Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας για την απόδοση της προαιρετικής εισφοράς.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 14/10/2019
Αρ.πρωτ: 158

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ και τα Μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων-Συνδέσμων Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίσουμε ότι κατά τη συνάντηση στις 10-10-2019 που είχαμε στο Υπουργείο Εργασίας οι δικαιούχες Συνταξιουχικές Οργανώσεις της προαιρετικής εισφοράς των 0,20 ευρώ, ζητήσαμε από τον αρμόδιο πολιτικό παράγοντα κ Τουφεξή, Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση, να αποδοθεί η προαιρετική εισφορά με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.4611/2019 και της σχετικής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, στην οποία προσδιορίζονται οι δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις και το ποσοστό του συνολικού ποσού μέχρι τον Ιούνιο του 2019, που αναλογεί σε κάθε Οργάνωση για τα έτη 2017, 2018 κλπ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός των αναφερομένων στην υπουργική απόφαση Οργανώσεων, ο πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε κ. Ανδρεαδάκης και ο Γεν. Γραμματέας της κ. Βογιατζής, οι οποίοι αξίωσαν «πιεστικά» την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την κατάργηση της σχετικής υπουργικής απόφασης, με σκοπό να καταστούν δικαιούχοι αυτής της εισφοράς και να λάβουν υψηλότερο ποσοστό.

Απαντήσαμε με επίσημα στοιχεία που δεν αμφισβήτησε ο εκπρόσωπος του κ. Υπουργού, ότι οι συνταξιούχοι μας ανέρχονται σε 350.000, εκφράζονται από 58 Συλλόγους σε όλη τη χώρα και ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων δεν έχει καμία οργανική σχέση με αυτήν την Τριτοβάθμια Οργάνωση. Η αξίωσή της είναι παράλογη και καλύπτεται άλλωστε, κατά την κρίση μας, από την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Γι’ αυτό ζητήσαμε να εφαρμοστούν οι κείμενες διατάξεις και η σχετική υπουργική απόφαση.

Παρά τη θετική θέση του κ.Τουφεξή για την κατανομή της εισφοράς, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος σημείωσε ότι «πρέπει να συμφωνήσετε τελικά όλοι σας», συμφωνώντας ωστόσο, ότι για το Δημόσιο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και για το ποσοστό που δικαιούται και για τον τρόπο κατανομής της εισφοράς. Συμπλήρωσε ότι :«Η τροποποίηση της νομοθεσίας θέλει χρόνο, πάνω από 6 μήνες, ενώ η νέα υπουργική απόφαση θα εκδοθεί σε 10 ημέρες. Να υπογράψετε κοινή συμφωνία, να τεθεί υπόψη του Υπουργού και να εφαρμοστεί ο νόμος».

Έτσι αναδεικνύεται ότι η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. γίνεται ρυθμιστής στην απόδοση της εισφοράς, για το χρόνο που θα αποδοθεί και για το ποσό στις δικαιούχες Οργανώσεις.

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε, όπως πρέπει να γνωρίζετε , έχει καταφύγει στη Δικαιοσύνη με προσφυγές και ασφαλιστικά μέτρα.

Στον εκπρόσωπο του Υπουργού τονίσαμε με έμφαση την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ομοσπονδία μας και οι 58 ενταγμένοι Σύλλογοί της και ότι εφόσον δεν μας αποδοθεί άμεσα η εισφορά, θα αναγκαστούμε στην απόλυση του «άμισθου» μέχρι σήμερα προσωπικού της, τη διακοπή λειτουργίας της Ομοσπονδίας καθώς και των 58 Συλλόγων, χωρίς ασφαλώς δική μας υπαιτιότητα.

Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε εάν και πότε θα αποδοθεί η εισφορά στην ΠΟΠΣ. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη λύση, αλλά και εσείς να ενεργήσετε με κάθε τρόπο, όπως με προσωπική παρουσία στους αρμόδιους πολιτικούς παράγοντες (Υπουργείο Εργασίας, βουλευτές) αλλά και με έγγραφες διαμαρτυρίες.

Θα έχετε για το ζήτημα αυτό άμεση ενημέρωση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                      Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας        Ερμ. Λινάρδος