Όργανα


Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι του σημερινού Δ.Σ. του Συνδέσμου είναι :

Πρόεδρος : Αγγούρη – Μαυροπούλου Αθανασία.
Αντιπρόεδρος : Κολόσακας Άγγελος.
Γραμματέας : Σκαρδανάς Ηλίας.
Ταμίας : Θωμοπούλου Ειρήνη.
Μέλος : Παναγιωτάρα Γεωργία.


Τα εκλεγμένα μέλη της σμερινής Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι :

Πρόεδρος : Κορίζης Νικόλαος.
Μέλος : Καψάλης Αντώνιος.
Μέλος : Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος.


Οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι του συνδέσμου στην Π.Ο.Π.Σ. είναι:

Κολόσακας Άγγελος
Αναπληρωματική Αγγούρη – Μαυροπούλου Αθανασία.