Αναδρομικοί φόροι συνταξιούχων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 5/5/2020
Αρ.πρωτ: 115

Προς το Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργό κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Νίκης 5-7          105 63  Αθήνα.

Κοινοποίηση:
1.Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
2.Σύλλογοι –Σύνδεσμοι πολιτικών συνταξιούχων όλης της χώρας

(Σχετικό: υπ. Αριθ. 7-17/1/2020 έγγραφό μας)

Κύριε Υπουργέ,

Σας μεταφέρουμε και πάλι τις έντονες και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των πολιτικών συνταξιούχων για τη φορολόγηση αναδρομικών, συντάξεων και μερισμάτων που χορηγήθηκαν μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και σας παρακαλούμε να πάρετε κάθε πρόσφορο μέτρο για την απαλλαγή των συνταξιούχων από την επιβολή πρόσθετης φορολογίας, γιατί αυτός ο τρόπος υπολογισμού είναι τουλάχιστον άδικος.

Πιστεύουμε ότι θα επακολουθήσει άμεση νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα αυτό και ότι θα εκτιμήσετε τη δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουν οι συνταξιούχοι εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος       Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας      Ερμ. Λινάρδος