Λειτουργία Γραφείων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 15/3/2020

Προς τους Συλλόγους- Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Θέμα: Αναστολή λειτουργίας των γραφείων της Ομοσπονδίας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ανακοινώνουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας στις 15/3/2020, αναστέλλεται η λειτουργία των Γραφείων της για εύλογο χρονικό διάστημα, ανταποκρινόμενοι στα σωστά μέτρα που λαμβάνονται από τους επιστήμονες, τους αρμόδιους φορείς της Υγείας και την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και την αποτροπή της εξάπλωσής του.

Έγινε πλέον κατανοητό ότι η πανδημία αυτή αποτελεί, δυστυχώς, υπαρκτό κίνδυνο για όλους και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Για ζητήματα που μας αφορούν άμεσα, θα υπάρξει ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας

Επιστολή ΠΟΠΣ προς τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 20/2/2020

Προς τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου και ήδη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι συνταξιούχοι θα περίμεναν το υπό συζήτηση νομοθέτημα να διορθώσει τις αδικίες που έγιναν σε βάρος τους για την επιστροφή τουλάχιστον ενός μέρους των συντάξεων που χάθηκαν από το 2010 μέχρι σήμερα, χωρίς δική τους υπαιτιότητα για το δημοσιονομικό κατάντημα της χώρας.

Κύριε Υπουργέ,

Υποσχεθήκατε προεκλογικά την αντικατάσταση του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016. Με το νομοσχέδιο αυτό αποδέχεστε τη φιλοσοφία του, γιατί δεν αποκαθιστάτε τις συντάξεις που περικόπηκαν, κυρίως με τους νόμους 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, οι οποίες εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Δεν προβλέπεται η επαναφορά των επικουρικών συντάξεων στο ύψος που καταβαλλόταν πριν από τις περικοπές των μνημονιακών νόμων.

Καμία πρόβλεψη για τους συνταξιούχους που έχουν κάτω από 30 χρόνια ασφάλισης, των οποίων οι συντάξεις έχουν μειωθεί, ενώ αυτοί που έχουν πάνω από 30 χρόνια θα λάβουν λογιστική αύξηση, γιατί θα απορροφηθεί από την προσωπική διαφορά.

Καταργείται η 13η σύνταξη που ο νόμος την όρισε ως σύνταξη με σκοπό τη βελτίωσή της.

Η ένταξη του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ, με λογιστική αυτοτέλεια των κλάδων της επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, δεν θα επιλύσει το πρόβλημα καθυστέρησης στην έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων. Αντίθετα δημιουργείται η εντύπωση ότι επιδιώκεται μακροπρόθεσμα η ενσωμάτωση της επικουρικής στην κύρια σύνταξη και η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης.

Οι συνταξιούχοι περίμεναν κάποια ανακούφιση, έπειτα από δέκα χρόνια ανελέητων πληγμάτων στις συντάξεις τους από τα μέτρα των μνημονίων και διαψεύδονται .

«Το κράτος πρόνοιας μεταβάλλεται σταδιακά σε κράτος φιλανθρωπίας».

Οι συνταξιούχοι επιμένουν στη συνέχιση του αγώνα τους.

Σας ευχαριστώ.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μπουρδούκης  –  ε.τ. Διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Η Π.Ο.Π.Σ. μας απέστειλε υποδείγματα:

 1. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (σελίδες 2) και
 2. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (σελίδες 3)

προκειμένου να τα συμπληρώσουν και να τα υποβάλουν όσοι συνταξιούχοι το επιθυμούν και εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, σχετικά με τον φόρο του οικονομικού έτους 2014.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Π.Ο.Π.Σ. οι αιτήσεις αυτές συμπληρώνονται προσωπικά από τους ενδιαφερομένους (χωρίς τη μεσολάβηση και αποζημίωση δικηγόρων) και κατατίθενται από τους ίδιους, χωρίς την ανάμειξη του Συλλόγου/Συνδέσμου.

Επιστολή του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Κοζάνης προς τον Υπουργό Εργασίας

Κοζάνη 27 Ιανουαρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.  11

Προς τον Υπουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κύριο Ιωάννη Βρούτση

ΘΕΜΑ : Άρση αδικιών στις παλαιές «Συντάξεις λόγω θανάτου»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Για την άρση των εν θέματι αδικιών που υπάρχουν στους ν. 4387/2016 και ν. 4611/2019 και για την ίση μεταχείριση παλαιών και νέων επιζώντων συζύγων, σε περίπτωση θανάτου συζύγου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, που επήλθε πριν ή μετά την ημερομηνία 12-5-2016 (διάκριση που έθεσε ο πρώτος ως άνω νόμος και διατήρησε ο δεύτερος), θα πρέπει με τροπολογία στο, υπό διαβούλευση, Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο, να προστεθεί άρθρο, όπως παρακάτω :

Τροπολογία με προσθήκη άρθρου 23 Α στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β’  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, του ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ : 

«Άρθρο 23 Α

Σύνταξη λόγω θανάτου

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 4387/ 2016 (ΦΕΚ Α 85) καταργείται.
 2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α 73) καταργείται και η παράγραφος 7 του άρθρου αυτού αριθμείται ως 6».

Η πρόταση είναι απλή, ουσιαστική και διορθώνει την επελθούσα αδικία, χωρίς να θίγει κτηθέντα δικαιώματα, όμοιων περιπτώσεων, που έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία 12-5-2016.

Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο σας θεώρησε πως καλώς έχουν οι ρυθμίσεις των ν. 4387/2016 και ν. 4611/2019, όσον αφορά τη «Σύνταξη λόγω θανάτου», όμως αυτές καθηλώνουν τις συντάξεις  των παλαιών επιζώντων συζύγων, με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 «Καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος (12-5-2016) του παρόντος συντάξεις διατηρούνται ως έχουν…» και οι ρυθμίσεις του Νέου Ασφαλιστικού, που κατά τα άλλα εμφανίζονται εξαιρετικές, ευνοϊκές και ελπιδοφόρες, δεν αποκαθιστούν, όσον αφορά του εν λόγω θέμα,  την επελθούσα αδικία, διατηρούν τη διάκριση και αντιβαίνουν στην αρχή της Ισότητας.

Ελπίζουμε στην κατανόησή σας και ευελπιστούμε στην αποδοχή της πρότασής μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας

Βασίλης Παπαθανασίου                          Βάϊα Δάλλα-Χαδιώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 10/1/2020
Αρ.πρωτ: 2

Η Ομοσπονδία μας συμμετείχε στα πλαίσια της ΣΕΑ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε μπροστά στο Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) και έπειτα πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10/1/2020.
Παρευρέθηκαν οι Εκπρόσωποι των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων και πλήθος συνταξιούχων. Στους συγκεντρωμένους απηύθυναν χαιρετισμό οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας μεταξύ των άλλων ζήτησε την αποκατάσταση όλων των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.
Σχετικά με το θέμα της επικουρικής σύνταξης τόνισε την ανάγκη διατήρησης της αυτοτέλειας του ΕΤΕΑΕΠ και όχι την ένταξή του στον ΕΦΚΑ, γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση και τελικά την εξαφάνισή της, με την ενσωμάτωσή της στην κύρια σύνταξη.
Έκλεισε λέγοντας ότι ο δίκαιος αγώνας των συνταξιούχων θα συνεχιστεί.

Ο Πρόεδρος     Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας    Ερμ. Λινάρδος

 

Συλλαλητήριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 10/12/19
Αρ. πρωτ: 181

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
και τους Συλλόγους- Συνδέσμους
Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Θέμα: «Πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα στα πλαίσια της ΣΕΑ το Σάββατο 14/12/2019»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε τη σχετική ανακοίνωση των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων (ΣΕΑ), που αναφέρεται στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των συνταξιούχων που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Σάββατο 14/12/2019, ώρα 12.30μ.μ. στα Προπύλαια.

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις δεν μπορούν να καλυφθούν από την Ομοσπονδία μας λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Ο Πρόεδρος                        Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας
         Ερμ. Λινάρδος

2019.12.10 Ανακοίνωση ΣΕΑ

Επιστολή προς ΚΕΑΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 9/12/ 2019
Αρ. πρωτ: 179

 

Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
Μενάνδρου 41-43
Τ.Κ:  10437 Αθήνα

Κοινοποίηση:

 1. Υπουργείο Εργασίας, Γραφείο Υπουργού κ. Ιωάννη Βρούτση
 2. Μέλη Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
 3. Σύνδεσμοι- Σύλλογοι Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της Χώρας

Θέμα: Ληξιπρόθεσμες Ασφαλιστικές Εισφορές
Σχετ: Έγγραφό σας αριθ.4202/28-11-2019

Απαντώντας στο αριθ.4201/28-11-2019 έγγραφό σας, που αφορά στη ρύθμιση ή εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής συνολικού ποσού 7668,41 Ευρώ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και πρόσθετα τέλη 263,48 Ευρώ και επιδόθηκε σε μένα στις 5 Δεκεμβρίου 2019 ως Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων, πρώην Δημοσίων Υπαλλήλων και Λειτουργών, έχει ως μοναδικό οικονομικό πόρο την προαιρετική εισφορά των πολιτικών συνταξιούχων, που παρακρατείται από τη μηνιαία σύνταξή τους και αποδίδεται στον Λογαριασμό της Ομοσπονδίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 645/1970 και του Ν.4042/1992, διακόπηκε στις 15 Αυγούστου 2015 με το Ν.4336/2015 και επαναφέρθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4387/2016, περιοριζόμενη σε 0,20 λεπτά του Ευρώ.

Η Ομοσπονδία μας έλαβε την προαιρετική εισφορά μόνο για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.

 1. Με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας κ. Πετρόπουλου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του ως άνω νόμου ενταλματοποιήθηκε για την Ομοσπονδία μας ποσό 450.000 Ευρώ, πλην όμως δεν κρίθηκε θεωρητέο το χρηματικό ένταλμα Α14 από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παραπέμφθηκε στο Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεν κρίθηκε θεωρητέο με την αριθ. 17/17-1-2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το λόγο ότι οι διατάξεις αυτού του νόμου δεν εξουσιοδοτούσαν ειδικά τον αρμόδιο Υπουργό να κατανείμει αυτή την εισφορά.
 2. Μετά από μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκδόθηκε ο Ν.4611/2019 και με τις διατάξεις του άρθρου 41 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016, με τις οποίες καθορίζονται οι δικαιούχες Οργανώσεις, ο τρόπος κατανομής της εισφοράς και η απευθείας απόδοση στις δικαιούχες Οργανώσεις. Έτσι εκδόθηκε η αριθ.26168/403/28-6-2019 απόφαση του Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου που καθόριζε τις δικαιούχες Οργανώσεις μεταξύ των οποίων και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων καθώς και το ποσοστό που αναλογούσε σε αυτή, βάσει του αριθμού του συνόλου των συνταξιούχων που εκπροσωπεί.
 3. Η χαρακτηριστική καθυστέρηση του Υπουργείου Εργασίας, δηλαδή της Διοίκησης μέχρι τώρα, για τρία χρόνια δημιούργησε την «άθλια» οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας μας και των Συλλόγων της σε όλη τη Χώρα καθώς και την οικονομική αδυναμία κάλυψης βασικών υποχρεώσεων, όπως μισθοδοσία προσωπικού, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κλπ.
 4. Με τα έγγραφά μας αριθ.134/12-9-2019, 159/16-10-2019 και 168/11-11-2019 εκθέσαμε στον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση την οικονομική μας κατάσταση και παρακαλέσαμε για την άμεση απόδοση της προαιρετικής εισφοράς που αναλογεί στην Ομοσπονδία μας με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την υλοποίηση της εγκυκλίου που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.4611/2019.
 5. Με την αριθ. οικ. 31903/1061/12-7-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 4154/12-11-2019 (ΦΕΚ. Τ.Β’), ανακλήθηκε η όμοια που καθόριζε τα ποσά της εισφοράς στις δικαιούχες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και της Ομοσπονδίας μας.

Σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων λειτουργεί χωρία κανένα οικονομικό πόρο και κινδυνεύει να διακόψει κάθε επικοινωνία με τους 58 Συλλόγους της και τα παραρτήματά που ανήκουν στη δύναμή της. Με ορισμένα δάνεια καλύψαμε στοιχειώδεις ανάγκες, όπως γραφική ύλη, νερό, ρεύμα, ενώ παρέμεινε μόνο μία τηλεφωνική γραμμή, χωρία fax.

Είναι προφανές ότι από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς και ανενδοιάστως ότι ο μοναδικός οικονομικός πόρος της Ομοσπονδίας μας είναι η είσπραξη της προαιρετικής εισφοράς των πολιτικών συνταξιούχων, την οποία στερείται από την 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι σήμερα (Δεκέμβριος 2019) και η οποία έχει πλήρως εισπραχθεί από τον ΕΦΚΑ αλλά δεν έχει αποδοθεί στην Ομοσπονδία μας, χωρίς δική μας υπαιτιότητα.

Επειδή ως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων δεν κατέβαλα τις βεβαιωθείσες ασφαλιστικές εισφορές χωρίς δική μου υπαιτιότητα και ευθύνη αλλά ούτε και του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Επειδή το ποσό της οφειλής έχει βεβαιωθεί σε βάρος μου και δεν μπορεί να εξοφληθεί ή να ρυθμιστεί λόγω οικονομικής αδυναμίας της Ομοσπονδίας και δικής μου.

Επειδή η ρύθμιση ή εξόφληση αυτού του ποσού μπορεί να γίνει μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας, με την οποία θα αποδοθεί η προαιρετική εισφορά των πολιτικών συνταξιούχων, σε άγνωστο όμως χρόνο.

Επειδή δεν υπήρχε πρόθεση για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αλλά αντίθετα νομική και δημοσιονομική υποχρέωση του Προέδρου για την καταβολή της.

Για τους παραπάνω λόγους αυτούς ζητώ τα οφειλόμενα ποσά που αναφέρονται στην Ατομική Ειδοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν μετά την προβλεπόμενη από το άρθρο 41 του Ν.4611/2019 απόδοση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων ή να συμψηφιστούν αναγκαστικά (Ν.4254/2019) με την απαίτησή μας να καταβάλει ο ασφαλιστικός μας φορέας (ΕΦΚΑ) το ποσό της προαιρετικής εισφοράς που αναλογεί στην Ομοσπονδία μας και το οποίο παρακρατείται από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΠΣ
Χρήστος Μπουρδούκης
ε.τ.  Διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Αίτηση προς ΕΦΚΑ.

Σας στέλνουμε το υπόδειγμα της αίτησης για να συμπληρώσετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr)

Θα επιλέξετε στην αρχική σελίδα του ΕΦΚΑ το: Ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης.

Με τους κωδικούς taxis θα μπείτε στα προσωπικά σας στοιχεία και στο τέλος στο κουτάκι που υπάρχει για συμπλήρωση, θα βάλετε το κείμενο που σας στέλνουμε («Είμαι συνταξιούχος ΕΦΚΑ…..» έως το τέλος).

Για τυχόν απορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Μπορείτε επίσης (αν το κρίνετε καλύτερο) να περικόψετε το κείμενο και να βάλετε μόνο το τελευταίο κομμάτι (ΑΙΤΟΥΜΑΙ….τέλος).

 

 

Attachments

Επιστολή – Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων & Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 23/10/ 2019
Αρ. πρωτ: 164

Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
1. Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση
2. Υφυπουργό κ. Νότη Μηταράκη
Σταδίου 29 Αθήνα
3. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων Πρόεδρο κ. Ηλία Μπάρδα
Λυκούργου 12, Αθήνα

Θέμα: Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικές ορισμένες από τις βασικές διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 και εν όψει κατάρτισης ή κατάθεσης στη Βουλή νέου σχεδίου ασφαλιστικού νόμου, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και τα παρακάτω αιτήματα των ενδιαφερομένων πολιτικών συνταξιούχων και της Ομοσπονδίας μας, τα οποία έχουν ως εξής:

 1. Να τροποποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 9 του Ν.3620/2007, (ΦΕΚ 276/11-12-2007) που προβλέπουν την απονομή σύνταξης λόγω θανάτου στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα, σε ποσοστό από 25% σε 70% της σύνταξης του αποβιώσαντα, αφού εντάσσονται όλοι στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα για λόγους νομικής ισότητας. Με το σκεπτικό ότι όλοι αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως γήρας, ασθένειες και θάνατο, αφού η κατηγορία αυτή (λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ) δεν εντάσσεται πλέον στις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου, που δεν επιτρέπουν την καταβολή διπλής σύνταξης (άρθρο 58 του Π.Δ. 169/2007, Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), ενώ αυτό ισχύει για τους εργαζόμενους και ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα.
 2. Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4387/2016 καθορίστηκε ως όριο ηλικίας, η συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας κατά το χρόνο του θανάτου των μετόχων για την απονομή μερίσματος στον επιζώντα σύζυγο και δεν καταργήθηκε αυτή η προϋπόθεση με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4611/2019.

Να αναμορφωθεί η σχετική διάταξη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για την κύρια σύνταξη λόγω θανάτου.

 1. Με δικαστικές αποφάσεις (αποφ.9314/2019 Διοικητ. Πρωτ. Αθηνών) δικαιώθηκαν πολιτικοί συνταξιούχοι μερισματούχοι του ΜΤΠΥ την επιστροφή του μερίσματος που συνυπολογίστηκε ως σύνταξη για τις περικοπές των κύριων συντάξεων με το Ν.4093/2012. Οι αποφάσεις αυτές, εκτιμούμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν για όλους τους μερισματούχους με νομοθετική ρύθμιση.

Με βάση το σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων του Σ.τ.Ε και άλλων Δικαστηρίων, εφόσον τελικά ανήκουμε όλοι στον ίδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει σ’ ένα ευνομούμενο κράτος να διασφαλίζονται η ισότητα των δικαιωμάτων όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα αν έχουν προσφύγει ή μη στη Δικαιοσύνη.

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματά μας και θα αποκαταστήσετε τις αδικίες που συντελέστηκαν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016.

Σας ευχαριστούμε
Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας                 Ερμ. Λινάρδος