Επιστολή – Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων & Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 23/10/ 2019
Αρ. πρωτ: 164

Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
1. Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση
2. Υφυπουργό κ. Νότη Μηταράκη
Σταδίου 29 Αθήνα
3. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων Πρόεδρο κ. Ηλία Μπάρδα
Λυκούργου 12, Αθήνα

Θέμα: Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικές ορισμένες από τις βασικές διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 και εν όψει κατάρτισης ή κατάθεσης στη Βουλή νέου σχεδίου ασφαλιστικού νόμου, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και τα παρακάτω αιτήματα των ενδιαφερομένων πολιτικών συνταξιούχων και της Ομοσπονδίας μας, τα οποία έχουν ως εξής:

  1. Να τροποποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 9 του Ν.3620/2007, (ΦΕΚ 276/11-12-2007) που προβλέπουν την απονομή σύνταξης λόγω θανάτου στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα, σε ποσοστό από 25% σε 70% της σύνταξης του αποβιώσαντα, αφού εντάσσονται όλοι στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα για λόγους νομικής ισότητας. Με το σκεπτικό ότι όλοι αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως γήρας, ασθένειες και θάνατο, αφού η κατηγορία αυτή (λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ) δεν εντάσσεται πλέον στις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου, που δεν επιτρέπουν την καταβολή διπλής σύνταξης (άρθρο 58 του Π.Δ. 169/2007, Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), ενώ αυτό ισχύει για τους εργαζόμενους και ασφαλισμένους στον ιδιωτικό τομέα.
  2. Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4387/2016 καθορίστηκε ως όριο ηλικίας, η συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας κατά το χρόνο του θανάτου των μετόχων για την απονομή μερίσματος στον επιζώντα σύζυγο και δεν καταργήθηκε αυτή η προϋπόθεση με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4611/2019.

Να αναμορφωθεί η σχετική διάταξη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για την κύρια σύνταξη λόγω θανάτου.

  1. Με δικαστικές αποφάσεις (αποφ.9314/2019 Διοικητ. Πρωτ. Αθηνών) δικαιώθηκαν πολιτικοί συνταξιούχοι μερισματούχοι του ΜΤΠΥ την επιστροφή του μερίσματος που συνυπολογίστηκε ως σύνταξη για τις περικοπές των κύριων συντάξεων με το Ν.4093/2012. Οι αποφάσεις αυτές, εκτιμούμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν για όλους τους μερισματούχους με νομοθετική ρύθμιση.

Με βάση το σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων του Σ.τ.Ε και άλλων Δικαστηρίων, εφόσον τελικά ανήκουμε όλοι στον ίδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει σ’ ένα ευνομούμενο κράτος να διασφαλίζονται η ισότητα των δικαιωμάτων όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα αν έχουν προσφύγει ή μη στη Δικαιοσύνη.

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματά μας και θα αποκαταστήσετε τις αδικίες που συντελέστηκαν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016.

Σας ευχαριστούμε
Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας                 Ερμ. Λινάρδος