Λειτουργία Γραφείων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 15/3/2020

Προς τους Συλλόγους- Συνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Θέμα: Αναστολή λειτουργίας των γραφείων της Ομοσπονδίας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ανακοινώνουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας στις 15/3/2020, αναστέλλεται η λειτουργία των Γραφείων της για εύλογο χρονικό διάστημα, ανταποκρινόμενοι στα σωστά μέτρα που λαμβάνονται από τους επιστήμονες, τους αρμόδιους φορείς της Υγείας και την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και την αποτροπή της εξάπλωσής του.

Έγινε πλέον κατανοητό ότι η πανδημία αυτή αποτελεί, δυστυχώς, υπαρκτό κίνδυνο για όλους και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Για ζητήματα που μας αφορούν άμεσα, θα υπάρξει ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας