ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου μας και την 08/2019 πράξη του Δ.Σ.

π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν τ α ι

τα μέλη του Συνδέσμου σε ετήσια τακτική εκλογο-απολογιστική και καταστατική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00 στην αίθουσα του ενοριακού κέντρου του Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνος Αμαλιάδας.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την Γ.Σ. είναι:

 1. Τροποποίηση του ισχύοντος καταστατικού με βάση την εισήγηση του Δ.Σ. Η συζήτηση και τροποποίηση του καταστατικού απαιτεί αυξημένη απαρτία (50%) και πλειοψηφία 75%.
 2. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
 3. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την διαχείριση του οικονομικού έτους 2019.
 4. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
 5. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.
 6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
 7. Εκλογή νέου 5/μελούς Δ.Σ. 3/μελούς Ε.Ε. και αντιπροσώπων για την Π.Ο.Π.Σ. για την διετία 2020 – 2022.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητες για το Δ.Σ. ή για την Ε.Ε. ή και για αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Π.Σ. πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Δ.Σ. του Συνδέσμου μέχρι την 12:00 μεσημβρινή της Τρίτης 21 Ιανουαρίου 2020.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα της Παρασκευής 07 Φεβρουαρίου 2020, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Πριν τις εργασίες της Γ.Σ. θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συνδέσμου μας.

Η Πρόεδρος            Αθ. Αγγούρη
Ο Γ.Γραμματέας    Ηλ. Σκαρδανάς

Επιστολή προς ΚΕΑΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 9/12/ 2019
Αρ. πρωτ: 179

 

Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
Μενάνδρου 41-43
Τ.Κ:  10437 Αθήνα

Κοινοποίηση:

 1. Υπουργείο Εργασίας, Γραφείο Υπουργού κ. Ιωάννη Βρούτση
 2. Μέλη Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
 3. Σύνδεσμοι- Σύλλογοι Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της Χώρας

Θέμα: Ληξιπρόθεσμες Ασφαλιστικές Εισφορές
Σχετ: Έγγραφό σας αριθ.4202/28-11-2019

Απαντώντας στο αριθ.4201/28-11-2019 έγγραφό σας, που αφορά στη ρύθμιση ή εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής συνολικού ποσού 7668,41 Ευρώ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και πρόσθετα τέλη 263,48 Ευρώ και επιδόθηκε σε μένα στις 5 Δεκεμβρίου 2019 ως Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων, πρώην Δημοσίων Υπαλλήλων και Λειτουργών, έχει ως μοναδικό οικονομικό πόρο την προαιρετική εισφορά των πολιτικών συνταξιούχων, που παρακρατείται από τη μηνιαία σύνταξή τους και αποδίδεται στον Λογαριασμό της Ομοσπονδίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 645/1970 και του Ν.4042/1992, διακόπηκε στις 15 Αυγούστου 2015 με το Ν.4336/2015 και επαναφέρθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4387/2016, περιοριζόμενη σε 0,20 λεπτά του Ευρώ.

Η Ομοσπονδία μας έλαβε την προαιρετική εισφορά μόνο για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.

 1. Με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας κ. Πετρόπουλου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 102 του ως άνω νόμου ενταλματοποιήθηκε για την Ομοσπονδία μας ποσό 450.000 Ευρώ, πλην όμως δεν κρίθηκε θεωρητέο το χρηματικό ένταλμα Α14 από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παραπέμφθηκε στο Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεν κρίθηκε θεωρητέο με την αριθ. 17/17-1-2019 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το λόγο ότι οι διατάξεις αυτού του νόμου δεν εξουσιοδοτούσαν ειδικά τον αρμόδιο Υπουργό να κατανείμει αυτή την εισφορά.
 2. Μετά από μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση εκδόθηκε ο Ν.4611/2019 και με τις διατάξεις του άρθρου 41 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 102 του Ν.4387/2016, με τις οποίες καθορίζονται οι δικαιούχες Οργανώσεις, ο τρόπος κατανομής της εισφοράς και η απευθείας απόδοση στις δικαιούχες Οργανώσεις. Έτσι εκδόθηκε η αριθ.26168/403/28-6-2019 απόφαση του Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου που καθόριζε τις δικαιούχες Οργανώσεις μεταξύ των οποίων και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων καθώς και το ποσοστό που αναλογούσε σε αυτή, βάσει του αριθμού του συνόλου των συνταξιούχων που εκπροσωπεί.
 3. Η χαρακτηριστική καθυστέρηση του Υπουργείου Εργασίας, δηλαδή της Διοίκησης μέχρι τώρα, για τρία χρόνια δημιούργησε την «άθλια» οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας μας και των Συλλόγων της σε όλη τη Χώρα καθώς και την οικονομική αδυναμία κάλυψης βασικών υποχρεώσεων, όπως μισθοδοσία προσωπικού, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κλπ.
 4. Με τα έγγραφά μας αριθ.134/12-9-2019, 159/16-10-2019 και 168/11-11-2019 εκθέσαμε στον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση την οικονομική μας κατάσταση και παρακαλέσαμε για την άμεση απόδοση της προαιρετικής εισφοράς που αναλογεί στην Ομοσπονδία μας με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την υλοποίηση της εγκυκλίου που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.4611/2019.
 5. Με την αριθ. οικ. 31903/1061/12-7-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 4154/12-11-2019 (ΦΕΚ. Τ.Β’), ανακλήθηκε η όμοια που καθόριζε τα ποσά της εισφοράς στις δικαιούχες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και της Ομοσπονδίας μας.

Σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων λειτουργεί χωρία κανένα οικονομικό πόρο και κινδυνεύει να διακόψει κάθε επικοινωνία με τους 58 Συλλόγους της και τα παραρτήματά που ανήκουν στη δύναμή της. Με ορισμένα δάνεια καλύψαμε στοιχειώδεις ανάγκες, όπως γραφική ύλη, νερό, ρεύμα, ενώ παρέμεινε μόνο μία τηλεφωνική γραμμή, χωρία fax.

Είναι προφανές ότι από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς και ανενδοιάστως ότι ο μοναδικός οικονομικός πόρος της Ομοσπονδίας μας είναι η είσπραξη της προαιρετικής εισφοράς των πολιτικών συνταξιούχων, την οποία στερείται από την 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι σήμερα (Δεκέμβριος 2019) και η οποία έχει πλήρως εισπραχθεί από τον ΕΦΚΑ αλλά δεν έχει αποδοθεί στην Ομοσπονδία μας, χωρίς δική μας υπαιτιότητα.

Επειδή ως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων δεν κατέβαλα τις βεβαιωθείσες ασφαλιστικές εισφορές χωρίς δική μου υπαιτιότητα και ευθύνη αλλά ούτε και του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Επειδή το ποσό της οφειλής έχει βεβαιωθεί σε βάρος μου και δεν μπορεί να εξοφληθεί ή να ρυθμιστεί λόγω οικονομικής αδυναμίας της Ομοσπονδίας και δικής μου.

Επειδή η ρύθμιση ή εξόφληση αυτού του ποσού μπορεί να γίνει μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας, με την οποία θα αποδοθεί η προαιρετική εισφορά των πολιτικών συνταξιούχων, σε άγνωστο όμως χρόνο.

Επειδή δεν υπήρχε πρόθεση για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αλλά αντίθετα νομική και δημοσιονομική υποχρέωση του Προέδρου για την καταβολή της.

Για τους παραπάνω λόγους αυτούς ζητώ τα οφειλόμενα ποσά που αναφέρονται στην Ατομική Ειδοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν μετά την προβλεπόμενη από το άρθρο 41 του Ν.4611/2019 απόδοση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων ή να συμψηφιστούν αναγκαστικά (Ν.4254/2019) με την απαίτησή μας να καταβάλει ο ασφαλιστικός μας φορέας (ΕΦΚΑ) το ποσό της προαιρετικής εισφοράς που αναλογεί στην Ομοσπονδία μας και το οποίο παρακρατείται από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΠΣ
Χρήστος Μπουρδούκης
ε.τ.  Διευθυντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους