Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 3/6/2020
Αρ.πρωτ: 122

Προς Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση
105 59 –
Σταδίου 29, Αθήνα

Κοινοποίηση:
1) Σύλλογοι-Σύνδεσμοι Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας
2) Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
     Πρόεδρο κ. Αντώνη Κάργα
     Λυκούργου 12, Αθήνα

Σχετ. έγγραφό μας αριθ. 164/23-10-2019

Κύριε Υπουργέ,
Συνεχίζοντάς την αλληλογραφία μας σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 167/2007) στους συνταξιούχους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. δεν καταβάλλεται διπλή σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο.

  1. Με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.9 του Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276/11-12-2007 Τ. Α΄) προβλέπεται η απονομή σύνταξης λόγω θανάτου στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα σε ποσοστό 25% της σύνταξης του αποβιώσαντος συζύγου. Μετά την έκδοση, στις 5 Οκτωβρίου 2019 πέντε αποφάσεων του ΣτΕ οι δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί και στρατιωτικοί εντάσσονται στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα «για λόγους νομικής ισότητας, με το σκεπτικό ότι όλοι αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως γήρας, ασθένειες και θάνατο.»
    Γι’ αυτόν τον λόγο σας ζητούμε τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 9 του ως άνω Ν.3620/2007, με σκοπό η κατά μεταβίβαση σύνταξη να υπολογίζεται σε ποσοστό από 25% σε 70% της σύνταξης του αποβιώσαντος συζύγου, εφόσον η σύνταξη δεν καταβάλλεται πλέον από το Δημόσιο Ταμείο, αλλά από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ισχύει για τους εργαζομένους και συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.
  2. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.5β του Ν.4002/2011 απονέμεται από το ΕΤΕΑΕΠ σύνταξη λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο σε ποσοστό 25% της σύνταξης του αποβιώσαντα συζύγου, εφόσον λαμβάνει σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ και από δικό του δικαίωμα, κατ’ επιλογήν αυτό, για το λόγο ότι ο επικουρικός φορέας ακολουθεί τον τρόπο καταβολής της κύριας σύνταξης, ανεξάρτητα αν τώρα ο φορέας αυτός συμπίπτει με τον κύριο φορέα (e- ΕΦΚΑ). Γι’ αυτό το λόγο ζητούμε να τροποποιηθούν οι παραπάνω διατάξεις με σκοπό η απονομή της επικουρικής σύνταξης να υπολογίζεται σε ποσοστό 70% της σύνταξης του θανόντα συνταξιούχου. Έτσι θα θεραπευτεί η αδικία σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και συνταξιούχων τώρα του e- ΕΦΚΑ.
  3.  Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4611/2019 καταργήθηκαν οι ηλικιακές προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση της σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο λόγω θανάτου, αλλά δεν καταργήθηκε η διάταξη που ορίζει για την απονομή μερίσματος στον επιζώντα σύζυγο τη συμπλήρωση συγκεκριμένου ορίου ηλικίας κατά το χρόνο του θανάτου των μετόχων. Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να αναμορφωθεί η διάταξη αυτή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για την κύρια σύνταξη λόγω θανάτου.
  4. Με δικαστικές αποφάσεις (αποφ.9314/2019 Διοικ. Πρωτ. Αθηνών) πολιτικοί συνταξιούχοι, μερισματούχοι του ΜΤΠΥ δικαιώθηκαν την επιστροφή μερίσματος που συνυπολογίστηκε ως σύνταξη για τις περικοπές των κύριων συντάξεων με τον μνημονιακό Ν.4093/2012, ενώ είναι μέρισμα και όχι σύνταξη.Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να εφαρμοστούν για όλους τους μερισματούχους με νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή με πολιτική απόφαση.

Κύριε Υπουργέ,
Με βάση το σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ και άλλων Δικαστηρίων, εφόσον όλοι οι συνταξιούχοι συνταξιοδοτούνται από τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, πρέπει σ’ ένα ευνομούμενο κράτος να διασφαλίζεται η ισότητα των δικαιωμάτων όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων με τον ίδιο τρόπο, για το λόγο ότι η αντισυνταγματικότητα των νόμων ισχύει για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα αν έχουν προσφύγει ή μη στη Δικαιοσύνη.

Πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματά μας και θα αποκαταστήσετε τις αδικίες που έγιναν σε βάρος συνταξιούχων, τέως υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                     Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας
      Ερμ. Λινάρδος