούχων) οι οποίοι όμως είδαν σημαντικό όφελος 500600 ευρώ από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Με τον συνδυασμό των αυξήσεων που δώσαμε το προηγούμενο δίμηνο προκύπτει πως όλοι οι συνταξιούχοι (2,5 εκατ.) βλέπουν ενίσχυση των εισοδημάτων τους. Καλύπτουμε και τους περίπου 850.000 συνταξιούχους που δεν είδαν καθόλου την αύξηση του 7,75% και επιπλέον 250.000 συνταξιούχους που είδαν χαμηλότερη αύξηση.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε
τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου.

Η εφάπαξ καταβολή αυτής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κλιμακώνεται με βάση το ύψος της σύνταξης αλλά και της προσωπικής διαφοράς. Το ύψος των ποσών της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώθηκε με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Δεν υπάρχει κανένας που να μην θέλει να δίνει περισσότερα, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποια είναι η πραγματικότητα. Πολιτικοί «Αϊ – Βασίληδες» δεν θα γίνουμε ποτέ, υπάρχουν άλλοι που μπορούν να το κάνουν καλύτερα από εμάς. Έχουμε ευαισθησία, βλέπουμε τα προβλήματα της κοινωνίας, αλλά προχωρούμε όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις και οι αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού . Και βεβαίως σταθερά λαμβάνουμε υπόψη την προστασία των χαμηλών και των μεσαίων συντάξεων, στη βάση των δυνατοτήτων μας.»

Υπενθυμίζουμε ότι η ανωτέρω παροχή δεν μας βρίσκει σύμφωνους και ζητούμε:

 1. Την οικονομική αποκατάσταση της κύριας και επικουρικής σύνταξης στο σύνολο της απώλειας από την ακρίβεια, δηλαδή 9,9%.
 2. Την ενσωμάτωση στην κύρια σύνταξη της προσωπικής διαφοράς,
 3. Την απόδοση των παρανόμως παρακρατηθέντων του 11μηνου σε όλους τους συνταξιούχους,
 4. Την άμεση απόδοση στις Συνταξιουχικές Οργανώσεις της συνδρομής των 0,20€.

Από την Π.Ο.Π.Σ. δια του ΣΥ.ΠΟ.ΣΥ.ΑΜ.

Αποκριάτικη Συνεστίαση

Με απόφαση του Δ.Σ., η αποκριάτικη συνεστίαση του Συνδέσμου μας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25.02.2023 ώρα 20:30 στο Amalias Hotel.

Προμηθευτείτε εγκαίρως την πρόσκλησή σας!!
Τιμή ατομικής πρόσκλησης 17€


 

Συγκεντρώσεις…

Η Π.Ο.Π.Σ. μας διαβίβασε πρόσκληση των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων σχετική με την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας:

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) σε πρόσφατη συνεδρίασή της, αποφάσισε να πραγματοποιηθούν από τα σωματεία της δύναμής της στην Αττική και σε όλη την χώρα, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τις τελευταίες αυξήσεις στις συντάξεις, μετά από τις μεγάλες μειώσεις που αυτές υπέστησαν τα τελευταία 13χρόνια.

Η συγκέντρωση της Αττικής θα γίνει στις 14 Φλεβάρη στα Προπύλαια ώρα 10.30πμ.

Η συγκέντρωση της Ηλείας θα γίνει Τετάρτη  15 Φεβρουαρίου ώρα 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Πύργου.

Για την καλύτερη διοργάνωση της συγκέντρωσης των Ηλείων συνταξιούχων, ο Γ.Γ. συνταξιούχων Ι.Κ.Α. κ. Βασ. Πολυζωγόπουλος, καλεί όσους συνταξιούχους το επιθυμούν, σε συνάντηση την Πέμπτη 09/02/2023 ώρα 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Πύργου.


 

Είσοδος σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ)

ΥΠΠΟΑ/611264/ΦΕΚ 6323/12.12.22
(που τροποποιεί την προηγούμενη σχετική ΚΥΑ του 2019)

των Υπουργείων Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου εισόδου οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α’/θμιας, Β’/θμιας και Γ’/θμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι.

Οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί πρέπει να απευθυνθούν στις κατά τόπους αρχαιολογικές εφορείες, προσκομίζοντας:

 1. Δύο φωτογραφίες
 2. Φωτοαντίγραφο της Συνταξιοδοτικής Πράξης
 3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

Εκεί πρέπει να συμπληρωθεί έντυπη αίτηση, προκείμενου να χορηγηθεί η ανάλογη ταυτότητα.


 

Αυξήσεις της ανταποδοτικής σύνταξης με τον Ν.4670/2020

Ύστερα και από πολλά διευκρινιστικά ερωτήματα συναδέλφων, σας ενημερώνουμε (προωθώντας έγγραφο της Π.Ο.Π.Σ.)
για τις ρυθμίσεις του ν.4670/20 που μας αφορούν.

Ποσοστά Αναπλήρωσης Ν.4670-20

 

Πρωτοχρονιάτικη πίτα – Συνέλευση.

Με απόφαση του Δ.Σ. καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου, το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023, ώρα 05:00 μ.μ. στο Amalias Hotel.

Θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και θα προσφερθεί καφές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα γίνει απολογισμός πεπραγμένων και οικονομικών για το έτος 2022.

Από το Δ.Σ.


 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Αφορά όλους τους συνταξιούχους)

Κάθε συνταξιούχος μπορεί και πρέπει να κάνει έλεγχο στις αποδοχές του με τις εξής ενέργειες:

Εκτυπώνει το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης Δεκεμβρίου 2022 και…

1)  Διαπιστώνει εάν έχει προσωπική διαφορά και πόση.

 • Εάν δεν έχει προσωπική διαφορά, τότε δικαιούται και θα πάρει ολόκληρη την παροχή των 7,75% στη σύνταξή του, αφαιρουμένων των κρατήσεων.
 • Εάν έχει προσωπική διαφορά ίση ή μεγαλύτερη του 7,75%, τότε η δικαιούμενη αύξηση του 7,75% μειώνει και ενδεχομένως μηδενίζει την προσωπική διαφορά του, η συνολική σύνταξη να παραμένει (σαν χρηματικό ποσό) η ίδια..
 • Εάν η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη του 7,75%, τότε θα μηδενιστεί η υπάρχουσα προσωπική διαφορά και θα αυξηθεί η σύνταξή κατά το εναπομείναν αποδιδόμενο ποσό.

2)  Διαπιστώνει εάν υπάρχει παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και πόση. (Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης αφορά αυτούς που το ετήσιο εισόδημά τους, είναι μεγαλύτερο των 12.000€.) 

 • Αυτοί λοιπόν, που έχουν παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης θα δουν στη σύνταξή τους αύξηση από 1/1/2023. (Τότε σταματά η παρακράτηση της εν λόγω Ειδικής εισφοράς.)
 • Το ποσό που θα αυξήσει τη σύνταξή μας είναι από 1,80€ έως 24€ μηνιαίως. Είναι διαφορετικό για τον καθένα και είναι αποτυπωμένο στο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης.

3) Διαπιστώνει εάν έχει αποδοθεί το δικαιούμενο ποσό, ή έχει αφαιρεθεί από την προσωπική διαφορά, από την παροχή του νόμου 4670/20 (νόμος Βρούτση).

Με τον Ν. 4670/2020 (νόμο Βρούτση), ύστερα από απόφαση του ΣτΕ, που διέταξε την αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης για τους συνταξιούχους με συντάξιμα έτη άνω των 30 ετών, οι συντάξεις για 5 χρόνια θα αυξάνονται ετησίως κατά το 1/5 του 1% και έως 11%, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του καθενός. Φέτος θα αποδοθεί η 4η δόση της πενταετίας. Ελέγχουμε εάν πράγματι μας έχει αποδοθεί η εν λόγω αύξηση ή έχει αφαιρεθεί από την προσωπική διαφορά.

4) Διαπιστώνει εάν η σύνταξή του δεν ξεπερνά τα 800€ μηνιαίως ή εάν το ετήσιο εισόδημά του δεν ξεπερνά τα 9600€.

Εάν η σύνταξή του είναι έως 800€ και το ετήσιο εισόδημά του είναι έως 9600€, τότε πρέπει να του έχει ήδη κατατεθεί (έως τις 22/12/2022) το χριστουγεννιάτικο μπόνους των 250€.