Απόδοση προαιρετικής εισφοράς του Ν.4387/2016 ετών 2018 και 2019.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 28/5/20
Αρ.πρωτ: 120

Προς Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση
105 59 –
Σταδίου 29, Αθήνα.

Κοινοποίηση:
Σύλλογοι-Σύνδεσμοι Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Κύριε Υπουργέ,
Σας γνωρίζουμε ότι με απόφασή σας που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 102 του Ν.4387/2016 και 41 του Ν.4611/2019 αποδόθηκε δια του ΕΦΚΑ απευθείας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) το ποσό της προαιρετικής εισφοράς που παρακρατείται από την κύρια μηνιαία σύνταξη των συνταξιούχων για το έτος 2017.

Κύριε Υπουργέ,
Επειδή το ποσό της εισφοράς του έτους 2017 χρησίμευσε για την κάλυψη προγενέστερων υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας μας και των 60 Συλλόγων πολιτικών συνταξιούχων σε όλη τη χώρα που ανήκουν στη δύναμή της, λόγω της τρίχρονης καθυστέρησης απόδοσής της, γι’ αυτόν το λόγο σας παρακαλούμε και σας ζητούμε, παρά τον φόρτο εργασίας σας στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας, να εκδώσετε νέα απόφαση, σύμφωνα με την οποία ο e- ΕΦΚΑ να αποδώσει απευθείας στην Ομοσπονδία μας την προαιρετική εισφορά των συνταξιούχων για τα έτη 2018 και 2019, η οποία είναι ανάλογη με τον αριθμό των συνταξιούχων που εκπροσωπεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                     Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας
      Ερμ. Λινάρδος

Αναδρομικοί φόροι συνταξιούχων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 5/5/2020
Αρ.πρωτ: 115

Προς το Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργό κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Νίκης 5-7          105 63  Αθήνα.

Κοινοποίηση:
1.Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
2.Σύλλογοι –Σύνδεσμοι πολιτικών συνταξιούχων όλης της χώρας

(Σχετικό: υπ. Αριθ. 7-17/1/2020 έγγραφό μας)

Κύριε Υπουργέ,

Σας μεταφέρουμε και πάλι τις έντονες και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των πολιτικών συνταξιούχων για τη φορολόγηση αναδρομικών, συντάξεων και μερισμάτων που χορηγήθηκαν μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και σας παρακαλούμε να πάρετε κάθε πρόσφορο μέτρο για την απαλλαγή των συνταξιούχων από την επιβολή πρόσθετης φορολογίας, γιατί αυτός ο τρόπος υπολογισμού είναι τουλάχιστον άδικος.

Πιστεύουμε ότι θα επακολουθήσει άμεση νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα αυτό και ότι θα εκτιμήσετε τη δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουν οι συνταξιούχοι εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος       Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας      Ερμ. ΛινάρδοςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 24/4/2020

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων εκφράζει τη δίκαιη και εύλογη διαμαρτυρία της για τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, σχετικά με την επιστροφή αναδρομικών ποσών συντάξεων ΜΟΝΟ σε όσους συνταξιούχους έχουν καταθέσει αγωγές στα Δικαστήρια.

Επισημαίνουμε ότι όλοι οι συνταξιούχοι, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από τον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, έχουν καταβάλει βαρύ τίμημα στη βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας, χωρίς δική τους υπαιτιότητα και συνεπώς η αποκατάσταση των συντάξεών τους πρέπει να είναι καθολική και αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας.

Ζητούμε από την Κυβέρνηση, για λόγους ευνομίας, ηθικής και νομικής τάξης να δώσει δίκαιη πολιτική λύση στο ζήτημα αυτό, με σκοπό την αποκατάσταση έστω μέρους των μεγάλων απωλειών που έχουν υποστεί όλοι οι συνταξιούχοι κατά τη μνημονιακή περίοδο, αλλά κυρίως για τις μεγάλες περικοπές των συντάξεων με τους νόμους 4051 και 4093/2012.

Από την ΠΟΠΣ

Δικαστικές αποφάσεις- Επιστροφή αναδρομικών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 24/4/2020
Αρ.πρωτ: 113

Προς
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση
Σταδίου 29, Αθήνα – 105 59

Κοινοποίηση:
1.Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
Γραφείο Διοικητή κ. Χάλαρη
Αγ. Κων/νου 5, 10431

2.Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
3.Σύλλογοι- Σύνδεσμοι Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας.

Κύριε Υπουργέ,

Σας μεταφέρουμε τις εύλογες διαμαρτυρίες και την απογοήτευση των πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου και ήδη Ενιαίου-Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για την πρόσφατη ραδιοφωνική σας συνέντευξη, στην οποία δηλώσατε ότι θα επιστραφούν αναδρομικά ποσά συντάξεων μόνο στους συνταξιούχους που κατέθεσαν αγωγές στα Δικαστήρια, με ειδική αναφορά στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όπως όμως γράφεται στον ημερήσιο Τύπο, μετά την έκδοση της 2287/2015 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των Ν.4051 και 4093/2012 για τις περικοπές των συντάξεων, επακολούθησε τροποποίηση αυτής μετά την άσκηση αίτησης αναθεώρησής της από τον ΕΦΚΑ και αποφασίστηκε η επιστροφή αναδρομικών μόνο για το χρονικό διάστημα 11 μηνών, ήτοι από 15 Ιουνίου 2015 μέχρι 12 Μαΐου 2016 (ημερομηνία ισχύος του Ν.4387/2016).

Όμως είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι όλοι οι συνταξιούχοι, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα και όχι μέρος αυτών, έχουν καταβάλει βαρύ τίμημα στη βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας, χωρίς δική τους υπαιτιότητα και συνεπώς η αποκατάσταση των συντάξεών τους πρέπει να είναι καθολική και αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας.

Γνωρίζετε ότι με πρόσφατη απόφαση (4-10-19) του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί συνταξιοδοτούνται από τον ΕΦΚΑ (e-ΕΦΚΑ) και όχι από το Δημόσιο (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Συνάγεται επομένως ότι, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, οι αποφάσεις του ΣτΕ μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, χωρίς εξαίρεση και ενώ για τους συνταξιούχους τους Δημοσίου εκκρεμούν ακόμα προσφυγές τους ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά των νόμων 4051 και 4093/2012.

Κύριε Υπουργέ,

Ζητούμε από εσάς και από την Κυβέρνηση, για λόγους ευνομίας, ηθικής και νομικής τάξης να δώσετε δίκαιη πολιτική λύση στο ζήτημα αυτό, με σκοπό την αποκατάσταση έστω μέρους των μεγάλων απωλειών που έχουν υποστεί όλοι οι συνταξιούχοι κατά τη μνημονιακή περίοδο, αλλά κυρίως για τις μεγάλες περικοπές των συντάξεων με τους νόμους 4051 και 4093/2012.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος   Χρ. Μπουρδούκης τ.Δ/ντης Συντάξεων στο Γ.Λ.τ.Κ.
Ο Γεν. Γραμματέας   Ερμ. Λινάρδος

 


 

Λειτουργία Γραφείων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 15/3/2020

Προς τους Συλλόγους- Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Θέμα: Αναστολή λειτουργίας των γραφείων της Ομοσπονδίας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ανακοινώνουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας στις 15/3/2020, αναστέλλεται η λειτουργία των Γραφείων της για εύλογο χρονικό διάστημα, ανταποκρινόμενοι στα σωστά μέτρα που λαμβάνονται από τους επιστήμονες, τους αρμόδιους φορείς της Υγείας και την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και την αποτροπή της εξάπλωσής του.

Έγινε πλέον κατανοητό ότι η πανδημία αυτή αποτελεί, δυστυχώς, υπαρκτό κίνδυνο για όλους και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Για ζητήματα που μας αφορούν άμεσα, θα υπάρξει ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας

Επιστολή ΠΟΠΣ προς τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 20/2/2020

Προς τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου και ήδη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι συνταξιούχοι θα περίμεναν το υπό συζήτηση νομοθέτημα να διορθώσει τις αδικίες που έγιναν σε βάρος τους για την επιστροφή τουλάχιστον ενός μέρους των συντάξεων που χάθηκαν από το 2010 μέχρι σήμερα, χωρίς δική τους υπαιτιότητα για το δημοσιονομικό κατάντημα της χώρας.

Κύριε Υπουργέ,

Υποσχεθήκατε προεκλογικά την αντικατάσταση του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016. Με το νομοσχέδιο αυτό αποδέχεστε τη φιλοσοφία του, γιατί δεν αποκαθιστάτε τις συντάξεις που περικόπηκαν, κυρίως με τους νόμους 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, οι οποίες εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Δεν προβλέπεται η επαναφορά των επικουρικών συντάξεων στο ύψος που καταβαλλόταν πριν από τις περικοπές των μνημονιακών νόμων.

Καμία πρόβλεψη για τους συνταξιούχους που έχουν κάτω από 30 χρόνια ασφάλισης, των οποίων οι συντάξεις έχουν μειωθεί, ενώ αυτοί που έχουν πάνω από 30 χρόνια θα λάβουν λογιστική αύξηση, γιατί θα απορροφηθεί από την προσωπική διαφορά.

Καταργείται η 13η σύνταξη που ο νόμος την όρισε ως σύνταξη με σκοπό τη βελτίωσή της.

Η ένταξη του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ, με λογιστική αυτοτέλεια των κλάδων της επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, δεν θα επιλύσει το πρόβλημα καθυστέρησης στην έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων. Αντίθετα δημιουργείται η εντύπωση ότι επιδιώκεται μακροπρόθεσμα η ενσωμάτωση της επικουρικής στην κύρια σύνταξη και η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης.

Οι συνταξιούχοι περίμεναν κάποια ανακούφιση, έπειτα από δέκα χρόνια ανελέητων πληγμάτων στις συντάξεις τους από τα μέτρα των μνημονίων και διαψεύδονται .

«Το κράτος πρόνοιας μεταβάλλεται σταδιακά σε κράτος φιλανθρωπίας».

Οι συνταξιούχοι επιμένουν στη συνέχιση του αγώνα τους.

Σας ευχαριστώ.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Μπουρδούκης  –  ε.τ. Διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Η Π.Ο.Π.Σ. μας απέστειλε υποδείγματα:

  1. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (σελίδες 2) και
  2. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (σελίδες 3)

προκειμένου να τα συμπληρώσουν και να τα υποβάλουν όσοι συνταξιούχοι το επιθυμούν και εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, σχετικά με τον φόρο του οικονομικού έτους 2014.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Π.Ο.Π.Σ. οι αιτήσεις αυτές συμπληρώνονται προσωπικά από τους ενδιαφερομένους (χωρίς τη μεσολάβηση και αποζημίωση δικηγόρων) και κατατίθενται από τους ίδιους, χωρίς την ανάμειξη του Συλλόγου/Συνδέσμου.

Επιστολή του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Κοζάνης προς τον Υπουργό Εργασίας

Κοζάνη 27 Ιανουαρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.  11

Προς τον Υπουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κύριο Ιωάννη Βρούτση

ΘΕΜΑ : Άρση αδικιών στις παλαιές «Συντάξεις λόγω θανάτου»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Για την άρση των εν θέματι αδικιών που υπάρχουν στους ν. 4387/2016 και ν. 4611/2019 και για την ίση μεταχείριση παλαιών και νέων επιζώντων συζύγων, σε περίπτωση θανάτου συζύγου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, που επήλθε πριν ή μετά την ημερομηνία 12-5-2016 (διάκριση που έθεσε ο πρώτος ως άνω νόμος και διατήρησε ο δεύτερος), θα πρέπει με τροπολογία στο, υπό διαβούλευση, Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο, να προστεθεί άρθρο, όπως παρακάτω :

Τροπολογία με προσθήκη άρθρου 23 Α στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β’  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, του ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ : 

«Άρθρο 23 Α

Σύνταξη λόγω θανάτου

  1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 4387/ 2016 (ΦΕΚ Α 85) καταργείται.
  2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α 73) καταργείται και η παράγραφος 7 του άρθρου αυτού αριθμείται ως 6».

Η πρόταση είναι απλή, ουσιαστική και διορθώνει την επελθούσα αδικία, χωρίς να θίγει κτηθέντα δικαιώματα, όμοιων περιπτώσεων, που έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία 12-5-2016.

Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο σας θεώρησε πως καλώς έχουν οι ρυθμίσεις των ν. 4387/2016 και ν. 4611/2019, όσον αφορά τη «Σύνταξη λόγω θανάτου», όμως αυτές καθηλώνουν τις συντάξεις  των παλαιών επιζώντων συζύγων, με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 «Καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος (12-5-2016) του παρόντος συντάξεις διατηρούνται ως έχουν…» και οι ρυθμίσεις του Νέου Ασφαλιστικού, που κατά τα άλλα εμφανίζονται εξαιρετικές, ευνοϊκές και ελπιδοφόρες, δεν αποκαθιστούν, όσον αφορά του εν λόγω θέμα,  την επελθούσα αδικία, διατηρούν τη διάκριση και αντιβαίνουν στην αρχή της Ισότητας.

Ελπίζουμε στην κατανόησή σας και ευελπιστούμε στην αποδοχή της πρότασής μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας

Βασίλης Παπαθανασίου                          Βάϊα Δάλλα-Χαδιώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 10/1/2020
Αρ.πρωτ: 2

Η Ομοσπονδία μας συμμετείχε στα πλαίσια της ΣΕΑ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε μπροστά στο Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) και έπειτα πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10/1/2020.
Παρευρέθηκαν οι Εκπρόσωποι των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων και πλήθος συνταξιούχων. Στους συγκεντρωμένους απηύθυναν χαιρετισμό οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας μεταξύ των άλλων ζήτησε την αποκατάσταση όλων των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.
Σχετικά με το θέμα της επικουρικής σύνταξης τόνισε την ανάγκη διατήρησης της αυτοτέλειας του ΕΤΕΑΕΠ και όχι την ένταξή του στον ΕΦΚΑ, γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση και τελικά την εξαφάνισή της, με την ενσωμάτωσή της στην κύρια σύνταξη.
Έκλεισε λέγοντας ότι ο δίκαιος αγώνας των συνταξιούχων θα συνεχιστεί.

Ο Πρόεδρος     Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας    Ερμ. Λινάρδος