Έγγραφο προς Υφυπουργό Εργασίας για συντάξεις χηρείας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 13/10/2020
Αρ.πρωτ: 202

Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υφυπουργό κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου,
Σταδίου 29, Αθήνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Συλλόγους- Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Θέμα: Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας για τη μεταβίβαση της σύνταξης στους επιζώντες συζύγους λόγω θανάτου

Κύριε Υπουργέ,
Σας γνωρίζουμε ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους, λειτουργούς και στρατιωτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) «Δεν καταβάλλεται από το Δημόσιο διπλή σύνταξη», από μεταβίβαση λόγω θανάτου, στον επιζώντα σύζυγο ή την σύζυγο, όταν ο ένας από τους δύο παίρνει σύνταξη από δικό του συνταξιοδοτικό δικαίωμα, βάσει της συντάξιμης υπηρεσίας του στο Δημόσιο. Η αδικία αυτή θεραπεύτηκε μερικά, ύστερα από τις πολύχρονες εκκλήσεις και παραστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, με την έκδοση του Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276/Α’/11-12-2007). Με τις διατάξεις της παρ.4 αυτού του νόμου παρέχεται στη χήρα ή χήρο σύζυγο που είναι συνταξιούχος του Δημοσίου από δικό του δικαίωμα, στην περίπτωση θανάτου, ποσοστό 25% της σύνταξης από τον/την αποβιώσαντα/-σασα σύζυγο, με δικαίωμα επιλογής στη μεταβιβαζόμενη σύνταξη.

Κύριε Υπουργέ,
Μετά την ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στρατιωτικών για τη συνταξιοδότησή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ» και την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που κρίνει τη νομιμότητα υπαγωγής στον φορέα αυτόν, για λόγους νομικής ισότητας, με το σκεπτικό ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως γήρας, ασθένειες και θάνατο, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ συνταξιούχων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Με τις διατάξεις όμως του άρθρου 12 του Ν.4387/2016, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/Τ’Α/17-5-2019) το ποσοστό της σύνταξης που μεταβιβάζεται στους επιζώντες συζύγους λόγω θανάτου ορίζεται από 50% σε 70%. Όμως στην περίπτωση αυτή δεν περιλαμβάνονται οι επιζώντες σύζυγοι που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου πριν από την ισχύ του Ν.4387/2016 σε συνδυασμό με τον νόμο 4611/2019 και εξακολουθούν να λαμβάνουν τη σύνταξή τους κατ’ επιλογή σε ποσοστό 25% της σύνταξης του αποβιώσαντα συζύγου.

Κύριε Υπουργέ,
Σας παρακαλούμε για λόγους ευνομίας, ηθικής και νομικής ισότητας, εφόσον η κατηγορία αυτή δεν συμπεριλήφθηκε στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019, να έχει την ίδια αντιμετώπιση με όλους τους ασφαλισμένους στον ανωτέρω Φορέα και να οριστεί με διάταξη νόμου το ποσοστό μεταβίβασης της σύνταξης λόγω θανάτου σε ποσοστό 70%, ώστε να επανυπολογιστεί η σύνταξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                  Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας     Ερμ. Λινάρδος