Κοινοποίηση εγγράφου προς Υπουργό Οικονομικών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 11/1/2020
Αρ.πρωτ: 9

Προς το Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργό κ. Χρ. Σταϊκούρα
Nίκης 5-7, 105 63, Αθήνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
α)Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Χατζηδάκη
β)Γραφείο Υφυπουργού κ. Π. Τσακλόγλου,
Σταδίου 29, Αθήνα:
2) Συλλόγους/Συνδέσμους πολιτικών Συνταξιούχων
όλης της χώρας.

Θέμα: Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας για τη μεταβίβαση σύνταξης στους επιζώντες συζύγους λόγω θανάτου.
Σχετικό: αριθ.232/2-12-2020 έγγραφό μας.

Κύριε Υπουργέ,
Μετά από έντονες διαμαρτυρίες που καταφθάνουν στην Ομοσπονδία μας των επιζώντων συζύγων πολιτικών συνταξιούχων, τέως δημοσίων υπαλλήλων και σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού εγγράφου μας σας γνωρίζουμε εκ νέου ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους, λειτουργούς και στρατιωτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) «Δεν καταβάλλεται από το Δημόσιο διπλή σύνταξη», από μεταβίβαση λόγω θανάτου, στον επιζώντα σύζυγο ή την σύζυγο, όταν ο ένας από τους δύο παίρνει σύνταξη από δικό του συνταξιοδοτικό δικαίωμα, βάσει της συντάξιμης υπηρεσίας του στο Δημόσιο. Η αδικία αυτή θεραπεύτηκε μερικά, ύστερα από τις πολύχρονες εκκλήσεις και παραστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, με την έκδοση του Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276/Α’/11-12-2007). Με τις διατάξεις της παρ.4 αυτού του νόμου παρέχεται στη χήρα ή χήρο σύζυγο που είναι συνταξιούχος του Δημοσίου από δικό του δικαίωμα, στην περίπτωση θανάτου, ποσοστό 25% της σύνταξης από τον/την αποβιώσαντα/-σασα σύζυγο, με δικαίωμα επιλογής στη μεταβιβαζόμενη σύνταξη.

Κύριε Υπουργέ,
Μετά την ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στρατιωτικών για τη συνταξιοδότησή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ» και την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που κρίνει τη νομιμότητα υπαγωγής στον φορέα αυτόν, για λόγους νομικής ισότητας, με το σκεπτικό ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως γήρας, ασθένειες και θάνατο, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ γενικά των συνταξιούχων. Επειδή οι επιζώντες σύζυγοι (δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί κλπ.)  συνταξιοδοτήθηκαν από το δημόσιο λόγω ανάτου πριν από την ισχύ του Ν.4387/2016 με υπολογισμό της μεταβιβαζόμενης σύνταξης σε ποσοστό 25%, πρέπει για λόγους νομικής ισότητας, ευνομίας και ηθικής τάξης να υπολογίζεται σε ποσοστό 70%.
Γι’ αυτούς τους λόγους σας ζητούμε και σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.9 του Ν.3620/2007 με σκοπό το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο πρώην δημόσιο υπάλληλο, λειτουργό ή στρατιωτικό να ανέρχεται από το ποσοστό 25% στο 70% και για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που γεννήθηκαν πριν από την ισχύ τουΝ.4387/2016 και από παραδρομή δεν ρυθμίστηκαν με τις  διατάξεις του Ν.4611/2019, όπως ισχύει σήμερα για όλους τους συνταξιούχους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κύριε Υπουργέ,
Πιστεύουμε ότι θα εκτιμήσετε το ηθικό μέρος στην περίπτωση αυτή και θα αποκαταστήσετε την αδικία σε βάρος μιας ατυχούς κατηγορίας πρώην συνταξιούχων του δημοσίου και ήδη του e-ΕΦΚΑ.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                    Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας      Ερμ. Λινάρδος


 

 

Κοινοποίηση εγγράφου προς Υπουργό Εργασίας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 11/1/2021
Αρ.πρωτ: 8

Προς Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη, Σταδίου 29, Αθήνα.
ΚΟΙΝ: Συλλόγους/Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων.

Κύριε Υπουργέ,
Σας συγχαίρουμε για την ανάληψη των νεών σας καθηκόντων και σας ευχόμαστε επιτυχία στο επίπονο έργο σας.

Κύριε Υπουργέ,
Στα πλαίσια της αρμοδιότητάς σας υποβάλλουμε και σε σας το αίτημά μας για την απόδοση της προαιρετικής εισφοράς των συνταξιούχων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων, τέως δημοσίων υπαλλήλων, που παρακρατείται από τους συνταξιούχους από τη μηνιαία σύνταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4387/16 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4611/19. Βάσει των παραπάνω διατάξεων αποδόθηκαν στην Ομοσπονδία μας οι εισφορές που παρακρατήθηκαν για το 2ο εξάμηνο του 2016 και για το έτος 2017. Μέχρι τώρα καθυστερεί η απόδοση για τα έτη 2018, 2019, 2020 ενώ εξακολουθεί να παρακρατείται η εισφορά για το έτος 2021. Για την κάλυψη των αναγκών της Ομοσπονδίας και για την πληρέστερη λειτουργία της, όπως αμοιβές μισθοδοσίας προσωπικού, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών τελών, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, υποχρεωτική επιχορήγηση των 60 Συλλόγων πολιτικών συνταξιούχων σε όλη τη χώρα, καταβολή ενοικίων των γραφείων τους και άλλων υποχρεώσεων γενικά της Ομοσπονδίας μας σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την απόδοση στην Ομοσπονδία μας της  προαιρετικής εισφοράς των 0,20 λεπτών του ευρώ, για τα παραπάνω έτη, που είναι ανάλογη με τον αριθμό των πολιτικών συνταξιούχων που αντιστοιχεί στην Ομοσπονδία μας.

Κύριε Υπουργέ,
Σας ζητούμε επίσης η προαιρετική εισφορά να αποδίδεται στις δικαιούχες οργανώσεις τουλάχιστον ανά εξάμηνο του έτους, για την αποφυγή άσκοπης γραφειοκρατίας και την ενασχόληση των αρμοδίων υπηρεσιών στην απονομή των  συντάξεων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των συνταξιουχικών οργανώσεων για την εκτέλεση της αποστολής τους που είναι η προώθηση και η προβολή των δικαιωμάτων των συνταξιούχων, όπως και η ταχύτερη έκδοση των πράξεων συνταξιοδότησης, που η καθυστέρησή τους έχει ξεπεράσει κάθε εφιαλτικό όνειρο για τους δικαιούχους, απ’ τους οποίους η πλειοψηφία επιβιώνει μόνο από το συνταξιουχικό εισόδημα. Πιστεύουμε ότι παρά τον φόρτο εργασίας στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας του κορωνοϊού, θα ικανοποιήσετε άμεσα το ουσιαστικό και δίκαιο αίτημά μας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                    Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας       Ερμ. Λινάρδος


 

Δημοσίευση άρθρου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 11/1/2021
Αρ.πρωτ: 7
Προς ΣυλλόγουςΣυνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας στέλνουμε σχετικό άρθρο για τη σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση της Κυβέρνησης, που αφορά στη μετάβαση της επικουρικής ασφάλισης από το διανεμητικό σύστημα στο κεφαλαιοποιητικό.
Η εκτενής ανάπτυξη αυτού του θέματος ακόμα μια φορά (σχετικό Δελτίο Τύπου
αριθ.191/10-9-2020) κρίθηκε αναγκαία για το λόγο ότι ο αρμόδιος Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης καθηγητής κ. Τσακλόγλου δήλωσε σε συνέντευξή του ότι το νομοσχέδιο για την κεφαλαιοποίηση της επικουρικής σύνταξης θα κατατεθεί στη Βουλή το προσεχές τρίμηνο του 2021.
Θα είναι πολύ χρήσιμο να ενημερωθούν τα μέλη των ΣυνδέσμωνΣυλλόγων μας και εάν το επιθυμείτε να μας στείλετε τις απόψεις σας για την κεφαλαιοποίηση ή μη της επικουρικής σύνταξης, οι οποίες θα είναι ενισχυτικές για μας κατά τη συζήτηση στη Βουλή, εφόσον προσκληθεί η Ομοσπονδία μας.
Κατά τη δική μας εκτίμηση, σε περίπτωση που το σχετικό νομοσχέδιο γίνει σχέδιο νόμου του κράτους, η Ομοσπονδία μας πρέπει να πάρει όλα τα πρόσφορα μέτρα για τη διατήρηση του αναδιανεμητικού συστήματος της επικουρικής ασφάλισης.
Ο Πρόεδρος                 Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας    Ερμ. Λινάρδος
Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε ΕΔΩ

Κοινοποίηση εγγράφων για συντάξεις χηρείας (25%)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 4/1/2021
Αρ.πρωτ: 248
Προς Συλλόγους – Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας.
Θέμα: Κοινοποίηση εγγράφων που έχουν σταλεί από την ΠΟΠΣ στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και αφορούν τις συντάξεις χηρείας (25%)
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας κοινοποιούμε 3 έγγραφα που έχουν σταλεί από την ΠΟΠΣ στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και αφορούν συντάξεις χηρείας που λαμβάνουν οι
επιζώντες σύζυγοι το 25% αντί του 70% της σύνταξης του εκλιπόντος/ούσης, προς ενημέρωση τόσο των γραφείων όσο και των ενδιαφερομένων συνταξιούχων του δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα γραφεία της Ομοσπονδίας.
Ο Πρόεδρος                Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας   Ερμ. Λινάρδος

 

Ενημέρωση για ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ. ΜΤΠΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 4/1/2021
Αρ.πρωτ: 247
Προς ΣυλλόγουςΣυνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας.
Θέμα: Δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση σύνταξης και λοιπά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από συχνές ερωτήσεις συναδέλφων συνταξιούχων, επαναλαμβάνουμε τις παρακάτω πληροφορίες για διευκόλυνσή σας.
Στις ηλεκτρονικές σελίδες των Ταμείων υπάρχουν όλα τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου αλλά και άλλα έγγραφα για τους συνταξιούχους του δημοσίου.
Πιο συγκεκριμένα:
 1.  Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr )
  στην κατηγορία
  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ και
  στην υποκατηγορία ΕΝΤΥΠΑ – Downloads
  (
  https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/entypadownloads )
 2. Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ υπάρχει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την Πληρωμή των εξόδων κηδείας (Υπηρεσίες για συνταξιούχουςΗλεκτρονικήΥπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας).
 3.  Στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ (https://www.eteaep.gov.gr ) στην κατηγορία ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ.
 4.  Στην ιστοσελίδα του Μετοχικού Ταμείου (www.mtpy.gr ) στην κατηγορία ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ.
Για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στα γραφεία της
Ομοσπονδίας.
Ο Πρόεδρος               Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας  Ερμ. Λινάρδος

Επιστολή προς Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Τροίας 43 – Αθήνα – Τηλ. 210 8253544 / 210-8810013/ fax:210-8819035
email: omopolit@otenet.gr

Αθήνα, 2/12/2020
Αρ.πρωτ: 232

Προς
το Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργό κ. Χρ. Σταϊκούρα
Nίκης 5-7, 105 63, Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
α) Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Βρούτση
β) Γραφείο Υφυπουργού κ. Π. Τσακλόγλου,
Σταδίου 29, Αθήνα:
2) Συλλόγους/Συνδέσμους πολιτικών Συνταξιούχων
όλης της χώρας
3) Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας για τη μεταβίβαση σύνταξης στους επιζώντες συζύγους λόγω θανάτου

Κύριε Υπουργέ,
Σας γνωρίζουμε ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους, λειτουργούς και στρατιωτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) «Δεν καταβάλλεται από το Δημόσιο διπλή σύνταξη», από μεταβίβαση λόγω θανάτου, στον επιζώντα σύζυγο ή την σύζυγο, όταν ο ένας από τους δύο παίρνει σύνταξη από δικό του συνταξιοδοτικό δικαίωμα, βάσει της συντάξιμης υπηρεσίας του στο Δημόσιο. Η αδικία αυτή θεραπεύτηκε μερικά, ύστερα από τις πολύχρονες εκκλήσεις και παραστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, με την έκδοση του Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276/Α’/11-12-2007). Με τις διατάξεις της παρ.4 αυτού του νόμου παρέχεται στη χήρα ή χήρο σύζυγο που είναι συνταξιούχος του Δημοσίου από δικό του δικαίωμα, στην περίπτωση θανάτου, ποσοστό 25% της σύνταξης από τον/την αποβιώσαντα/-σασα σύζυγο, με δικαίωμα επιλογής στη μεταβιβαζόμενη σύνταξη.

Κύριε Υπουργέ,
Μετά την ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στρατιωτικών για τη συνταξιοδότησή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ» και την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που κρίνει τη νομιμότητα υπαγωγής στον φορέα αυτόν, για λόγους νομικής ισότητας, με το σκεπτικό ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως γήρας, ασθένειες και θάνατο, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ γενικά των συνταξιούχων.

Επειδή οι επιζώντες σύζυγοι (δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί κλπ.) συνταξιοδοτήθηκαν από το δημόσιο λόγω θανάτου πριν από την ισχύ του Ν.4387/2016 με υπολογισμό της μεταβιβαζόμενης σύνταξης σε ποσοστό 25%, πρέπει για λόγους νομικής ισότητας, ευνομίας και ηθικής τάξης να υπολογίζεται σε ποσοστό 70%.

Γι’ αυτούς τους λόγους σας ζητούμε και σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.9 του Ν.3620/2007 με σκοπό το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο πρώην δημόσιο υπάλληλο, λειτουργό ή στρατιωτικό να ανέρχεται από το ποσοστό 25% στο 70% και για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που γεννήθηκαν πριν από την ισχύ τουΝ.4387/2016 και από παραδρομή δεν ρυθμίστηκαν με τις διατάξεις του Ν.4611/2019, όπως ισχύει σήμερα για όλους τους συνταξιούχους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κύριε Υπουργέ,
Πιστεύουμε ότι θα εκτιμήσετε το ηθικό μέρος στην περίπτωση αυτή και θα αποκαταστήσετε την αδικία σε βάρος μιας ατυχούς κατηγορίας πρώην συνταξιούχων του δημοσίου και ήδη του e-ΕΦΚΑ.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος      Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας      Ερμ. Λινάρδος

Υποδείγματα Αιτήσεων αναδρομικών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 10/11/2020
Αρ.πρωτ: 211
Προς Συλλόγους-Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας
Θέμα: Υποδείγματα αιτήσεων
Σας στέλνουμε υποδείγματα αιτήσεων:
α) Για την επιστροφή της επικουρικής σύνταξης,
β) Για το μέρισμα από το ΜΤΠΥ,
γ) Για τη διόρθωση εσφαλμένου υπολογισμού αναδρομικών και
δ) Για την επιστροφή αναδρομικών συνταξιούχων που έλαβαν προσωρινή σύνταξη.
Τα υποδείγματα αυτά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όσοι συνταξιούχοι
επιθυμούν. Εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες απαντήσουν αρνητικά, τότε θα ακολουθήσει
η προσφυγή με αγωγές στα δικαστήρια.
Ο Πρόεδρος               Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας  Ερμ. Λινάρδος

Έγγραφο προς Υφυπουργό Εργασίας για συντάξεις χηρείας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 13/10/2020
Αρ.πρωτ: 202

Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υφυπουργό κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου,
Σταδίου 29, Αθήνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Συλλόγους- Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Θέμα: Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας για τη μεταβίβαση της σύνταξης στους επιζώντες συζύγους λόγω θανάτου

Κύριε Υπουργέ,
Σας γνωρίζουμε ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους, λειτουργούς και στρατιωτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) «Δεν καταβάλλεται από το Δημόσιο διπλή σύνταξη», από μεταβίβαση λόγω θανάτου, στον επιζώντα σύζυγο ή την σύζυγο, όταν ο ένας από τους δύο παίρνει σύνταξη από δικό του συνταξιοδοτικό δικαίωμα, βάσει της συντάξιμης υπηρεσίας του στο Δημόσιο. Η αδικία αυτή θεραπεύτηκε μερικά, ύστερα από τις πολύχρονες εκκλήσεις και παραστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, με την έκδοση του Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276/Α’/11-12-2007). Με τις διατάξεις της παρ.4 αυτού του νόμου παρέχεται στη χήρα ή χήρο σύζυγο που είναι συνταξιούχος του Δημοσίου από δικό του δικαίωμα, στην περίπτωση θανάτου, ποσοστό 25% της σύνταξης από τον/την αποβιώσαντα/-σασα σύζυγο, με δικαίωμα επιλογής στη μεταβιβαζόμενη σύνταξη.

Κύριε Υπουργέ,
Μετά την ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στρατιωτικών για τη συνταξιοδότησή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ» και την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που κρίνει τη νομιμότητα υπαγωγής στον φορέα αυτόν, για λόγους νομικής ισότητας, με το σκεπτικό ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως γήρας, ασθένειες και θάνατο, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ συνταξιούχων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Με τις διατάξεις όμως του άρθρου 12 του Ν.4387/2016, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/Τ’Α/17-5-2019) το ποσοστό της σύνταξης που μεταβιβάζεται στους επιζώντες συζύγους λόγω θανάτου ορίζεται από 50% σε 70%. Όμως στην περίπτωση αυτή δεν περιλαμβάνονται οι επιζώντες σύζυγοι που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου πριν από την ισχύ του Ν.4387/2016 σε συνδυασμό με τον νόμο 4611/2019 και εξακολουθούν να λαμβάνουν τη σύνταξή τους κατ’ επιλογή σε ποσοστό 25% της σύνταξης του αποβιώσαντα συζύγου.

Κύριε Υπουργέ,
Σας παρακαλούμε για λόγους ευνομίας, ηθικής και νομικής ισότητας, εφόσον η κατηγορία αυτή δεν συμπεριλήφθηκε στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019, να έχει την ίδια αντιμετώπιση με όλους τους ασφαλισμένους στον ανωτέρω Φορέα και να οριστεί με διάταξη νόμου το ποσοστό μεταβίβασης της σύνταξης λόγω θανάτου σε ποσοστό 70%, ώστε να επανυπολογιστεί η σύνταξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                  Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας     Ερμ. Λινάρδος

Έντονη διαμαρτυρία για τα αναδρομικά!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 6/10/2020
Αρ.πρωτ: 200

Προς
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση
Σταδίου 29,  Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Νέα Δημοκρατία, Πειραιώς 62, 18346, Μοσχάτο
 2. ΣΥΡΙΖΑ – Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Πλ Ελευθερίας 1, 105 53 Αθήνα
 3. Κίνημα Αλλαγής, Χαριλάου Τρικούπη 50, 10680, Αθήνα
 4. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Λεωφόρος Ηρακλείου 145, 142 31, Ν. Ιωνία
 5. Ελληνική Λύση, Ιπποκράτους 10-12, 106 79, Αθήνα
 6. Συλλόγους-Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Κύριε Υπουργέ,
Σας μεταφέρουμε τις έντονες και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των πολιτικών συνταξιούχων πρώην δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων τώρα του e-ΕΦΚΑ, γιατί στην κατατεθείσα στη Βουλή τροπολογία σας προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών από τις περικοπές που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις μόνον του Ν.4093/2012 και εξαιρούνται οι περικοπές του Ν.4051/12 ειδικά για την κατηγορία αυτή των συνταξιούχων, χωρίς όμως καμία συγκεκριμένη αιτιολογία, ενώ και οι δύο αυτοί νόμοι κρίθηκαν ως αντισυνταγματικοί με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε εφαρμογή αυτών των αποφάσεων, ακολούθησε άλλη τροπολογία σας για την καταβολή αναδρομικών συντάξεων στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, για το 11μηνο από 15 Ιουνίου 2015 μέχρι 13 Απριλίου 2016, με εξαίρεση τη χορήγηση των επικουρικών συντάξεων και των Δώρων.

Με την υπό συζήτηση τροπολογία είναι ηθικά απαράδεκτο και νομικά ανεπίτρεπτο να διαχωρίζετε τους συνταξιούχους σε κατηγορίες, αφού είναι δεδομένο ότι όλοι οι συνταξιούχοι, χωρίς διάκριση, αντιμετωπίζουν τις ίδιες ανάγκες, όπως ασθένειες, γήρας, θάνατο κ.λπ και μάλιστα στον καιρό της πανδημίας.
Άλλωστε είχατε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα δικαιώσετε όλους τους συνταξιούχους και θα αποκαταστήσετε τις συντάξεις τους.

Κύριε Υπουργέ,
Όλοι οι συνταξιούχοι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα υπέστησαν για 10 χρόνια ανελέητα πλήγματα στις συντάξεις τους από τα μέτρα των μνημονίων. Η αποκατάσταση των συνταξιούχων επομένως πρέπει να είναι καθολική για λόγους ευνομίας, ηθικής και νομικής τάξης.

Παρακαλούμε και ζητούμε γι’ αυτούς τους λόγους, από σας και από την Κυβέρνηση αλλά και από τις πολιτικές δυνάμεις να αποδοθούν οι περικοπές των συντάξεων με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012 χωρίς διάκριση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε όλους τους συνταξιούχους.

Οι κύριοι Βουλευτές παρακαλούνται να εξετάσουν αντικειμενικά το δίκαιο αίτημά μας.

Για το Δ.Σ.
Με κάθε τιμή
Ο Πρόεδρος   Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας    Ερμ. Λινάρδος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 1η Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων

Η τρίτη ηλικία αντιμετωπίζει με ψυχική γαλήνη τον τελευταίο βιολογικό της κύκλο. Οι άνθρωποι αυτοί πάντα χωρίς υστεροβουλίες και υπολογισμούς δίνουν αυτό που μπορούν από το υστέρημά τους για χάρη των νεότερων. Αυτοί αποτέλεσαν τους στυλοβάτες της οικονομικής και πνευματικής προόδου του κοινωνικού συνόλου και η Πολιτεία στη χώρα μας τους ξεχνά και τους αφήνει στην τύχη τους, με ρημαγμένες συντάξεις και υποτυπώδη υγειονομική περίθαλψη, λόγω της μνημονιακής πολιτικής της λιτότητας, με κοινωνική απομόνωση, με απαράδεκτη και απάνθρωπη αναλγησία για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων τους και αυτοί με γογγυσμούς, καρτερικότητα και αξιοπρέπεια ανεβαίνουν, αν όχι όλοι, με το δικό τους σταυρό, στο Γολγοθά του μαρτυρίου τους.
Ζητούμε σήμερα με την ευκαιρία και της σημερινής μέρας που είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, «τα περήφανα γηρατειά», που περνούν την πιο δύσκολη εποχή τους, ιδιαίτερα στη χώρα μας:

 1. Τη σύνταξή μας για την οποία δώσαμε ό,τι καλύτερο είχαμε, τη νιότη μας στην εργασία, την οποία οι Κυβερνήσεις της χώρας, ρήμαξαν με τις περικοπές, λες και το χρέος της χώρας, την υποδούλωσή της στους Δανειστές, τα δημιουργήσαμε εμείς και όχι η ανικανότητά τους ή η εξυπηρέτηση ειδικών συμφερόντων και η οποία σύνταξη σε λίγο θα μεταβληθεί σε φιλοδώρημα.
 2. Να δημιουργηθούν για κάποιους μοναχικούς ηλικιωμένους περισσότερες δομές φιλοξενίας, γιατί δεν υπάρχουν και αν υπάρχουν, δεν επαρκούν.
 3. Να ενισχυθούν τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, γιατί είναι σημαντικά.
 4. Να υπάρξουν αποτελεσματικές και σύγχρονες κοινωνικές υπηρεσίες με άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ιδιαίτερα σήμερα, στην περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.
 5. Να αποδίδεται στους ηλικιωμένους και στους συνταξιούχους η φροντίδα, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια που δικαιούνται.
 6. Ζητούμε τα αυτονόητα που πρέπει να παρέχονται από ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, τουλάχιστον για την τρίτη ηλικία.

Για να μπορούν οι ηλικιωμένοι και συνταξιούχοι, χωρίς άγχος, χωρίς εμπαιγμό, να γιορτάζουν αυτή τη μέρα που είναι αφιερωμένη σ’ αυτούς, για να μπορούν να ελπίζουν πως ίσως υπάρχει και για τους ίδιους επόμενη μέρα, για να μπορούν να ζουν με ψυχική γαλήνη μέχρι την ολοκλήρωση του βιολογικού τους κύκλου και αυτός ας είναι μακρύς!

Από την Π.Ο.Π.Σ.