Έκδοση εγκυκλίου φορολόγησης αναδρομικών συντάξεων και μερισμάτων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 15/7/2020
Αρ.πρωτ: 161

Προς Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα
Νίκης 5-7,105 63  Αθήνα

Κοιν:
1.Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΠΣ
2.Συλλόγους Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

 

Θέμα: Έκδοση εγκυκλίου φορολόγησης αναδρομικών συντάξεων και μερισμάτων

Σχετικά: έγγραφά μας 7/17-1-2020, 115/ 5-5-20

Κύριε Υπουργέ,
Μετά από τα παραπάνω έγγραφά μας σας μεταφέρουμε τις έντονες διαμαρτυρίες και ανησυχίες των πολιτικών συνταξιούχων για τη φορολόγηση αναδρομικά συντάξεων και μερισμάτων που έλαβαν μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, για το λόγο ότι παρά τη νομοθετική ρύθμιση αυτού του ζητήματος, δεν έχει εκδοθεί και αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες η προβλεπόμενη σχετική εγκύκλιος, που να ρυθμίζει τον τρόπο δήλωσης των ποσών αυτών στα έτη που πραγματικά αφορούν και όχι αθροιστικά για την αποφυγή της πρόσθετης φορολογίας.

Κύριε Υπουργέ,
Σας παρακαλούμε για την επείγουσα έκδοση της σχετικής εγκυκλίου, με δεδομένο ότι η τελική προθεσμία υποβολής των σχετικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος είναι η 31η Ιουλίου 2020.

Σας ευχαριστούμε
Με τιμήΟ Πρόεδρος     Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας      
Ερμ. Λινάρδος