Συγκρότηση νέου Δ.Σ.

Το Νεοεκλεγέν Δ.Σ. από την γενική Συνέλευση της 24.01.2020, συνήλθε στην πρώτη συνεδρίασή του, σήμερα 29.01.2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος η κ. Αγγούρη – Μαυροπούλου Αθανασία.
Αντιπρόεδρος ο κ. Κολόσακας Άγγελος.
Γ. Γραμματέας ο κ. Σκαρδανάς Ηλίας.
Ταμίας η κ. Θωμοπούλου Ειρήνη.
Μέλος η κ. Φραγκογιαννοπούλου Παναγιώτα.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό του Συνδέσμου θα είναι διετής.