Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων

♦ Υπουργείο Οικονομικών ΓΛΚ – Συντάξεις

 

    • Μετά το άνοιγμα της σελίδας του ΓΛΚ, μπορούμε νε επιλέξουμε Προσωποποιημένη Πληροφόρηση και με τη χρήση των κωδικών μας, του ‘TAXIS’, οδηγούμεθα στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα, Βεβαίωση.
    • Με απόφαση του ΕΦΚΑ, η εκτύπωση των ενημερωτικών σημειωμάτων, για τις συντάξεις του Δημοσίου, που αφορούν στους μήνες, από Ιανουάριο 2019 και μετά, θα γίνεται μόνο μέσα από τον δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ:
     www.efka.gov.gr/el.
     Για οδηγίες πιέστε εδώ.

e-ΕΦΚΑ      (Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης)


 ΕΤΕΑΕΠ     (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών)


ΑΑΔΕ      (Ανεξαρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)


ΑΑΔΕ – ΠΟΛΙΤΕΣ    (Α.Α.Δ.Ε. – Υπηρεσίες προς τους Πολίτες)


♦ ΜΤΠΥ      (Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων)


Υπηρεσίες της πλατφόρμας www.gov.gr

Έκδοση εξουσιοδότησης


  Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης


Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφων gov.gr


Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου


Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού


Ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο)


Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα