Καταβολή αναδρομικών συντάξεων στους κληρονόμους

Μετά από σχετική ενημέρωση από την ΠΟΠΣ σας ενημερώνουμε ότι οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, για την καταβολή αναδρομικών (εξ αιτίας των περικοπών των συντάξεων με το Ν.4093/2012) στους κληρονόμους των θανόντων πολιτικών συνταξιούχων είναι οι εξής:

Ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής αίτησης στον e-ΕΦΚΑ μέχρι 17/12/2020, επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντος συνταξιούχου,
  2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης της διαθήκης του θανόντα και
  3. Πιστοποιητικό για τη μη αποποίηση της κληρονομιάς.

Σε περίπτωση αδυναμίας για την προσκόμιση αυτών των δικαιολογητικών, είναι απαραίτητο να γίνει, σε πρώτη φάση, η ηλεκτρονική αίτηση και τα δικαιολογιτικά  να υποβληθούν σε δεύτερη φάση μέχρι τις 28/2/2021.

Από το Δ.Σ. του ΣΥΠΟΣΥΑΜ

Αναδρομικά κληρονόμων (Πλατφόρμα)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα αναδρομικά των κληρονόμων στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.               KYA

Θα τη βρείτε πληκτρολογώντας: www.efka.gov.gr. και πατώντας στο πεδίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τους κωδικούς TAXIS για να συνεχίσετε στην εφαρμογή.

Σας επισυνάπτουμε και τις ακριβείς οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ για τη συμπλήρωση των αιτήσεων για τη διευκόλυνσή σας.

Από την ΠΟΠΣ δια του ΣΥΠΟΣΥΑΜ

Υποδείγματα Αιτήσεων αναδρομικών

Επισυνάπτουμε υποδείγματα αιτήσεων, για όσους επιθυμούν να υποβάλουν,

  1. Για την επιστροφή της επικουρικής σύνταξης.
  2. Για το μέρισμα από το ΜΤΠΥ,
  3. Για τη διόρθωση εσφαλμένου υπολογισμού αναδρομικών και
  4. Για την επιστροφή αναδρομικών συνταξιούχων που έλαβαν προσωρινή σύνταξη.
  • Η υποβολή των αιτήσεων αυτών δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κατά την κρίση του συνταξιούχου.
  • Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά.
  • Οι διευθύνσεις των ταμείων είναι οι εξής:

ΕΤΕΑΕΠ:
Φιλελλήνων 13-15
105 57  Αθήνα.
info@eteaep.gov.gr

ΜΤΠΥ:
Λυκούργου 12
105 51  Αθήνα.
grammateia@mtpy.gr

e-ΕΦΚΑ:
Κάνιγγος 29
106 82  Αθήνα
gd.sintaxeondt@efka.gov.gr


Υποδείγματα Αιτήσεων αναδρομικών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 10/11/2020
Αρ.πρωτ: 211
Προς Συλλόγους-Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας
Θέμα: Υποδείγματα αιτήσεων
Σας στέλνουμε υποδείγματα αιτήσεων:
α) Για την επιστροφή της επικουρικής σύνταξης,
β) Για το μέρισμα από το ΜΤΠΥ,
γ) Για τη διόρθωση εσφαλμένου υπολογισμού αναδρομικών και
δ) Για την επιστροφή αναδρομικών συνταξιούχων που έλαβαν προσωρινή σύνταξη.
Τα υποδείγματα αυτά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όσοι συνταξιούχοι
επιθυμούν. Εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες απαντήσουν αρνητικά, τότε θα ακολουθήσει
η προσφυγή με αγωγές στα δικαστήρια.
Ο Πρόεδρος               Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας  Ερμ. Λινάρδος