Καταβολή αναδρομικών συντάξεων στους κληρονόμους

Μετά από σχετική ενημέρωση από την ΠΟΠΣ σας ενημερώνουμε ότι οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, για την καταβολή αναδρομικών (εξ αιτίας των περικοπών των συντάξεων με το Ν.4093/2012) στους κληρονόμους των θανόντων πολιτικών συνταξιούχων είναι οι εξής:

Ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής αίτησης στον e-ΕΦΚΑ μέχρι 17/12/2020, επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντος συνταξιούχου,
  2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης της διαθήκης του θανόντα και
  3. Πιστοποιητικό για τη μη αποποίηση της κληρονομιάς.

Σε περίπτωση αδυναμίας για την προσκόμιση αυτών των δικαιολογητικών, είναι απαραίτητο να γίνει, σε πρώτη φάση, η ηλεκτρονική αίτηση και τα δικαιολογιτικά  να υποβληθούν σε δεύτερη φάση μέχρι τις 28/2/2021.

Από το Δ.Σ. του ΣΥΠΟΣΥΑΜ