Αναδρομικά κληρονόμων (Πλατφόρμα)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα αναδρομικά των κληρονόμων στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.               KYA

Θα τη βρείτε πληκτρολογώντας: www.efka.gov.gr. και πατώντας στο πεδίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τους κωδικούς TAXIS για να συνεχίσετε στην εφαρμογή.

Σας επισυνάπτουμε και τις ακριβείς οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ για τη συμπλήρωση των αιτήσεων για τη διευκόλυνσή σας.

Από την ΠΟΠΣ δια του ΣΥΠΟΣΥΑΜ