Επιστολή του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Κοζάνης προς τον Υπουργό Εργασίας

Κοζάνη 27 Ιανουαρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.  11

Προς τον Υπουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κύριο Ιωάννη Βρούτση

ΘΕΜΑ : Άρση αδικιών στις παλαιές «Συντάξεις λόγω θανάτου»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Για την άρση των εν θέματι αδικιών που υπάρχουν στους ν. 4387/2016 και ν. 4611/2019 και για την ίση μεταχείριση παλαιών και νέων επιζώντων συζύγων, σε περίπτωση θανάτου συζύγου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, που επήλθε πριν ή μετά την ημερομηνία 12-5-2016 (διάκριση που έθεσε ο πρώτος ως άνω νόμος και διατήρησε ο δεύτερος), θα πρέπει με τροπολογία στο, υπό διαβούλευση, Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο, να προστεθεί άρθρο, όπως παρακάτω :

Τροπολογία με προσθήκη άρθρου 23 Α στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β’  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, του ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ : 

«Άρθρο 23 Α

Σύνταξη λόγω θανάτου

  1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 4387/ 2016 (ΦΕΚ Α 85) καταργείται.
  2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α 73) καταργείται και η παράγραφος 7 του άρθρου αυτού αριθμείται ως 6».

Η πρόταση είναι απλή, ουσιαστική και διορθώνει την επελθούσα αδικία, χωρίς να θίγει κτηθέντα δικαιώματα, όμοιων περιπτώσεων, που έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία 12-5-2016.

Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο σας θεώρησε πως καλώς έχουν οι ρυθμίσεις των ν. 4387/2016 και ν. 4611/2019, όσον αφορά τη «Σύνταξη λόγω θανάτου», όμως αυτές καθηλώνουν τις συντάξεις  των παλαιών επιζώντων συζύγων, με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 «Καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος (12-5-2016) του παρόντος συντάξεις διατηρούνται ως έχουν…» και οι ρυθμίσεις του Νέου Ασφαλιστικού, που κατά τα άλλα εμφανίζονται εξαιρετικές, ευνοϊκές και ελπιδοφόρες, δεν αποκαθιστούν, όσον αφορά του εν λόγω θέμα,  την επελθούσα αδικία, διατηρούν τη διάκριση και αντιβαίνουν στην αρχή της Ισότητας.

Ελπίζουμε στην κατανόησή σας και ευελπιστούμε στην αποδοχή της πρότασής μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας

Βασίλης Παπαθανασίου                          Βάϊα Δάλλα-Χαδιώ