Υποδείγματα Αιτήσεων αναδρομικών

Επισυνάπτουμε υποδείγματα αιτήσεων, για όσους επιθυμούν να υποβάλουν,

  1. Για την επιστροφή της επικουρικής σύνταξης.
  2. Για το μέρισμα από το ΜΤΠΥ,
  3. Για τη διόρθωση εσφαλμένου υπολογισμού αναδρομικών και
  4. Για την επιστροφή αναδρομικών συνταξιούχων που έλαβαν προσωρινή σύνταξη.
  • Η υποβολή των αιτήσεων αυτών δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κατά την κρίση του συνταξιούχου.
  • Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά.
  • Οι διευθύνσεις των ταμείων είναι οι εξής:

ΕΤΕΑΕΠ:
Φιλελλήνων 13-15
105 57  Αθήνα.
info@eteaep.gov.gr

ΜΤΠΥ:
Λυκούργου 12
105 51  Αθήνα.
grammateia@mtpy.gr

e-ΕΦΚΑ:
Κάνιγγος 29
106 82  Αθήνα
gd.sintaxeondt@efka.gov.gr