ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου μας και την 08/2019 πράξη του Δ.Σ.

π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν τ α ι

τα μέλη του Συνδέσμου σε ετήσια τακτική εκλογο-απολογιστική και καταστατική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00 στην αίθουσα του ενοριακού κέντρου του Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνος Αμαλιάδας.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την Γ.Σ. είναι:

  1. Τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού με βάση την εισήγηση του Δ.Σ. Η συζήτηση και τροποποίηση του καταστατικού απαιτεί αυξημένη απαρτία (50%) και πλειοψηφία 75%.
  2. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
  3. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την διαχείριση του οικονομικού έτους 2019.
  4. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  5. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.
  6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  7. Εκλογή νέου 5/μελούς Δ.Σ. 3/μελούς Ε.Ε. και αντιπροσώπων για την Π.Ο.Π.Σ. για την διετία 2020 – 2022.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητες για το Δ.Σ. ή για την Ε.Ε. ή και για αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Π.Σ. πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Δ.Σ. του Συνδέσμου μέχρι την 12:00 μεσημβρινή της Τρίτης 21 Ιανουαρίου 2020.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα της Παρασκευής 07 Φεβρουαρίου 2020, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Πριν τις εργασίες της Γ.Σ. θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συνδέσμου μας.

Η Πρόεδρος            Αθ. Αγγούρη
Ο Γ.Γραμματέας    Ηλ. Σκαρδανάς