Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας για την απόδοση της προαιρετικής εισφοράς.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 14/10/2019
Αρ.πρωτ: 158

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τα Μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων-Συνδέσμων Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίσουμε ότι κατά τη συνάντηση στις 10-10-2019 που είχαμε στο Υπουργείο Εργασίας οι δικαιούχες Συνταξιουχικές Οργανώσεις της προαιρετικής εισφοράς των 0,20 ευρώ, ζητήσαμε από τον αρμόδιο πολιτικό παράγοντα κ Τουφεξή, Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση, να αποδοθεί η προαιρετική εισφορά με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.4611/2019 και της σχετικής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, στην οποία προσδιορίζονται οι δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις και το ποσοστό του συνολικού ποσού μέχρι τον Ιούνιο του 2019, που αναλογεί σε κάθε Οργάνωση για τα έτη 2017, 2018 κλπ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός των αναφερομένων στην υπουργική απόφαση Οργανώσεων, ο πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε κ. Ανδρεαδάκης και ο Γεν. Γραμματέας της κ. Βογιατζής, οι οποίοι αξίωσαν «πιεστικά» την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την κατάργηση της σχετικής υπουργικής απόφασης, με σκοπό να καταστούν δικαιούχοι αυτής της εισφοράς και να λάβουν υψηλότερο ποσοστό.

Απαντήσαμε με επίσημα στοιχεία που δεν αμφισβήτησε ο εκπρόσωπος του κ. Υπουργού, ότι οι συνταξιούχοι μας ανέρχονται σε 350.000, εκφράζονται από 58 Συλλόγους σε όλη τη χώρα και ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων δεν έχει καμία οργανική σχέση με αυτήν την Τριτοβάθμια Οργάνωση. Η αξίωσή της είναι παράλογη και καλύπτεται άλλωστε, κατά την κρίση μας, από την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Γι’ αυτό ζητήσαμε να εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις και η σχετική υπουργική απόφαση.

Παρά τη θετική θέση του κ.Τουφεξή για την κατανομή της εισφοράς, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος σημείωσε ότι «πρέπει να συμφωνήσετε τελικά όλοι σας», συμφωνώντας ωστόσο, ότι για το Δημόσιο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και για το ποσοστό που δικαιούται και για τον τρόπο κατανομής της εισφοράς. Συμπλήρωσε ότι :«Η τροποποίηση της νομοθεσίας θέλει χρόνο, πάνω από 6 μήνες, ενώ η νέα υπουργική απόφαση θα εκδοθεί σε 10 ημέρες. Να υπογράψετε κοινή συμφωνία, να τεθεί υπόψη του Υπουργού και να εφαρμοστεί ο νόμος».

Έτσι αναδεικνύεται ότι η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. γίνεται ρυθμιστής στην απόδοση της εισφοράς, για το χρόνο που θα αποδοθεί και για το ποσό στις δικαιούχες Οργανώσεις.

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε, όπως πρέπει να γνωρίζετε , έχει καταφύγει στη Δικαιοσύνη με προσφυγές και ασφαλιστικά μέτρα.

Στον εκπρόσωπο του Υπουργού τονίσαμε με έμφαση την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ομοσπονδία μας και οι 58 ενταγμένοι Σύλλογοί της και ότι εφόσον δεν μας αποδοθεί άμεσα η εισφορά, θα αναγκαστούμε στην απόλυση του «άμισθου» μέχρι σήμερα προσωπικού της, τη διακοπή λειτουργίας της Ομοσπονδίας καθώς και των 58 Συλλόγων, χωρίς ασφαλώς δική μας υπαιτιότητα.

Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε εάν και πότε θα αποδοθεί η εισφορά στην ΠΟΠΣ. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη λύση, αλλά και εσείς να ενεργήσετε με κάθε τρόπο, όπως με προσωπική παρουσία στους αρμόδιους πολιτικούς παράγοντες (Υπουργείο Εργασίας, βουλευτές) αλλά και με έγγραφες διαμαρτυρίες.

Θα έχετε για το ζήτημα αυτό άμεση ενημέρωση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                      Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας        Ερμ. Λινάρδος

 

Συνταξιουχικά θέματα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 8/10/2019
Αρ.πρωτ: 156.

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τους Συλλόγους- Συνδέσμους των Πολιτικών Συνταξιούχων σε όλη τη χώρα.

Σας ενημερώνουμε ότι οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις πραγματοποίησαν την 1η Οκτωβρίου 2019 μεγάλη συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Αθήνα, ημερομηνία που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως παγκόσμια ημέρα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και των συνταξιούχων.

Η πορεία της συγκέντρωσης κατέληξε στο Υπουργείο Εργασίας. Οι Συνεργαζόμενες Οργανώσεις κατέθεσαν στον Υπουργό σχετικό υπόμνημα των βασικών αιτημάτων μας. Ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Μηταράκης δέχτηκε την αντιπροσωπεία των συνταξιούχων, στην οποία συμμετείχε ο Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας μας, κ. Ερμόλαος Λινάρδος και μεταξύ των άλλων είπε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, ότι δεν μπορούν για δημοσιονομικούς λόγους να επιστραφούν άμεσα τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, ότι είναι σε αναμονή της δημοσίευσης των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας και ότι θα εφαρμόσουν τις αποφάσεις αυτές αφού τις μελετήσουν.

Είπε ακόμα ότι δεν είχε την αρμοδιότητα να συζητήσει το θέμα της απόδοσης της προαιρετικής εισφοράς, η οποία είχε νομοθετηθεί με το άρθρο 41 του Ν.4611/2019 και η κατανομή στις δικαιούχες Οργανώσεις καθορίστηκε με την αριθμ. 26168/403/28-6-2019 (ΦΕΚ 2599 Τ.Β΄) του Υπουργού Εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι τα ποσοστά είναι κυρίως σε συνάρτηση του αριθμού που εκπροσωπούν οι Οργανώσεις και αφορούν το σύνολο του ποσού για τα έτη 2017 και 2018, που έχει παρακρατηθεί και δεν έχει εισπραχθεί. Για το ζήτημα αυτό οι προσπάθειές μας ήταν μεγάλες και η σχετική κριτική θα γίνει στο προσεχές διάστημα.

Με την αριθ. 9314/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουλίου 2019 κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις της παρ.ΙΑ, υποπαρ. 1 Α5 παρ.1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, με τις οποίες παράνομα συνυπολογίστηκε το μέρισμα στον υπολογισμό του ποσοστού για τη μείωση των συντάξεων από 1-1-2013 μέχρι 30-4-2015.

Η απόφαση αυτή αφορά συγκεκριμένα άτομα που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Σημειώνουμε ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, μπορεί ο κάθε μερισματούχος, εφόσον επιθυμεί, επικαλούμενος την παραπάνω απόφαση, να υποβάλει σχετική αίτηση στο Ταμείο και να ζητήσει την εφαρμογή της.

Με την αριθ.930 απόφαση του II Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που στηρίχτηκε στην αριθ.2144/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν εκ νέου ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των άρθρων 38 του Ν.3863/2010 και 11 του Ν.3865/2010 και παράνομη η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση αυτή και για τους ίδιους λόγους της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με την ίδια απόφαση του ΙΙ Τμήματος του Ελ. Συνεδρίου κρίνεται ως αντισυνταγματική η διαδικασία ένταξης στον ΕΦΚΑ των συντάξεων των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών.

Αναμένεται η απόφαση της Ολομέλειας του Ελ. Συνεδρίου, εάν θα είναι σύμφωνη με την αριθ. 244/2017 όμοιά της.

Μετά την έκδοση στις 5 Οκτωβρίου 2019 πέντε αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, αναδομείται το σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρίως της επικουρικής ασφάλισης. Με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκαν συνταγματικές και αντισυνταγματικές διατάξεις του Ν.4387/2016,του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), πλην όμως η δομή του ασφαλιστικού συστήματος παραμένει ίδια για όλους τους ασφαλισμένους, δηλαδή
κρίθηκε συνταγματικός ο νόμος για την υπαγωγή σε αυτόν όλων των εργαζομένων, των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Συνταγματική κρίθηκε η διάταξη του άρθρου 14 αυτού του νόμου που ορίζει ως βάση για τον υπολογισμό των συντάξεων, όπως διαμορφώθηκε το ποσό αυτών την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Απορρίφθηκαν οι προσφυγές των δημοσίων υπαλλήλων που είχαν ζητήσει να μείνουν εκτός ΕΦΚΑ και να παραμείνουν στο Δημόσιο, λόγω της ειδικής σχέσης που τους συνδέει με το κράτος.

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν και οι διατάξεις που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων.

Συνταγματικές έκρινε τις διατάξεις που αφορούν τον υπολογισμό στις κύριες συντάξεις, γιατί υπήρχαν αναλογιστικές μελέτες.

Διευκρινίζεται ιδιαίτερα ότι για τους δημόσιους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς αρμόδιο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο για την εξέταση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε δεύτερο βαθμό, είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι το Συμβούλιο Επικρατείας.

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στις επικουρικές συντάξεις, γιατί δεν υπήρχαν αναλογιστικές μελέτες. Συγκεκριμένα κρίθηκε αντισυνταγματική η περικοπή των επικουρικών συντάξεων, στην περίπτωση που η κύρια σύνταξη με την επικουρική ήταν άνω των 1300 ευρώ, που υπολογίζεται μεικτά, ήτοι κύρια σύνταξη συν επικουρική και εισφορά αλληλεγγύης προ φόρου.

Επίσης αντισυνταγματική κρίθηκε και η διάταξη που αναφέρεται στο ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων και μάλιστα για τις μεγάλες συντάξεις και τους συνταξιούχους που έχουν εργαστεί πολλά χρόνια, όπως είναι το ποσοστό αναπλήρωσης 46,8% για 42 χρόνια εργασίας.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις των Ολομελειών τους, δηλαδή συγκρούονται οι αποφάσεις, στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ισχύοντος Συντάγματος, την άρση της σύγκρουσης, δηλαδή την απάντηση θα κληθεί να δώσει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, στο οποίο αυτεπάγγελτα παραπέμπεται αυτό το πολύ μεγάλο θέμα της διαφωνίας, δηλαδή το περιεχόμενο αυτών των αποφάσεων.

Όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως και μέχρι τώρα, για τη διόρθωση των αδικιών που έγιναν σε βάρος των συνταξιούχων από τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις των μνημονιακών νόμων.

Θα έχετε νεότερη και πληρέστερη ενημέρωση, κυρίως για την απόδοση από τον ΕΦΚΑ της προαιρετικής εισφοράς.

Ο Πρόεδρος                        Ερμ. Λινάρδος

Ο Γεν. Γραμματέας          Χρ. Μπουρδούκης

 

 


 

Συσκέψεις των. Δ.Σ. των Συλλόγων – Συνδέσμων της ΠΟΠΣ στα πλαίσια της ΣΕΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 13/9/19
Αρ. πρωτ: 135

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
και τους Συλλόγους- Συνδέσμους
Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε τον πίνακα με τις περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν οι Συσκέψεις των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, στα πλαίσια της ΣΕΑ, για να λάβετε γνώση
Από την ΠΟΠΣ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ   ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΙΚΑ – OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ – ΝΑΤ– Π.Σ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΕΤΟΜ -ΤΕΕ  

Σωκράτους 23 – Αθήνα
τηλ. (210) 52 01 573 –  52 29 442
ΦΑΞ. 52 29 907
E-mail osika@otenet.gr

Αθήνα 12/9/2019

Συσκέψεις Δ.Σ. της ΣΕΑ

 1. ΦΘΙΩΤΙΔΑ – ΦΩΚΙΔΑ – ΒΟΙΩΤΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: Στη Λαμία Δευτέρα 16/9 ώρα 11 π.μ Αίθουσα Ομοσπονδίας Εμπαγγελματοβιοτεχνών.
 2. ΚΑΒΑΛΑ: 18/9 Τετάρτη ώρα 10:30π.μ. Αμφιθέατρο Νομαρχίας Καβάλας
 3. ΒΟΛΟΣ : Τετάρτη 18/9  ώρα 11π.μ.Εργατικό Κέντρο Βόλου
 4. ΠΥΡΓΟΣ: Τετάρτη 18/9 ώρα 11π.μ. Εργατικό Κέντρο Πύργου.
 5. ΣΠΑΡΤΗ : Δευτέρα 23/9 ώρα 11π.μ. Εργατικό Κέντρο Σπάρτης
 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : Κατερίνη Πέμπτη 19/9 ώρα 11π.μ. Εργατικό Κέντρο Κατερίνης.
 7. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ : Στην Άρτα Δευτέρα 23/9 ώρα 10:30π.μ. Εργατικό Κέντρο Άρτας.
 8. ΚΡΗΤΗ : Ηράκλειο 26/9 Πέμπτη Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου ώρα 11π.μ.

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις

Διαμαρτυρία για το πλαφόν σε απεικονιστικές εξετάσεις υγείας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 23/7/2019
Αρ.πρωτ: 126

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διαμαρτυρία για το πλαφόν σε απεικονιστικές εξετάσεις υγείας

Πολλά, μεγάλα και σοβαρά προβλήματα, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία χιλιάδων ασφαλισμένων και κυρίως συνταξιούχων, έχει προκαλέσει η απόφαση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για ορισμένο αριθμό αξονικών και μαγνητικών εξετάσεων που θα πραγματοποιεί μηνιαίως κάθε Διαγνωστικό Κέντρο.

Μετά την απόφαση αυτή, τα Διαγνωστικά Κέντρα επικαλούνται ότι συμπλήρωσαν το πλαφόν, άγνωστο πότε, και απαιτούν πληρωμή της εξέτασης.

Έτσι, οι ταλαίπωροι συνταξιούχοι ασφαλισμένοι, βρίσκοντας την άρνηση στο πρώτο, αναζητούν το δεύτερο και όσοι τη δύναμη και τρίτο και στο τέλος απελπισμένοι και απογοητευμένοι αναγκάζονται να πληρώσουν από την πετσοκομμένη τους σύνταξη, αφού για την εκτέλεση της εξέτασης σε δημόσιο Νοσοκομείο απαιτείται αναμονή 2-3 μηνών τουλάχιστον.

Τις δίκαιες διαμαρτυρίες και την αγανάκτησή τους για τη μεγάλη αυτή ταλαιπωρία, αλλά και την ταυτόχρονη μείωση των συντάξεών τους, μεταφέρουν διά της Ομοσπονδίας των, στον νέο Υπουργό Υγείας, ελπίζοντας ότι θα δείξει ζωηρό και άμεσο ενδιαφέρον, αφού αφορά το σπουδαιότερο αγαθό, την ΥΓΕΙΑ.

Από την ΠΟΠΣ

 

Ενημέρωση για την προαιρετική εισφορά (0,20€)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 18/7/2019
Αρ.πρωτ: 124

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
και τα Δ.Σ. των Συλλόγων- Συνδέσμων Πολιτικών Συνταξιούχων
όλης της χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη χορήγηση της εισφοράς των 0,20 ευρώ.

Την 16η Ιουλίου 2019 τα χρήματα της προαιρετικής εισφοράς των 0,20 ευρώ είχαν αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ στον ΕΦΚΑ. Ενώ αναμέναμε ότι η χορήγησή της στις δικαιούχες Οργανώσεις (Ομοσπονδίες κ.λπ) θα προχωρούσε άμεσα, η διαδικασία σταμάτησε, γιατί ο κ. Υπουργός (κ. Γιάννης Βρούτσης) πήρε σχετική απόφαση ανάκλησης της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

Την 17η Ιουλίου 2019 οι οργανώσεις της ΣΕΑ (μεταξύ αυτών και η ΠΟΠΣ), μετά την ορκωμοσία στη Βουλή, αναμέναμε και συναντήσαμε τους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό στο Υπουργείο Εργασίας. Εκθέσαμε το θέμα της καθυστέρησης χορήγησης της προαιρετικής εισφοράς και τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που προκαλεί στη λειτουργία των Οργανώσεών μας.

Ο κ. Υπουργός μας είπε ότι η προαιρετική εισφορά είναι βέβαιο πως θα δοθεί πολύ σύντομα, αλλά αυτό θα γίνει αφού εξεταστούν και τα αιτήματα άλλων Οργανώσεων, οι οποίες αισθάνονται αδικημένες και δεν έχουν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη απόφαση.

Ο κ. Υπουργός εξέφρασε την επιθυμία να μας δεχθεί στο γραφείο του, μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης (μετά από 2 περίπου εβδομάδες), αρχές Αυγούστου. Για το σκοπό αυτό ήδη ζητήσαμε (στα πλαίσια της ΣΕΑ) με έγγραφό μας να μας κλείσει κάποια συνάντηση.

Ελπίζουμε ότι σύντομα θα πάρει αίσιο τέλος αυτή η μαραθώνια προσπάθεια που μας κούρασε αφάνταστα

Όταν έχουμε νεότερα, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Σας ευχόμαστε καλή συνέχιση των καλοκαιρινών σας διακοπών.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Από την ΠΟΠΣ

 

Αλλαγές που έγιναν στις μεταβιβαζόμενες λόγω θανάτου συντάξεις

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 10/7/2019
Αρ.πρωτ: 116

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και
τα Δ.Σ. των Συλλόγων- Συνδέσμων
Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

 Θέμα: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν στις συντάξεις μεταβίβασης λόγω θανάτου στους επιζώντες συζύγους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/ 17-5-2019 Τ.Α’) καταργούνται οι ηλικιακοί περιορισμοί που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4387/2016, δηλαδή το 55ο έτος της ηλικίας που έπρεπε να είχε ο επιζών σύζυγος κατά το χρόνο του θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. Η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο ανεξάρτητα από την ηλικία του, ακόμα και στην περίπτωση μετά την παρέλευση τριετίας από την ισχύ του Ν.4387/2016.

Με τις ίδιες διατάξεις το ποσοστό αναπλήρωσης υπολογισμού της σύνταξης που δικαιούνται οι χήρες ή οι χήροι από τη σύνταξη του αποβιώσαντα αυξάνεται από 50% σε 70%.

Είχαμε ζητήσει, κατά τη συζήτηση στη Βουλή, να διευκρινιστεί η αναδρομικότητα ισχύος αυτών των διατάξεων .

Στη διάταξη της παρ.7 αυτού του άρθρου ορίζεται ότι «οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου» και «όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του Ν.4387/2016».

Αναμένουμε την εφαρμογή αυτών των διατάξεων από τον ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες του οποίου μας διαβεβαιώνουν ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχε επιτευχθεί η σχετική σύμβαση με τον πάροχο για τη δημιουργία του σχετικού ηλεκτρονικού προγράμματος.

Είναι χρήσιμο πάντως να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι, εφόσον νομίζουν ότι εσφαλμένα υπολογίστηκε με τη σχετική πράξη συνταξιοδότησης η σύνταξή τους, μπορούν να ασκήσουν κατ’ αυτής τα ένδικα μέσα (άρθρο 66 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα –Π.Δ. 169/2007) μόνο ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο έγγραφο κοινοποίησης αυτής της πράξης.

Επίσης, προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων, να επικοινωνείτε εσείς με τα Γραφεία της Ομοσπονδίας μας για την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς – Καλό καλοκαίρι

Ο Πρόεδρος               Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας   Ερμ. Λινάρδος

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 20/5/2019
Αρ.πρωτ: 93

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
και τα Δ.Σ. των Συλλόγων- Συνδέσμων
Πολιτικών Συνταξιούχων
όλης της χώρας.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17 Μαΐου 2019 δημοσιεύθηκε ο Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Τ.Α’) που περιλαμβάνει θέματα που μας αφορούν και μάλιστα την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 (άρθρο 41).

Στο άρθρο 19 αυτού του νόμου περιλαμβάνονται οι νέες διατάξεις που αφορούν στη συνταξιοδότηση επιζώντων συζύγων λόγω θανάτου (καταργούνται οι ηλικιακοί περιορισμοί για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος κλπ).

Σας στέλνουμε τα κείμενα των νέων διατάξεων αυτού του νόμου.

Από την ΠΟΠΣ


ΑΡΘΡΟ 19

 1. Οι ηλικιακοί περιορισμοί του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12του ν. 4387/2016(Α΄ 85) καταργούνται. Οι συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόμα και μετά την παρέλευση τριετίας.
 2. Η περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12του ν. 4387/2016αντικαθίσταται ως εξής:
  «α) Είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους».
 3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12του ν. 4387/2016οι λέξεις «πέντε (5) ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριών (3) ετών».
 4. Στην περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 12του ν. 4387/2016οι λέξεις «ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)».
 5. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12του ν. 4387/2016αντικαθίσταται ως εξής:
  «β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής διάρκειας της εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, το πενήντα τοις εκατό (50%) της σύνταξης, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της υποπαραγράφου Β΄ της παραγράφου 4.»
 6. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 12του ν. 4387/2016προστίθενται εδάφια ως εξής:
  «Ειδικότερα, αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι μεγαλύτερο του καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016 ποσού σύνταξης, τα ποσοστά της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 4 υπολογίζονται επί του μεγαλύτερου ως άνω ποσού. Αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι μικρότερο του καταβαλλόμενου κατά την 12.5.2016 ποσού, τα ποσοστά της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 4 υπολογίζονται επί του καταβαλλόμενου ως άνω ποσού.»
 7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και σε όσες αποφάσεις συνταξιοδότησης έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4387/2016.

ΑΡΘΡΟ 41

 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102του ν. 4387/2016αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. Η μηνιαία εισφορά αποδίδεται σε Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στον ΕΦΚΑ με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων συνταξιουχικών οργανώσεων.»
 2. Στον λογαριασμό της παραγράφου 1 μεταφέρονται, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΑΕΔ με την επωνυμία «ΟΑΕΔ/ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ ΣΥΛΛ.ΟΡΓ.ΣΥΝΤΑΞ.» που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την παρακράτηση αποδίδονται στις συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για την έκδοση εντύπων ενημερωτικών, καθώς και την εν γένει ενίσχυσή τους και την κάλυψη εξόδων για ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος των συνταξιούχων που εκπροσωπούν.
Σε κάθε συνταξιουχική οργάνωση αποδίδεται ποσό ανάλογο με τον αριθμό των συνταξιούχων του κλάδου, του εργασιακού χώρου ή της ιδιότητας που εκπροσωπεί, με την προϋπόθεση ότι, γίνεται παρακράτηση της εισφοράς αυτής από την κύρια σύνταξή τους, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ή του ΕΦΚΑ. Προς τον σκοπό αυτόν, κάθε συνταξιουχική οργάνωση υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον ΕΦΚΑ και καταθέτει το πρακτικό των αρχαιρεσιών της.
Ως δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις ορίζονται: 
α) Οι Ομοσπονδίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
β) Τα Σωματεία του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που είναι αντιπροσωπευτικά του κλάδου, εφόσον έχουν πανελλήνια εμβέλεια. Στα σωματεία για τα οποία δεν υφίσταται στον αντίστοιχο εργασιακό κλάδο, εργασιακό χώρο ή ιδιότητα, Ομοσπονδία, η κατανομή γίνεται βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών και όχι βάσει του αριθμού των συνταξιούχων του οικείου κλάδου.
γ) Σε συνταξιουχικές οργανώσεις για τις οποίες παρακρατείται ειδική εισφορά, σύμφωνα με άλλες ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ενώ ταυτόχρονα γίνεται και η παρακράτηση του παρόντος, η κατανομή γίνεται βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών και όχι βάσει του αριθμού των συνταξιούχων του οικείου κλάδου. Στη συμμετοχή βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών δύναται να συμμετάσχουν και Ομοσπονδίες ή υπερκείμενες αυτών Ενώσεις, μετά από απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, στην οποία γίνεται δεκτό ότι, στα μέλη τους γίνεται η παρακράτηση της παραγράφου 1.
Από τη συμμετοχή στη διαδικασία κατανομής αποκλείονται:
α) Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Δημοσίου και πηγή χρηματοδότησής τους αποτελούν υποχρεωτικές εισφορές των μελών τους.
β) Συνταξιουχικές οργανώσεις που εκπροσωπούν συνταξιούχους οι οποίοι δεν προέρχονται από προσδιορισμένους και συγκεκριμένους εργασιακούς κλάδους, χώρους ή ιδιότητες.
Στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις κατανέμεται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού που κατατίθεται στον λογαριασμό κάθε έτους. Το υπόλοιπο ποσό παραμένει ως αποθεματικό στον λογαριασμό και χρησιμοποιείται για τυχόν οικονομική ενίσχυση συνταξιουχικών οργανώσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές ενισχύσεις για οποιονδήποτε λόγο, ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς και για την τροποποίηση των αρχικών κατανομών κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται σε συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ), για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζονται τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δικαιούχων οργανώσεων, η διαδικασία συμμετοχής στην κατανομή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

 

Παρέμβαση του Προέδρου της ΠΟΠΣ

Παρέμβαση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) κ.Χρ. Μπουρδούκη στις 8/5/2019 στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών, Οικονομικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης σχετικά με το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου και ήδη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Το σημερινό νομοσχέδιο είναι θετικό σε γενικές γραμμές, αφού ανακουφίζει μισθωτούς, συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ με την καθιέρωση των 120 δόσεων γιατί ρυθμίζει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Κύριε Πρόεδρε,

Εμείς αναφερόμαστε στο άρθρο 19 του νομοσχεδίου που αντικαθιστά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4387/16 για την άρση των συνεπειών των όντως σκληρών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των επιζώντων συζύγων λόγω θανάτου.

Είχαμε παρέμβει –το γνωρίζετε αυτό κύριε Υπουργέ- ως Ομοσπονδία των Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου μαζί με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις και είχαμε ζητήσει από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας την αξιοπρεπή συνταξιοδότηση της οικογένειας των εργαζόμενων και ασφαλισμένων με την κατάργηση αυτών των διατάξεων. Και πράγματι με τις υπό συζήτηση διατάξεις αποκαθίσταται αυτή η αδικία και αποδεικνύεται ότι η Πολιτεία ακόμα και σε κρίσιμες οικονομικές συνθήκες ανταποκρίνεται στην πράξη αρχής του κράτους πρόνοιας, που συρρικνώθηκε από τις μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας.

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 να διευκρινιστεί ο τρόπος που θα εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 (υποβολή αίτησης, οίκοθεν κλπ).

Κύριε Πρόεδρε,

Αναφερόμαστε τώρα στην αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν.4387/2016 που αφορούν στην εισφορά των είκοσι λεπτών (0,20) του Ευρώ υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων. Με τη ρύθμιση αυτή η προαιρετική εισφορά των συνταξιούχων αποδίδεται απευθείας στις δικαιούχες συνταξιουχικές Οργανώσεις, στις Ομοσπονδίες, οι οποίες επιχορηγούν τα Σωματεία τους, από τον Ασφαλιστικό Φορέα απονομής των κύριων συντάξεων, χωρίς την ενασχόληση άλλων υπηρεσιών, χωρίς καθυστέρηση και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Παρέχεται η απαιτούμενη εξουσιοδότηση στον οικείο Υπουργό για την κατανομή αυτής της εισφοράς στις δικαιούχες συνταξιουχικές Οργανώσεις, στις Ομοσπονδίες, που συντονίζουν, κατευθύνουν και υπερασπίζονται τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και τα συμφέροντα των συνταξιούχων.

Εκτιμούμε θετική και αναγκαία τη νέα ρύθμιση.

Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 να διατυπωθεί ως εξής: «Τα Σωματεία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που είναι αντιπροσωπευτικά του κλάδου, εφόσον έχουν πανελλήνια εμβέλεια, για τα οποία δεν υφίσταται Ομοσπονδία στον αντίστοιχο εργασιακό κλάδο και εργασιακό χώρο, η κατανομή γίνεται βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών και όχι βάσει του αριθμού των συνταξιούχων του οικείου κλάδου».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών συνταξιούχων ιδρύθηκε το 1947, ελάμβανε την προαιρετική εισφορά από τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου από τη δεκαετία του 1970, διακόπηκε το 2015 και επαναλήφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4387/16. Με δανεισμό λειτουργούν τα 60 και πλέον Σωματεία, ενταγμένα στη δύναμη της Ομοσπονδίας αλλά και η ίδια η Ομοσπονδία. Σταμάτησε η έκδοση της εφημερίδας που ενημερώνει τους συνταξιούχους μας τον περασμένο Οκτώβριο. Γι’ αυτό ζητούμε να αποδίδεται ολόκληρο το ποσό της παρακράτησης ή τουλάχιστον το αποθεματικό να είναι ίσο με το 10% αυτής και εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί, τον επόμενο χρόνο να αποδίδεται στις δικαιούχες Οργανώσεις και τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΑΕΔ, να μεταφερθούν μέσα σε ένα μήνα από την ισχύ αυτού του νόμου.

Σας ευχαριστώ πολύ

Χρ. Μπουρδούκης

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων

 

Συνάντηση εκπροσώπων των Συνταξιουχικών Οργανώσεωνμε τον κ. Πρωθυπουργό

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 1-4-2019
Αρ.πρωτ: 73

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και τους Υπουργούς κ. Αχτσιόγλου και κ. Πετρόπουλο, που πραγματοποιήθηκε στις 30-3-2019, με τους εκπροσώπους των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, συζητήσαμε τα προβλήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Πρωθυπουργός είπε ότι: «τα αιτήματα που θέσατε είναι δίκαια, να δούμε ποια μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω των δημοσιονομικών δυσκολιών που υπάρχουν από το 2010.»

Συνεχίζοντας είπε τα εξής:

 • Τα αναδρομικά στις συντάξεις δεν μπορούν να δοθούν λόγω του μεγάλου δημοσιονομικού κόστους , γιατί αφαιρέθηκαν από τους συνταξιούχους στα δύο πρώτα μνημόνια 63 δις ευρώ.
 • Για την επαναφορά των δώρων και επιδόματος αδείας σε μόνιμη βάση, αυτό θα εξεταστεί στο επόμενο διάστημα, στον προϋπολογισμό του 2020. Δεν μπορεί να δοθεί τώρα, γιατί θα θεωρηθεί ως προεκλογικό δώρο.
 • Σχετικά με το αφορολόγητο του 2020, δεν θα ισχύσει η διάταξη, η οποία προβλέπει τη μείωσή του.
 • Απαίτηση των Ευρωπαίων ήταν να μειωθούν οι συντάξεις σε επίπεδο των χωρών Βουλγαρίας, Εσθονίας κλπ και δόθηκε ως απάντηση ότι υπάρχουν και συντάξεις Γαλλίας, Γερμανίας κλπ.

Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των επιζώντων συζύγων λόγω θανάτου, η κ. Αχτσιόγλου είπε ότι καταργείται το ηλικιακό όριο και μεταβιβάζεται στον επιζώντα σύζυγο το 70% αντί του ισχύοντος 50%. Επίσης η Υπουργός είπε σχετικά με τα αναδρομικά ότι η Κυβέρνηση έχει ως μέλημα να υποστηρίζει τους χαμηλοσυνταξιούχους, κάθε φορά που δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος.

Ο κ. Πετρόπουλος είπε ότι θα μεριμνήσει για την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων των συνταξιούχων. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας πρόσθεσε και την έκδοση των πράξεων επανυπολογισμού των συντάξεων.

Με σχετικό νομοσχέδιο ρυθμίζονται τα χρέη των ασφαλισμένων στα ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται τροπολογία για την απόδοση της προαιρετικής εισφοράς στις Συνταξιουχικές Οργανώσεις, μετά την αρνητική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δεν θεώρησε τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής της Ομοσπονδίας μας και των άλλων Οργανώσεων.

Τέλος ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας επεσήμανε στον κ. Πρωθυπουργό, κατά τη συζήτηση, τη συντριπτική μείωση των μισθών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, το ρόλο που επιτελούν στη δημόσια Διοίκηση και το δικαίωμα αξιοπρεπούς σύνταξης για τους ίδιους και τις οικογένειες τους και κατέθεσε το από 22/5/2017 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις περικοπές κύριων και επικουρικών συντάξεων των μνημονιακών νόμων, ενδεικτικό, όπως διευκρίνισε, μεγάλου μέρους του συνταξιουχικού πληθυσμού.

Η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας και ιδιαίτερα την απόδοση της προαιρετικής εισφοράς με τη νέα νομοθετική ρύθμιση.

Από την ΠΟΠΣ

 

Ενημέρωση.

Σας στέλνουμε αντίγραφο της απορριπτικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη μη θεώρηση του Χρηματικού Εντάλματος της προαιρετικής εισφοράς, για ενημέρωσή σας.

Από την ΠΟΠΣ


               Πράξεως  0017
Αριθμ.   ———————–
Συν/ση 2η/17.1.2019

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΙV ΤΜΗΜΑ

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Δέσποινα Καββαδία – Κωνσταντάρα, Σύμβουλο και τα μέλη Ευαγγελία Πασπάτη και Αγγελική Κέντρου (εισηγήτρια), Παρέδρους.

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 17 Ιανουαρίου 2019, με την παρουσία της Γραμματέως του, προκειμένου να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Ο.Α.Ε.Δ. και του Ο.Α.Ε.Δ. – Λογ. Κοινωνικής Πολιτικής – Διοίκηση, σχετικώς με το εάν πρέπει να θεωρηθούν τα Α-14, Α-15, Α-18 και Α-19, οικονομικού έτους 2018, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του ανωτέρω φορέα.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
Σκέφθηκε κατά το νόμο
Και αποφάσισε τα εξής

Ι. H Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Ο.Α.Ε.Δ. αρνήθηκε, με την 3/2018 πράξη της, να θεωρήσει τα Α-14, Α-15, Α-18 και Α-19 χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Λογ. Κοινωνικής Πολιτικής – Διοίκηση, ποσών 450.000 ευρώ, 90.000 ευρώ 100.000 ευρώ και 1.350.000 ευρώ, αντίστοιχα, που αφορούν στην απόδοση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών και στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ,  της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016. Τη θεώρηση των ενταλμάτων αυτών αρνήθηκε η Επίτροπος, με την αιτιολογία ότι οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες διότι η υπ’ αριθμ. οικ. 26806/699/2018 απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1841) «Απόδοση μέρους της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 έτους 2017», βάσει της οποίας αποδίδεται στις φερόμενες ως δικαιούχους συνταξιουχικές οργανώσεις μέρος της εισφοράς που παρακρατήθηκε το έτος 2017, βάσει της διάταξης του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, δεν είναι η προβλεπόμενη από το ως άνω άρθρο υπουργική απόφαση, καθώς δεν καθορίζονται με αυτήν οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου. Επιπλέον η ανωτέρω υπουργική απόφαση επικαλείται στα «έχοντας υπόψη» υπ’ αριθμ. 7 την αναγκαιότητα έκδοσης υπουργικής απόφασης. Ο Ο.Α.Ε.Δ., με το 69215/10.10.2018 έγγραφό του, επανυπέβαλε τα ως άνω χρηματικά εντάλματα πληρωμής στην Επίτροπο για θεώρηση, επισυνάπτοντας την 41777/1303/21.8.2018 απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄3969) «Απόδοση σε συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 έτους 2017» και το 51281/1622/3.10.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή της να θεωρήσει τα επίμαχα εντάλματα, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 25.10.2018 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο τούτο.

ΙΙ. Α. Από τις διατάξεις των άρθρων 26, 43 παρ. 2, 44 παρ. 1 και 73 επ. του Συντάγματος συνάγεται ότι η Βουλή, ασκώντας τη νομοθετική λειτουργία, ψηφίζει νομοσχέδια ή προτάσεις νόμων κατά τη διαδικασία των άρθρων 73 και επ. του Συντάγματος, δύναται δε να παρέχεται με αυτά ειδική εξουσιοδότηση στα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας για τη θέσπιση πρωτευόντων κανόνων κατά τους όρους του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος. Εξάλλου, με το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος ρυθμίζεται η περίπτωση της θέσπισης τέτοιων κανόνων δικαίου σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Εκ των ανωτέρω παρέπεται ότι από το Σύνταγμα ρυθμίστηκαν ειδικώς και εξαντλητικώς οι περιπτώσεις θέσπισης πρωτευόντων κανόνων από όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, με συνέπεια κανόνας δικαίου που τίθεται από όργανα της εκτελεστικής εξουσίας κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, όπως στην περίπτωση της έκδοσης κανονιστικής διοικητικής πράξης άνευ νομοθετικής εξουσιοδότησης, να είναι ανίσχυρος (βλ. ΣτΕ 3597/1991, πρβλ. Δ.Εφ.Θεσσαλ. 559/2009, Δ.Εφ.Αθ. 22/2014).

Β. Στο άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζεται ότι «Ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων με ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της. Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της Διοίκησης επιτρέπεται προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό». Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη σκέψη, με τις ως άνω διατάξεις του Συντάγματος παρέχεται στον κοινό νομοθέτη η δυνατότητα να μεταβιβάζει στην εκτελεστική εξουσία την αρμοδιότητά του προς θέσπιση κανόνων δικαίου. Η νομοθετική εξουσιοδότηση, για να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, πρέπει να είναι ειδική και ορισμένη, υπό την έννοια ότι πρέπει να προσδιορίζει καθ’  ύλην το αντικείμενό της, δηλαδή να μην είναι γενική και αόριστη, ασχέτως αν είναι ευρεία ή στενή, ασχέτως αν δηλαδή είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος ο αριθμός των περιπτώσεων τις οποίες η Διοίκηση μπορεί να ρυθμίσει, βάσει της συγκεκριμένης νομοθετικής εξουσιοδότησης κανονιστικώς (βλ. ΣτΕ Ολ. 2150, 2148,2090/2015 κ.άλ.).Τίθεται δε ο κανόνας ότι η σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση παρέχεται προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ως αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας, ο οποίος ασκεί τη μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων.  Κατ’ εξαίρεση, όμως, επιτρέπεται να ορισθούν, ως φορείς της κατ’ εξουσιοδότηση ασκούμενης νομοθετικής αρμοδιότητας, και άλλα, εκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα της Διοίκησης, εφόσον πρόκειται να ρυθμισθούν «ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό». Ως ειδικότερα θέματα νοούνται εκείνα, τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόμενό τους και σε σχέση προς την ουσιαστική ρύθμιση που περιέχεται στο νομοθετικό κείμενο, μερικότερη περίπτωση ορισμένου θέματος που αποτελεί το αντικείμενο της εν λόγω νομοθετικής ρύθμισης. Απαιτείται, επομένως, στην περίπτωση αυτή να περιέχει το κείμενο του νόμου όχι απλώς τον καθ’ ύλην προσδιορισμό του αντικειμένου της εξουσιοδότησης, αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθμισή του, έστω και σε γενικό, ορισμένο, όμως, πλαίσιο, σύμφωνα προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση, προκειμένου να ρυθμίσει τα μερικότερα θέματα. Η ανωτέρω δε ουσιαστική ρύθμιση μπορεί να υπάρχει τόσο στις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου όσο και σε διατάξεις άλλων νόμων σχετικών με τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης (βλ. ΣτΕ 1749/2016, 2186/2013 Ολομ., 2325/2013, 235/2012 Ολομ. κ.άλ.).

ΙΙΙ. Α. Στο άρθρο 102 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), που φέρει τον τίτλο «Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων» ορίζεται ότι «1. Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων. 2. Όσοι δεν επιθυμούν την παρακράτηση, θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου. 4. Η παρακράτηση αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος». Εξάλλου, με το άρθρο 34 του ν. 4144/2013 (Α΄88) συστάθηκε στον Ο.Α.Ε.Δ. κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής», προβλέφθηκαν οι πόροι του και οι σκοποί του και ορίσθηκε ότι η διαχείρισή του υπάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ. και ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και τις διατάξεις του κανονισμού ταμειακής και λογιστικής διαχείρισης του Ο.Α.Ε.Δ., ενώ για την εξασφάλιση της λειτουργίας του προβλέπονται διακεκριμένοι κωδικοί αριθμοί εσόδων και δαπανών στον Προϋπολογισμό και Απολογισμό του εν λόγω Οργανισμού.

Β. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 εκδόθηκε η 49426/1751/2016 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος διάθεσης και διαδικασία απόδοσης της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, έτους 2016» (Β΄ 4421), η οποία όρισε τα εξής «Έχοντας υπόψη:  1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 (…) 2. Την αριθμ. Φ80000/οικ.26392/1075/21.7.2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: Ω9ΚΑ-465Θ1Ω-ΦΟΘ). 3. Την από 18.10.2016 επιστολή της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων. 4. Το αριθμ. 497/12.10.2016 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας. (…) αποφασίζουμε:  Η προβλεπόμενη από το άρθρο 102 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’) μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, πλην των συντάξεων των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, έτους 2016, αποδίδεται κατά ποσοστό 64% υπέρ της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, κατά ποσοστό 32% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων και κατά ποσοστό 4% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των συνταξιούχων τους. Ο ΟΑΕΔ προβαίνει την απόδοση του ποσού που έχει κατατεθεί στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, σύμφωνα με τις παραπάνω αναλογίες, εντός του πρώτου μήνα του 2017 (…)».

Γ. Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμ. οικ. 26806/699/2018 απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απόδοση μέρους της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 έτους 2017» (Β΄1841), στην οποία ορίστηκε ότι ««Έχοντας υπόψη:  1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 (…) 4. Την αριθμ. Φ80000/οικ.26392/1075/21.7.2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: Ω9ΚΑ-465Θ1Ω-ΦΟΘ). 5. Τα σχετικά αιτήματα των συνταξιουχικών οργανώσεων (…) 7. (…) αποφασίζουμε: Για την άμεση αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των συνταξιουχικών οργανώσεων και μέχρι την έκδοση της απόφασης με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις (Ομοσπονδίες – Σωματεία – Συνομοσπονδίες), οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην κατανομή, τα κριτήρια και η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος ελέγχου της ορθής διαχείρισης των ποσών, αποδίδεται στις παρακάτω αναφερόμενες ομοσπονδίες και συλλόγους ποσό ανάλογο με τον αριθμό των συνταξιούχων –  μελών, από το λογαριασμό που κατατίθεται το ποσό της προβλεπόμενης από το άρθρο 102 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄) μηνιαίας εισφοράς 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατήθηκε το έτος 2017 υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, ως ακολούθως: Π.Ο. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 450.000 €, Π.Ο.Σ.Υ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 49.000€, Π.Ο. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 100.000 €, Π.Ο. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 90.000 €, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 1.350.000 €, Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 32.500 €, Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2.300 €, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤ/ΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 9.000 € ΣΥΝΟΛΟ 2.082.800 €. Τα ποσά αυτά θα συμψηφισθούν με το δικαιούμενο ποσό κάθε οργάνωσης, όπως αυτό θα ορισθεί με βάση την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση. Ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην άμεση απόδοση των ποσών στις αναφερόμενες οργανώσεις από το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 μετά την υποβολή σχετικής αίτησης σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα (…)».

Δ. Εν συνεχεία με την 41777/1303/2018 απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απόδοση σε συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2017 έτους 2017» (Β΄3969) ανακλήθηκε η προαναφερόμενη υπουργική απόφαση και ορίστηκαν τα εξής «Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:  α) του άρθρου 102 του ν. 4387/2018 (…) β) του ν. 2956/2001 (…) 4. Την αριθμ. Φ80000/οικ.26392/1075/21.7.2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: Ω9ΚΑ-465Θ1Ω-ΦΟΘ). 5. Τα σχετικά αιτήματα των συνταξιουχικών οργανώσεων (…) 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ ύψους 2.082.800,00 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 3395 (…) έτους 2018 του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) 7. (…) αποφασίζουμε:  Για την οικονομική ενίσχυση των κάτωθι αναφερομένων συνταξιουχικών οργανώσεων αποδίδεται ποσό από την προβλεπόμενη από το άρθρο 102 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄) μηνιαία εισφορά 0,20 €, η οποία παρακρατήθηκε από συνταξιούχους το έτος 2017 από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, ανάλογο του αριθμού συνταξιούχων του κλάδου ή εργασιακού χώρου που εκπροσωπούν ως ακολούθως:  Π.Ο. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 450.000 €, Π.Ο.Σ.Υ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 49.000€, Π.Ο. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 100.000 €, Π.Ο. ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 90.000 €, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ και ΕΤΜ 1.350.000 €, Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 32.500 €, Π.Σ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2.300 €, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤ/ΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 9.000 € ΣΥΝΟΛΟ 2.082.800 €. Ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην άμεση απόδοση των ποσών στις αναφερόμενες οργανώσεις από το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 μετά την υποβολή σχετικής αίτησης σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα. Η αριθμ, οικ. 26806/699/11.5.2018 (Β΄ 1841) υπουργική απόφαση ανακαλείται (…)».

ΙV. Από το παρατεθέν ανωτέρω νομικό πλαίσιο προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Α. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 και ανεξαρτήτως της συνταγματικότητας ή μη της διάταξης αυτής θεσπίστηκε μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων (βλ. και την αιτιολογική έκθεση του νόμου), χωρίς όμως στη διάταξη αυτή να καθορίζονται οι δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αυτών στην κατανομή του ποσού της εισφοράς, τα κριτήρια, ο τρόπος υπολογισμού του αποδιδόμενου σε κάθε οργάνωση ποσού, η διαδικασία απόδοσής του κ.λ.π.. Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου η ως άνω εισφορά ορίστηκε ως προαιρετική, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής, εκ μέρους όσων δεν επιθυμούν την παρακράτηση, έγγραφης δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα, ενώ με την παράγραφο 3 χορηγήθηκε στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξουσιοδότηση μόνο για τον καθορισμό κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της εν λόγω παραγράφου 2, δηλαδή θέματος σχετικού – προδήλως διαδικαστικού- με την προαιρετικότητα της επίμαχης εισφοράς. Ακολούθως, εκδόθηκε η Φ80000/οικ.26392/1075/21.7.2016 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών και Ασθένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναγράφεται ότι ο Ο.Α.Ε.Δ. προέβη στο άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού όψεως στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να κατατίθενται τα ποσά που θα παρακρατούνται από τους συνταξιούχους, ενώ επισημάνθηκε ότι η διάταξη δεν αφορά συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε. για τους οποίους παρακρατείται η εισφορά υπέρ της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. βάσει της διάταξης του άρθρου 69 (και όχι 64 όπως εσφαλμένως αναγράφεται) του ν. 3863/2010 «καθώς και ενώσεις προσώπων για τις οποίες παρακρατείται η εισφορά με βάση άλλες διατάξεις». Στη συνέχεια εκδόθηκαν η 49426/1751/2016 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ακολούθως η οικ. 26806/699/2018 όμοια, η οποία ανακλήθηκε από την  41777/1303/2018 όμοια απόφαση. Με τις ως άνω υπουργικές αποφάσεις – στα «έχοντας υπόψη» των οποίων αναφέρεται το άρθρο 102 του ν. 4387/2016, η Φ80000/οικ. 26392/1075/2016 εγκύκλιος, τα αιτήματα των συνταξιουχικών οργανώσεων-, καθορίστηκε η απόδοση από τον Ο.Α.Ε.Δ. (Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής) στις αναφερόμενες σε αυτές συνταξιουχικές οργανώσεις ποσών από την προβλεπόμενη στο άρθρο 102 του ν. 4387/2016 εισφορά, η οποία παρακρατήθηκε από τους συνταξιούχους τα έτη 2016 και 2017. Σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση (41777/1303/2018), επί της οποίας, μετά την ανάκληση της οικ. 26806/699/2018 όμοιας απόφασης, ερείδονται τα ήδη ελεγχόμενα εντάλματα με σκοπό την οικονομική ενίσχυση οκτώ συνταξιουχικών οργανώσεων, προβλέπεται η απόδοση σε αυτές ποσού από την προβλεπόμενη στο άρθρο 102 του ν. 4387/2016 εισφορά, που παρακρατήθηκε από τις κύριες συντάξεις το έτος 2017, το οποίο υπολογίστηκε αναλόγως του αριθμού των συνταξιούχων του κλάδου ή του εργασιακού χώρου που εκπροσωπούν, ο δε Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεώθηκε να προβεί στην άμεση απόδοση των ποσών σε αυτές από τον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.

Β. Με βάση τα ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ως άνω υπουργική απόφαση (41777/1303/2018) δεν ευρίσκει έρεισμα σε νομοθετική εξουσιοδότηση, κατά παράβαση των συνταγματικών διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος. Και τούτο διότι, με το άρθρο 102 του ν. 4387/2016, το οποίο αναφέρεται στο σώμα αυτής, ουδεμία εξουσιοδότηση παρέχεται στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να εκδώσει απόφαση που να ρυθμίζει τις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις, τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στην κατανομή, τον τρόπο υπολογισμού του αποδιδόμενου σε κάθε οργάνωση ποσού, τη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδοση του ποσού της προβλεπόμενης στο άρθρο 102 παρ. 1 του ν. 4387/2016 εισφοράς κ.λ.π.. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 παρέχεται στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νομοθετική εξουσιοδότηση μόνον για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2, (όπως ήδη επισημάνθηκε) και όχι για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Εξάλλου και υπό την εκδοχή ότι η τελευταία υπουργική απόφαση (41777/1303/2018) ευρίσκει έρεισμα στην εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, καθώς αυτή καλύπτει κατά λογική αναγκαιότητα και τα θέματα της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, αυτή δεν είναι νόμιμη. Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 θεσπίστηκε μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις και αποδίδεται στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων, ενώ με την παράγραφο 3 του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να καθορίσει «κάθε αναγκαίο θέμα». Με το περιεχόμενο αυτό, η εξουσιοδοτική διάταξη δεν δύναται να θεωρηθεί ότι περιέχει τόσο τον καθ’ ύλην προσδιορισμό του αντικειμένου της εξουσιοδότησης, αφού δεν καθορίζει κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο τα θέματα που είναι δυνατό να ρυθμίσει ο κανονιστικός νομοθέτης, όσο και τη βασική ουσιαστική ρύθμιση των θεμάτων, έστω και σε γενικό πλαίσιο, των οποίων η ειδικότερη – μερική ρύθμιση επιχειρείται με την υπουργική απόφαση. Σημειωτέον δε ότι η ουσιαστική ρύθμιση δεν υπάρχει ούτε σε διατάξεις άλλων νόμων. Συνεπώς και υπό την εκδοχή αυτή, η προπαρατεθείσα εξουσιοδοτική διάταξη, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙΒ, αντιβαίνει στο άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος και συνακόλουθα η υπουργική απόφαση, που έχει εκδοθεί κατ’  επίκληση αυτής, στερείται νομίμου ερείσματος και συνεπώς δεν είναι νόμιμη. Το γεγονός δε ότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν υφίσταται ειδική και ορισμένη νομοθετική εξουσιοδότηση προς τη Διοίκηση για τη ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις, τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στην κατανομή, τον τρόπο υπολογισμού του αποδιδόμενου σε κάθε οργάνωση ποσού, τη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδοση του ποσού της προβλεπόμενης στο άρθρο 102 παρ. 1 του ν. 4387/2016 εισφοράς κ.λ.π.. συνάγεται και από τις παρατεθείσες ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ’  επίκληση του άρθρου 102 του ν. 4387/2016. Ειδικότερα, με την 49426/1751/2016 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, αποδόθηκε η εισφορά του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, έτους 2016, σε τρεις συνταξιουχικές οργανώσεις, αναλόγως με τον αριθμό των συνταξιούχων τους, με την 26806/699/2018 υπουργική απόφαση ορίστηκε ότι αποδίδεται μέρος της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 έτους 2017 σε οκτώ συνταξιουχικές οργανώσεις αναλόγως με τον αριθμό των συνταξιούχων – μελών τους «μέχρι την έκδοση  της απόφασης με την οποία θα καθορίζονται οι δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις (Ομοσπονδίες, Σωματεία, Συνομοσπονδίες), οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην κατανομή, τα κριτήρια και η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος ελέγχου της ορθής διαχείρισης των ποσών» και ότι «τα ποσά αυτά θα ελέγχου της ορθής διαχείρισης των ποσών» και ότι «τα ποσά αυτά θα συμψηφισθούν με το δικαιούμενο ποσό κάθε οργάνωσης, όπως αυτό θα ορισθεί με βάση την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση», ενώ με την 41777/1303/2018 υπουργική απόφαση, που ανακάλεσε την προηγούμενη, ορίστηκε ότι αποδίδεται στις ως άνω οκτώ συνταξιουχικές οργανώσεις «ποσό από την προβλεπόμενη από το άρθρο  102 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄) μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατήθηκε από συνταξιούχους το έτος 2017 από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, ανάλογο του αριθμού συνταξιούχων του κλάδου ή του εργασιακού χώρου που εκπροσωπούν». Δηλαδή καταδεικνύεται έτσι, λόγω ακριβώς της έλλειψης συγκεκριμένου ουσιαστικού νομοθετικού πλαισίου και κανονιστικώς ρυθμιστέων δια υπουργικής αποφάσεως ειδικότερων θεμάτων, ασαφής και ρευστή, αν όχι τυχαία και ευκαιριακή ρύθμιση των δικαιούχων και του τρόπου υπολογισμού των αποδοτέων ποσών της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, διότι η Διοίκηση δεν έχει σταθερό σημείο αναφοράς, ήτοι νόμιμη εξουσιοδοτική διάταξη.

 1. V. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι ελεγχόμενες δαπάνες, οι οποίες ερείδονται στην ως άνω υπουργική απόφαση (41777/1303/2018) είναι μη νόμιμες και τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι τα Α-14, Α-15, Α-18 και Α-19 χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Λογ. Κοινωνικής Πολιτικής – Διοίκηση, ποσών 450.000 ευρώ, 90.000 ευρώ 100.000 ευρώ και 1.350.000 ευρώ, αντίστοιχα, δεν πρέπει να θεωρηθούν.

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕΔΡΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ               ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ