Η Π.Ο.Π.Σ. μας απέστειλε υποδείγματα:

 1. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (σελίδες 2) και
 2. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (σελίδες 3)

προκειμένου να τα συμπληρώσουν και να τα υποβάλουν όσοι συνταξιούχοι το επιθυμούν και εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, σχετικά με τον φόρο του οικονομικού έτους 2014.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Π.Ο.Π.Σ. οι αιτήσεις αυτές συμπληρώνονται προσωπικά από τους ενδιαφερομένους (χωρίς τη μεσολάβηση και αποζημίωση δικηγόρων) και κατατίθενται από τους ίδιους, χωρίς την ανάμειξη του Συλλόγου/Συνδέσμου.

Επιστολή του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Κοζάνης προς τον Υπουργό Εργασίας

Κοζάνη 27 Ιανουαρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.  11

Προς τον Υπουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κύριο Ιωάννη Βρούτση

ΘΕΜΑ : Άρση αδικιών στις παλαιές «Συντάξεις λόγω θανάτου»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Για την άρση των εν θέματι αδικιών που υπάρχουν στους ν. 4387/2016 και ν. 4611/2019 και για την ίση μεταχείριση παλαιών και νέων επιζώντων συζύγων, σε περίπτωση θανάτου συζύγου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, που επήλθε πριν ή μετά την ημερομηνία 12-5-2016 (διάκριση που έθεσε ο πρώτος ως άνω νόμος και διατήρησε ο δεύτερος), θα πρέπει με τροπολογία στο, υπό διαβούλευση, Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο, να προστεθεί άρθρο, όπως παρακάτω :

Τροπολογία με προσθήκη άρθρου 23 Α στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β’  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, του ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ : 

«Άρθρο 23 Α

Σύνταξη λόγω θανάτου

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 4387/ 2016 (ΦΕΚ Α 85) καταργείται.
 2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α 73) καταργείται και η παράγραφος 7 του άρθρου αυτού αριθμείται ως 6».

Η πρόταση είναι απλή, ουσιαστική και διορθώνει την επελθούσα αδικία, χωρίς να θίγει κτηθέντα δικαιώματα, όμοιων περιπτώσεων, που έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία 12-5-2016.

Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο σας θεώρησε πως καλώς έχουν οι ρυθμίσεις των ν. 4387/2016 και ν. 4611/2019, όσον αφορά τη «Σύνταξη λόγω θανάτου», όμως αυτές καθηλώνουν τις συντάξεις  των παλαιών επιζώντων συζύγων, με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 «Καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος (12-5-2016) του παρόντος συντάξεις διατηρούνται ως έχουν…» και οι ρυθμίσεις του Νέου Ασφαλιστικού, που κατά τα άλλα εμφανίζονται εξαιρετικές, ευνοϊκές και ελπιδοφόρες, δεν αποκαθιστούν, όσον αφορά του εν λόγω θέμα,  την επελθούσα αδικία, διατηρούν τη διάκριση και αντιβαίνουν στην αρχή της Ισότητας.

Ελπίζουμε στην κατανόησή σας και ευελπιστούμε στην αποδοχή της πρότασής μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας

Βασίλης Παπαθανασίου                          Βάϊα Δάλλα-Χαδιώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 10/1/2020
Αρ.πρωτ: 2

Η Ομοσπονδία μας συμμετείχε στα πλαίσια της ΣΕΑ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε μπροστά στο Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) και έπειτα πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10/1/2020.
Παρευρέθηκαν οι Εκπρόσωποι των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων και πλήθος συνταξιούχων. Στους συγκεντρωμένους απηύθυναν χαιρετισμό οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας μεταξύ των άλλων ζήτησε την αποκατάσταση όλων των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.
Σχετικά με το θέμα της επικουρικής σύνταξης τόνισε την ανάγκη διατήρησης της αυτοτέλειας του ΕΤΕΑΕΠ και όχι την ένταξή του στον ΕΦΚΑ, γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση και τελικά την εξαφάνισή της, με την ενσωμάτωσή της στην κύρια σύνταξη.
Έκλεισε λέγοντας ότι ο δίκαιος αγώνας των συνταξιούχων θα συνεχιστεί.

Ο Πρόεδρος     Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας    Ερμ. Λινάρδος

 

Συλλαλητήριο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 10/12/19
Αρ. πρωτ: 181

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
και τους Συλλόγους- Συνδέσμους
Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Θέμα: «Πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα στα πλαίσια της ΣΕΑ το Σάββατο 14/12/2019»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε τη σχετική ανακοίνωση των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων (ΣΕΑ), που αναφέρεται στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των συνταξιούχων που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Σάββατο 14/12/2019, ώρα 12.30μ.μ. στα Προπύλαια.

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις δεν μπορούν να καλυφθούν από την Ομοσπονδία μας λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Ο Πρόεδρος                        Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας
         Ερμ. Λινάρδος

2019.12.10 Ανακοίνωση ΣΕΑ

Επιστολή προς ΚΕΑΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 9/12/ 2019
Αρ. πρωτ: 179

 

Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
Μενάνδρου 41-43
Τ.Κ:  10437 Αθήνα

Κοινοποίηση:

 1. Υπουργείο Εργασίας, Γραφείο Υπουργού κ. Ιωάννη Βρούτση
 2. Μέλη Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
 3. Σύνδεσμοι- Σύλλογοι Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της Χώρας

Θέμα: Ληξιπρόθεσμες Ασφαλιστικές Εισφορές
Σχετ: Έγγραφό σας αριθ.4202/28-11-2019

Απαντώντας στο αριθ.4201/28-11-2019 έγγραφό σας, που αφορά στη ρύθμιση ή εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής συνολικού ποσού 7668,41 Ευρώ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και πρόσθετα τέλη 263,48 Ευρώ και επιδόθηκε σε μένα στις 5 Δεκεμβρίου 2019 ως Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων, πρώην Δημοσίων Υπαλλήλων και Λειτουργών, έχει ως μοναδικό οικονομικό πόρο την προαιρετική εισφορά των πολιτικών συνταξιούχων, που παρακρατείται από τη μηνιαία σύνταξή τους και αποδίδεται στον Λογαριασμό της Ομοσπονδίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 645/1970 και του Ν.4042/1992, διακόπηκε στις 15 Αυγούστου 2015 με το Ν.4336/2015 και επαναφέρθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4387/2016, περιοριζόμενη σε 0,20 λεπτά του Ευρώ.

Η Ομοσπονδία μας έλαβε την προαιρετική εισφορά μόνο για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.

 1. Με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας κ. Πετρόπουλου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του ως άνω νόμου ενταλματοποιήθηκε για την Ομοσπονδία μας ποσό 450.000 Ευρώ, πλην όμως δεν κρίθηκε θεωρητέο το χρηματικό ένταλμα Α14 από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παραπέμφθηκε στο Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεν κρίθηκε θεωρητέο με την αριθ. 17/17-1-2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το λόγο ότι οι διατάξεις αυτού του νόμου δεν εξουσιοδοτούσαν ειδικά τον αρμόδιο Υπουργό να κατανείμει αυτή την εισφορά.
 2. Μετά από μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκδόθηκε ο Ν.4611/2019 και με τις διατάξεις του άρθρου 41 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016, με τις οποίες καθορίζονται οι δικαιούχες Οργανώσεις, ο τρόπος κατανομής της εισφοράς και η απευθείας απόδοση στις δικαιούχες Οργανώσεις. Έτσι εκδόθηκε η αριθ.26168/403/28-6-2019 απόφαση του Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου που καθόριζε τις δικαιούχες Οργανώσεις μεταξύ των οποίων και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων καθώς και το ποσοστό που αναλογούσε σε αυτή, βάσει του αριθμού του συνόλου των συνταξιούχων που εκπροσωπεί.
 3. Η χαρακτηριστική καθυστέρηση του Υπουργείου Εργασίας, δηλαδή της Διοίκησης μέχρι τώρα, για τρία χρόνια δημιούργησε την «άθλια» οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας μας και των Συλλόγων της σε όλη τη Χώρα καθώς και την οικονομική αδυναμία κάλυψης βασικών υποχρεώσεων, όπως μισθοδοσία προσωπικού, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κλπ.
 4. Με τα έγγραφά μας αριθ.134/12-9-2019, 159/16-10-2019 και 168/11-11-2019 εκθέσαμε στον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση την οικονομική μας κατάσταση και παρακαλέσαμε για την άμεση απόδοση της προαιρετικής εισφοράς που αναλογεί στην Ομοσπονδία μας με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την υλοποίηση της εγκυκλίου που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.4611/2019.
 5. Με την αριθ. οικ. 31903/1061/12-7-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 4154/12-11-2019 (ΦΕΚ. Τ.Β’), ανακλήθηκε η όμοια που καθόριζε τα ποσά της εισφοράς στις δικαιούχες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και της Ομοσπονδίας μας.

Σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων λειτουργεί χωρία κανένα οικονομικό πόρο και κινδυνεύει να διακόψει κάθε επικοινωνία με τους 58 Συλλόγους της και τα παραρτήματά που ανήκουν στη δύναμή της. Με ορισμένα δάνεια καλύψαμε στοιχειώδεις ανάγκες, όπως γραφική ύλη, νερό, ρεύμα, ενώ παρέμεινε μόνο μία τηλεφωνική γραμμή, χωρία fax.

Είναι προφανές ότι από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς και ανενδοιάστως ότι ο μοναδικός οικονομικός πόρος της Ομοσπονδίας μας είναι η είσπραξη της προαιρετικής εισφοράς των πολιτικών συνταξιούχων, την οποία στερείται από την 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι σήμερα (Δεκέμβριος 2019) και η οποία έχει πλήρως εισπραχθεί από τον ΕΦΚΑ αλλά δεν έχει αποδοθεί στην Ομοσπονδία μας, χωρίς δική μας υπαιτιότητα.

Επειδή ως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων δεν κατέβαλα τις βεβαιωθείσες ασφαλιστικές εισφορές χωρίς δική μου υπαιτιότητα και ευθύνη αλλά ούτε και του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Επειδή το ποσό της οφειλής έχει βεβαιωθεί σε βάρος μου και δεν μπορεί να εξοφληθεί ή να ρυθμιστεί λόγω οικονομικής αδυναμίας της Ομοσπονδίας και δικής μου.

Επειδή η ρύθμιση ή εξόφληση αυτού του ποσού μπορεί να γίνει μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας, με την οποία θα αποδοθεί η προαιρετική εισφορά των πολιτικών συνταξιούχων, σε άγνωστο όμως χρόνο.

Επειδή δεν υπήρχε πρόθεση για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αλλά αντίθετα νομική και δημοσιονομική υποχρέωση του Προέδρου για την καταβολή της.

Για τους παραπάνω λόγους αυτούς ζητώ τα οφειλόμενα ποσά που αναφέρονται στην Ατομική Ειδοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν μετά την προβλεπόμενη από το άρθρο 41 του Ν.4611/2019 απόδοση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων ή να συμψηφιστούν αναγκαστικά (Ν.4254/2019) με την απαίτησή μας να καταβάλει ο ασφαλιστικός μας φορέας (ΕΦΚΑ) το ποσό της προαιρετικής εισφοράς που αναλογεί στην Ομοσπονδία μας και το οποίο παρακρατείται από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΠΣ
Χρήστος Μπουρδούκης
ε.τ.  Διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Αίτηση προς ΕΦΚΑ.

Σας στέλνουμε το υπόδειγμα της αίτησης για να συμπληρώσετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr)

Θα επιλέξετε στην αρχική σελίδα του ΕΦΚΑ το: Ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης.

Με τους κωδικούς taxis θα μπείτε στα προσωπικά σας στοιχεία και στο τέλος στο κουτάκι που υπάρχει για συμπλήρωση, θα βάλετε το κείμενο που σας στέλνουμε («Είμαι συνταξιούχος ΕΦΚΑ…..» έως το τέλος).

Για τυχόν απορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Μπορείτε επίσης (αν το κρίνετε καλύτερο) να περικόψετε το κείμενο και να βάλετε μόνο το τελευταίο κομμάτι (ΑΙΤΟΥΜΑΙ….τέλος).

 

 

Attachments

Επιστολή – Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων & Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 23/10/ 2019
Αρ. πρωτ: 164

Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
1. Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση
2. Υφυπουργό κ. Νότη Μηταράκη
Σταδίου 29 Αθήνα
3. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων Πρόεδρο κ. Ηλία Μπάρδα
Λυκούργου 12, Αθήνα

Θέμα: Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικές ορισμένες από τις βασικές διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 και εν όψει κατάρτισης ή κατάθεσης στη Βουλή νέου σχεδίου ασφαλιστικού νόμου, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και τα παρακάτω αιτήματα των ενδιαφερομένων πολιτικών συνταξιούχων και της Ομοσπονδίας μας, τα οποία έχουν ως εξής:

 1. Να τροποποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 9 του Ν.3620/2007, (ΦΕΚ 276/11-12-2007) που προβλέπουν την απονομή σύνταξης λόγω θανάτου στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα, σε ποσοστό από 25% σε 70% της σύνταξης του αποβιώσαντα, αφού εντάσσονται όλοι στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα για λόγους νομικής ισότητας. Με το σκεπτικό ότι όλοι αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως γήρας, ασθένειες και θάνατο, αφού η κατηγορία αυτή (λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ) δεν εντάσσεται πλέον στις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου, που δεν επιτρέπουν την καταβολή διπλής σύνταξης (άρθρο 58 του Π.Δ. 169/2007, Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), ενώ αυτό ισχύει για τους εργαζόμενους και ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα.
 2. Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4387/2016 καθορίστηκε ως όριο ηλικίας, η συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας κατά το χρόνο του θανάτου των μετόχων για την απονομή μερίσματος στον επιζώντα σύζυγο και δεν καταργήθηκε αυτή η προϋπόθεση με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4611/2019.

Να αναμορφωθεί η σχετική διάταξη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για την κύρια σύνταξη λόγω θανάτου.

 1. Με δικαστικές αποφάσεις (αποφ.9314/2019 Διοικητ. Πρωτ. Αθηνών) δικαιώθηκαν πολιτικοί συνταξιούχοι μερισματούχοι του ΜΤΠΥ την επιστροφή του μερίσματος που συνυπολογίστηκε ως σύνταξη για τις περικοπές των κύριων συντάξεων με το Ν.4093/2012. Οι αποφάσεις αυτές, εκτιμούμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν για όλους τους μερισματούχους με νομοθετική ρύθμιση.

Με βάση το σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων του Σ.τ.Ε και άλλων Δικαστηρίων, εφόσον τελικά ανήκουμε όλοι στον ίδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει σ’ ένα ευνομούμενο κράτος να διασφαλίζονται η ισότητα των δικαιωμάτων όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα αν έχουν προσφύγει ή μη στη Δικαιοσύνη.

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματά μας και θα αποκαταστήσετε τις αδικίες που συντελέστηκαν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016.

Σας ευχαριστούμε
Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας                 Ερμ. Λινάρδος

 

 

 

 

 

 

Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας για την απόδοση της προαιρετικής εισφοράς.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 14/10/2019
Αρ.πρωτ: 158

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τα Μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων-Συνδέσμων Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίσουμε ότι κατά τη συνάντηση στις 10-10-2019 που είχαμε στο Υπουργείο Εργασίας οι δικαιούχες Συνταξιουχικές Οργανώσεις της προαιρετικής εισφοράς των 0,20 ευρώ, ζητήσαμε από τον αρμόδιο πολιτικό παράγοντα κ Τουφεξή, Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση, να αποδοθεί η προαιρετική εισφορά με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.4611/2019 και της σχετικής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, στην οποία προσδιορίζονται οι δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις και το ποσοστό του συνολικού ποσού μέχρι τον Ιούνιο του 2019, που αναλογεί σε κάθε Οργάνωση για τα έτη 2017, 2018 κλπ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός των αναφερομένων στην υπουργική απόφαση Οργανώσεων, ο πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε κ. Ανδρεαδάκης και ο Γεν. Γραμματέας της κ. Βογιατζής, οι οποίοι αξίωσαν «πιεστικά» την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την κατάργηση της σχετικής υπουργικής απόφασης, με σκοπό να καταστούν δικαιούχοι αυτής της εισφοράς και να λάβουν υψηλότερο ποσοστό.

Απαντήσαμε με επίσημα στοιχεία που δεν αμφισβήτησε ο εκπρόσωπος του κ. Υπουργού, ότι οι συνταξιούχοι μας ανέρχονται σε 350.000, εκφράζονται από 58 Συλλόγους σε όλη τη χώρα και ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων δεν έχει καμία οργανική σχέση με αυτήν την Τριτοβάθμια Οργάνωση. Η αξίωσή της είναι παράλογη και καλύπτεται άλλωστε, κατά την κρίση μας, από την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Γι’ αυτό ζητήσαμε να εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις και η σχετική υπουργική απόφαση.

Παρά τη θετική θέση του κ.Τουφεξή για την κατανομή της εισφοράς, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος σημείωσε ότι «πρέπει να συμφωνήσετε τελικά όλοι σας», συμφωνώντας ωστόσο, ότι για το Δημόσιο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και για το ποσοστό που δικαιούται και για τον τρόπο κατανομής της εισφοράς. Συμπλήρωσε ότι :«Η τροποποίηση της νομοθεσίας θέλει χρόνο, πάνω από 6 μήνες, ενώ η νέα υπουργική απόφαση θα εκδοθεί σε 10 ημέρες. Να υπογράψετε κοινή συμφωνία, να τεθεί υπόψη του Υπουργού και να εφαρμοστεί ο νόμος».

Έτσι αναδεικνύεται ότι η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. γίνεται ρυθμιστής στην απόδοση της εισφοράς, για το χρόνο που θα αποδοθεί και για το ποσό στις δικαιούχες Οργανώσεις.

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε, όπως πρέπει να γνωρίζετε , έχει καταφύγει στη Δικαιοσύνη με προσφυγές και ασφαλιστικά μέτρα.

Στον εκπρόσωπο του Υπουργού τονίσαμε με έμφαση την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ομοσπονδία μας και οι 58 ενταγμένοι Σύλλογοί της και ότι εφόσον δεν μας αποδοθεί άμεσα η εισφορά, θα αναγκαστούμε στην απόλυση του «άμισθου» μέχρι σήμερα προσωπικού της, τη διακοπή λειτουργίας της Ομοσπονδίας καθώς και των 58 Συλλόγων, χωρίς ασφαλώς δική μας υπαιτιότητα.

Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε εάν και πότε θα αποδοθεί η εισφορά στην ΠΟΠΣ. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη λύση, αλλά και εσείς να ενεργήσετε με κάθε τρόπο, όπως με προσωπική παρουσία στους αρμόδιους πολιτικούς παράγοντες (Υπουργείο Εργασίας, βουλευτές) αλλά και με έγγραφες διαμαρτυρίες.

Θα έχετε για το ζήτημα αυτό άμεση ενημέρωση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                      Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας        Ερμ. Λινάρδος

 

Συνταξιουχικά θέματα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 8/10/2019
Αρ.πρωτ: 156.

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τους Συλλόγους- Συνδέσμους των Πολιτικών Συνταξιούχων σε όλη τη χώρα.

Σας ενημερώνουμε ότι οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις πραγματοποίησαν την 1η Οκτωβρίου 2019 μεγάλη συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Αθήνα, ημερομηνία που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως παγκόσμια ημέρα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και των συνταξιούχων.

Η πορεία της συγκέντρωσης κατέληξε στο Υπουργείο Εργασίας. Οι Συνεργαζόμενες Οργανώσεις κατέθεσαν στον Υπουργό σχετικό υπόμνημα των βασικών αιτημάτων μας. Ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Μηταράκης δέχτηκε την αντιπροσωπεία των συνταξιούχων, στην οποία συμμετείχε ο Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας μας, κ. Ερμόλαος Λινάρδος και μεταξύ των άλλων είπε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, ότι δεν μπορούν για δημοσιονομικούς λόγους να επιστραφούν άμεσα τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, ότι είναι σε αναμονή της δημοσίευσης των αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας και ότι θα εφαρμόσουν τις αποφάσεις αυτές αφού τις μελετήσουν.

Είπε ακόμα ότι δεν είχε την αρμοδιότητα να συζητήσει το θέμα της απόδοσης της προαιρετικής εισφοράς, η οποία είχε νομοθετηθεί με το άρθρο 41 του Ν.4611/2019 και η κατανομή στις δικαιούχες Οργανώσεις καθορίστηκε με την αριθμ. 26168/403/28-6-2019 (ΦΕΚ 2599 Τ.Β΄) του Υπουργού Εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι τα ποσοστά είναι κυρίως σε συνάρτηση του αριθμού που εκπροσωπούν οι Οργανώσεις και αφορούν το σύνολο του ποσού για τα έτη 2017 και 2018, που έχει παρακρατηθεί και δεν έχει εισπραχθεί. Για το ζήτημα αυτό οι προσπάθειές μας ήταν μεγάλες και η σχετική κριτική θα γίνει στο προσεχές διάστημα.

Με την αριθ. 9314/2019 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουλίου 2019 κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις της παρ.ΙΑ, υποπαρ. 1 Α5 παρ.1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, με τις οποίες παράνομα συνυπολογίστηκε το μέρισμα στον υπολογισμό του ποσοστού για τη μείωση των συντάξεων από 1-1-2013 μέχρι 30-4-2015.

Η απόφαση αυτή αφορά συγκεκριμένα άτομα που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Σημειώνουμε ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, μπορεί ο κάθε μερισματούχος, εφόσον επιθυμεί, επικαλούμενος την παραπάνω απόφαση, να υποβάλει σχετική αίτηση στο Ταμείο και να ζητήσει την εφαρμογή της.

Με την αριθ.930 απόφαση του II Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που στηρίχτηκε στην αριθ.2144/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν εκ νέου ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των άρθρων 38 του Ν.3863/2010 και 11 του Ν.3865/2010 και παράνομη η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση αυτή και για τους ίδιους λόγους της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με την ίδια απόφαση του ΙΙ Τμήματος του Ελ. Συνεδρίου κρίνεται ως αντισυνταγματική η διαδικασία ένταξης στον ΕΦΚΑ των συντάξεων των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών.

Αναμένεται η απόφαση της Ολομέλειας του Ελ. Συνεδρίου, εάν θα είναι σύμφωνη με την αριθ. 244/2017 όμοιά της.

Μετά την έκδοση στις 5 Οκτωβρίου 2019 πέντε αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, αναδομείται το σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρίως της επικουρικής ασφάλισης. Με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκαν συνταγματικές και αντισυνταγματικές διατάξεις του Ν.4387/2016,του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), πλην όμως η δομή του ασφαλιστικού συστήματος παραμένει ίδια για όλους τους ασφαλισμένους, δηλαδή
κρίθηκε συνταγματικός ο νόμος για την υπαγωγή σε αυτόν όλων των εργαζομένων, των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Συνταγματική κρίθηκε η διάταξη του άρθρου 14 αυτού του νόμου που ορίζει ως βάση για τον υπολογισμό των συντάξεων, όπως διαμορφώθηκε το ποσό αυτών την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Απορρίφθηκαν οι προσφυγές των δημοσίων υπαλλήλων που είχαν ζητήσει να μείνουν εκτός ΕΦΚΑ και να παραμείνουν στο Δημόσιο, λόγω της ειδικής σχέσης που τους συνδέει με το κράτος.

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν και οι διατάξεις που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων.

Συνταγματικές έκρινε τις διατάξεις που αφορούν τον υπολογισμό στις κύριες συντάξεις, γιατί υπήρχαν αναλογιστικές μελέτες.

Διευκρινίζεται ιδιαίτερα ότι για τους δημόσιους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς αρμόδιο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο για την εξέταση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε δεύτερο βαθμό, είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι το Συμβούλιο Επικρατείας.

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στις επικουρικές συντάξεις, γιατί δεν υπήρχαν αναλογιστικές μελέτες. Συγκεκριμένα κρίθηκε αντισυνταγματική η περικοπή των επικουρικών συντάξεων, στην περίπτωση που η κύρια σύνταξη με την επικουρική ήταν άνω των 1300 ευρώ, που υπολογίζεται μεικτά, ήτοι κύρια σύνταξη συν επικουρική και εισφορά αλληλεγγύης προ φόρου.

Επίσης αντισυνταγματική κρίθηκε και η διάταξη που αναφέρεται στο ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων και μάλιστα για τις μεγάλες συντάξεις και τους συνταξιούχους που έχουν εργαστεί πολλά χρόνια, όπως είναι το ποσοστό αναπλήρωσης 46,8% για 42 χρόνια εργασίας.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων, του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις των Ολομελειών τους, δηλαδή συγκρούονται οι αποφάσεις, στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ισχύοντος Συντάγματος, την άρση της σύγκρουσης, δηλαδή την απάντηση θα κληθεί να δώσει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, στο οποίο αυτεπάγγελτα παραπέμπεται αυτό το πολύ μεγάλο θέμα της διαφωνίας, δηλαδή το περιεχόμενο αυτών των αποφάσεων.

Όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως και μέχρι τώρα, για τη διόρθωση των αδικιών που έγιναν σε βάρος των συνταξιούχων από τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις των μνημονιακών νόμων.

Θα έχετε νεότερη και πληρέστερη ενημέρωση, κυρίως για την απόδοση από τον ΕΦΚΑ της προαιρετικής εισφοράς.

Ο Πρόεδρος                        Ερμ. Λινάρδος

Ο Γεν. Γραμματέας          Χρ. Μπουρδούκης