Νέα τηλέφωνα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 26/6/2020

Προς τους Συλλόγους- Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η γραμμή του fax (210-8819035) επαναλειτουργεί και έχει προστεθεί και μία επιπλέον τηλεφωνική γραμμή της ΠΟΠΣ το 210-8810013.

Η γραμμή 210-8811187 ΔΕΝ υπάρχει πλέον.

Παραμένει το ίδιο emai: omopolit@otenet.gr για την επικοινωνία σας με την Ομοσπονδία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 17/6/2020
Αρ.πρωτ: 127

Σας κοινοποιούμε τα παρακάτω έγγραφα προς ενημέρωσή σας:

  1.  Δελτίο τύπου Υπουργείου Οικονομικών (13/6/2020) σχετικά με το πρόβλημα της φορολόγησης των αναδρομικών των συνταξιούχων. Θα μπορούσατε, όσοι ενδιαφέρεστε, για περαιτέρω οδηγίες να απευθυνθείτε στις κατά τόπους ΔΟΥ.
  2.  Δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (15/6/2020) σχετικά με τα έξοδα κηδείας.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι σύμφωνα με ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στον ΕΦΚΑ (πρώην ΓΛΚ) «οι ασφαλισμένοι, για αιτήματα από 1/1/2017 μπορούν να αναζητήσουν στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr την παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης (www.gsis.gr/ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ /ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ).
Επίσης για πληροφορίες επί θεμελιωτικών διατάξεων του συνταξιοδοτικού δικαιώματος οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνουν το ερώτημά τους ανάλογα με την κατηγορία εργασίας τους, μέσω email στο d.sintdt@efka.gov.gr ,με συνημμένο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση χρόνου ασφάλισης σε άλλο ταμείο (αν υπάρχει) και για τους άντρες πιστοποιητικό τύπου Α, ώστε να τύχουν σχετικής πληροφόρησης.

 

Διαφορές επικουρικών συντάξεων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 5/6/2020
Αρ.πρωτ: 123

Προς τους Συλλόγους- Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

 Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας πληροφορούμε ότι μετά την εφαρμογή του Αν.4387/2016 με τον οποίο αναπροσαρμόστηκε η επικουρική σύνταξη από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) εκδόθηκε ενημερωτικό σημείωμα για τον κάθε συνταξιούχο, στο οποίο αναφέρονται οι διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του. Με την εφαρμογή αυτού του νόμου, ανακαθορίστηκε το ακαθάριστο ποσό της σύνταξης μετά την αφαίρεση όμως της Ειδικής Εισφοράς του Ν.3986/2011, της μείωσης του Ν.4051/12, της μείωσης του Ν.4093/2012 και της μείωσης με την απόφαση του Δ.Σ του ΕΤΕΑΕΠ και το νέο ποσό που προκύπτει αποτελεί το ακαθάριστο ποσό της επικουρικής σύνταξης.

Στο ενημερωτικό σημείωμα του Μαΐου 2018 στην ανάλυση πληρωμής της επικουρικής σύνταξης προκύπτει μηδενική διαφορά από την αναπροσαρμογή της σύνταξης και γι’ αυτό το λόγο η μεγαλύτερη πλειοψηφία συνταξιούχων του στενού δημοσίου τομέα (δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί) δεν είχαν διαφορά επιστροφής στην επικουρική τους σύνταξη. Έτσι μία αρχική σύνταξη από 315,16 ευρώ ανακαθορίζεται σε 227,02 ευρώ.

Μετά την αφαίρεση του κλάδου ασθένειας 13,62 ευρώ και φόρο 25,85 ευρώ, το πληρωτέο ποσό ανέρχεται μέχρι και τον Ιούνιο 2020 σε 187,55 ευρώ το μήνα. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει καμία μεταβολή από την αναπροσαρμογή αυτού του νόμου.

Μεταβολή επήλθε στις μεγάλες επικουρικές συντάξεις με την εφαρμογή του Ν.4387/2016 συνταξιούχων άλλων Ταμείων.

Ο Πρόεδρος                      Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας      
Ερμ. Λινάρδος

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας και εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 3/6/2020
Αρ.πρωτ: 122

Προς Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση
105 59 –
Σταδίου 29, Αθήνα

Κοινοποίηση:
1) Σύλλογοι-Σύνδεσμοι Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας
2) Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
     Πρόεδρο κ. Αντώνη Κάργα
     Λυκούργου 12, Αθήνα

Σχετ. έγγραφό μας αριθ. 164/23-10-2019

Κύριε Υπουργέ,
Συνεχίζοντάς την αλληλογραφία μας σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 167/2007) στους συνταξιούχους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. δεν καταβάλλεται διπλή σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο.

  1. Με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.9 του Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276/11-12-2007 Τ. Α΄) προβλέπεται η απονομή σύνταξης λόγω θανάτου στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα σε ποσοστό 25% της σύνταξης του αποβιώσαντος συζύγου. Μετά την έκδοση, στις 5 Οκτωβρίου 2019 πέντε αποφάσεων του ΣτΕ οι δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί και στρατιωτικοί εντάσσονται στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα «για λόγους νομικής ισότητας, με το σκεπτικό ότι όλοι αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως γήρας, ασθένειες και θάνατο.»
    Γι’ αυτόν τον λόγο σας ζητούμε τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 9 του ως άνω Ν.3620/2007, με σκοπό η κατά μεταβίβαση σύνταξη να υπολογίζεται σε ποσοστό από 25% σε 70% της σύνταξης του αποβιώσαντος συζύγου, εφόσον η σύνταξη δεν καταβάλλεται πλέον από το Δημόσιο Ταμείο, αλλά από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ισχύει για τους εργαζομένους και συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.
  2. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.5β του Ν.4002/2011 απονέμεται από το ΕΤΕΑΕΠ σύνταξη λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο σε ποσοστό 25% της σύνταξης του αποβιώσαντα συζύγου, εφόσον λαμβάνει σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ και από δικό του δικαίωμα, κατ’ επιλογήν αυτό, για το λόγο ότι ο επικουρικός φορέας ακολουθεί τον τρόπο καταβολής της κύριας σύνταξης, ανεξάρτητα αν τώρα ο φορέας αυτός συμπίπτει με τον κύριο φορέα (e- ΕΦΚΑ). Γι’ αυτό το λόγο ζητούμε να τροποποιηθούν οι παραπάνω διατάξεις με σκοπό η απονομή της επικουρικής σύνταξης να υπολογίζεται σε ποσοστό 70% της σύνταξης του θανόντα συνταξιούχου. Έτσι θα θεραπευτεί η αδικία σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και συνταξιούχων τώρα του e- ΕΦΚΑ.
  3.  Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4611/2019 καταργήθηκαν οι ηλικιακές προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση της σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο λόγω θανάτου, αλλά δεν καταργήθηκε η διάταξη που ορίζει για την απονομή μερίσματος στον επιζώντα σύζυγο τη συμπλήρωση συγκεκριμένου ορίου ηλικίας κατά το χρόνο του θανάτου των μετόχων. Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να αναμορφωθεί η διάταξη αυτή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για την κύρια σύνταξη λόγω θανάτου.
  4. Με δικαστικές αποφάσεις (αποφ.9314/2019 Διοικ. Πρωτ. Αθηνών) πολιτικοί συνταξιούχοι, μερισματούχοι του ΜΤΠΥ δικαιώθηκαν την επιστροφή μερίσματος που συνυπολογίστηκε ως σύνταξη για τις περικοπές των κύριων συντάξεων με τον μνημονιακό Ν.4093/2012, ενώ είναι μέρισμα και όχι σύνταξη.Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να εφαρμοστούν για όλους τους μερισματούχους με νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή με πολιτική απόφαση.

Κύριε Υπουργέ,
Με βάση το σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ και άλλων Δικαστηρίων, εφόσον όλοι οι συνταξιούχοι συνταξιοδοτούνται από τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, πρέπει σ’ ένα ευνομούμενο κράτος να διασφαλίζεται η ισότητα των δικαιωμάτων όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων με τον ίδιο τρόπο, για το λόγο ότι η αντισυνταγματικότητα των νόμων ισχύει για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα αν έχουν προσφύγει ή μη στη Δικαιοσύνη.

Πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματά μας και θα αποκαταστήσετε τις αδικίες που έγιναν σε βάρος συνταξιούχων, τέως υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                     Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας
      Ερμ. Λινάρδος

Απόδοση προαιρετικής εισφοράς του Ν.4387/2016 ετών 2018 και 2019.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 28/5/20
Αρ.πρωτ: 120

Προς Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση
105 59 –
Σταδίου 29, Αθήνα.

Κοινοποίηση:
Σύλλογοι-Σύνδεσμοι Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Κύριε Υπουργέ,
Σας γνωρίζουμε ότι με απόφασή σας που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 102 του Ν.4387/2016 και 41 του Ν.4611/2019 αποδόθηκε δια του ΕΦΚΑ απευθείας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) το ποσό της προαιρετικής εισφοράς που παρακρατείται από την κύρια μηνιαία σύνταξη των συνταξιούχων για το έτος 2017.

Κύριε Υπουργέ,
Επειδή το ποσό της εισφοράς του έτους 2017 χρησίμευσε για την κάλυψη προγενέστερων υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας μας και των 60 Συλλόγων πολιτικών συνταξιούχων σε όλη τη χώρα που ανήκουν στη δύναμή της, λόγω της τρίχρονης καθυστέρησης απόδοσής της, γι’ αυτόν το λόγο σας παρακαλούμε και σας ζητούμε, παρά τον φόρτο εργασίας σας στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας, να εκδώσετε νέα απόφαση, σύμφωνα με την οποία ο e- ΕΦΚΑ να αποδώσει απευθείας στην Ομοσπονδία μας την προαιρετική εισφορά των συνταξιούχων για τα έτη 2018 και 2019, η οποία είναι ανάλογη με τον αριθμό των συνταξιούχων που εκπροσωπεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                     Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας
      Ερμ. Λινάρδος