Κοινοποίηση επιστολής προς Υπ.Εργασίας, με θέμα “Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας”

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 15/9/2020          Αρ.πρωτ: 192

Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργό κ. Ιωάννη Βρούτση
Σταδίου 29 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1) Νέα Δημοκρατία, Πειραιώς 62, 18346, Μοσχάτο
2) ΣΥΡΙΖΑ – Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς,
Πλατεία Ελευθερίας 1, 105 53 Αθήνα
3) Κίνημα Αλλαγής, Χαριλάου Τρικούπη 50, 10680, Αθήνα
4) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας,
Λεωφόρος Ηρακλείου 145, 142 31, Ν. Ιωνία
5) Ελληνική Λύση, Ιπποκράτους 10-12, 106 79, Αθήνα
6) Μέρα25, Μαυρομματαίων 15, 104 34 Αθήνα,
7) Σύλλογοι- Σύνδεσμοι Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας
8) Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Τροποποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας
Σχετ: 164/23-10-2019 έγγραφό μας

Κύριε Υπουργέ,
Σας γνωρίζουμε ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους, λειτουργούς και στρατιωτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007) «Δεν καταβάλλεται από το Δημόσιο διπλή σύνταξη», από μεταβίβαση λόγω θανάτου, στον επιζώντα σύζυγο ή την σύζυγο, όταν ο ένας από τους δύο παίρνει σύνταξη από δικό του συνταξιοδοτικό δικαίωμα, βάσει της συντάξιμης υπηρεσίας του στο Δημόσιο. Η αδικία αυτή θεραπεύτηκε μερικά, ύστερα από τις πολύχρονες εκκλήσεις και παραστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, με την έκδοση του Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276/Α’/11-12-2007). Με τις διατάξεις της παρ.4 αυτού του νόμου παρέχεται στη χήρα ή χήρο σύζυγο που είναι συνταξιούχος του Δημοσίου από δικό του δικαίωμα, στην περίπτωση θανάτου, ποσοστό 25% της σύνταξης από τον/την αποβιώσαντα/-σασα σύζυγο, με δικαίωμα επιλογής στη μεταβιβαζόμενη σύνταξη.

Κύριε Υπουργέ,
Μετά την ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στρατιωτικών για τη συνταξιοδότησή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ» και την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που κρίνει τη νομιμότητα υπαγωγής στον φορέα αυτόν, για λόγους νομικής ισότητας, με το σκεπτικό ότι όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως γήρας, ασθένειες και θάνατο, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ συνταξιούχων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Αφού η κατηγορία αυτή (δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί κλπ) δεν εντάσσεται πλέον στις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου (άρθρο 58 παρ. 8 Π.Δ. 169/2007) αλλά στις διατάξεις του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), επομένως για λόγους ευνομίας, ηθικής και νομικής τάξης, δεν πρέπει να ισχύουν οι αναφερθείσες περιοριστικές διατάξεις, αλλά οι διατάξεις που διέπουν όλους τους ασφαλισμένους στον ανωτέρω συνταξιοδοτικό φορέα για το συνταξιοδοτικό δικαίωμα και κατά τη μεταβίβαση λόγω θανάτου

Κύριε Υπουργέ,
Γι’ αυτούς τους λόγους σας ζητούμε και σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.9 του Ν.3620/2007, με σκοπό το ποσοστό της σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο, πρώην δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό να ανέρχεται από το ποσοστό 25% στο 70%, όπως ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα.
Οι κύριοι Βουλευτές των κομμάτων στα οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται να εξετάσουν αντικειμενικά το δίκαιο αίτημά μας για την αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στρατιωτικών, που δεν συνταξιοδοτούνται πλέον από το Δημόσιο αλλά από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                       Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας          Ερμ. Λινάρδος