ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Αθήνα, 8/7/20
Αρ.πρωτ: ΄152

Προς
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση
Σταδίου 29, Αθήνα
Κοινοποίηση:
1)ΕΦΚΑ, Γραφείο Διοικητή κ. Χάλαρη, Αγ. Κων/νου 5, Αθήνα
2)Σύλλογοι-Σύνδεσμοι Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας

Θέμα: Απόδοση προαιρετικής εισφοράς του Ν.4387/2016 ετών 2018 και 2019.

Κύριε Υπουργέ,
Μετά την απόδοση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων της προαιρετικής εισφοράς έτους 2017, με την οποία καλύφθηκαν προγενέστερες ανάγκες της Ομοσπονδίας μας και των Συλλόγων που εκπροσωπεί, σας παρακαλούμε, γιατί είναι αδήριτη ανάγκη, να αποδοθούν στην Ομοσπονδία μας τα ποσά της προαιρετικής εισφοράς τουλάχιστον για τα έτη 2018 και 2019. Το παραπάνω αίτημα είχαμε ζητήσει και το αριθμ.120/ 28-5-2020 έγγραφό μας.

Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, κ. Χάλαρης, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να διαθέσει στον κ. Υπουργό άμεσα τα απαραίτητα στοιχεία (αριθμός πολιτικών συνταξιούχων, τέως δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών που αντιστοιχούν στην ΠΟΠΣ) για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και να εισηγηθεί την καθιέρωση απόδοσης της προαιρετικής εισφοράς στις νόμιμες δικαιούχες Οργανώσεις τουλάχιστον ανά εξάμηνο του έτους, για την αποφυγή της άσκοπης γραφειοκρατίας και ενασχόλησης των αρμόδιων υπηρεσιών στην απονομή των συντάξεων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των Συνταξιουχικών Οργανώσεων για την εκτέλεση της αποστολής τους, που είναι η προώθηση και προβολή των δικαιωμάτων των συνταξιούχων.

Κύριε Υπουργέ,
Πιστεύουμε ότι, παρά τον φόρτο εργασίας σας στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας, θα ικανοποιήσετε το ουσιαστικό και δίκαιο αίτημά μας.

Σας ευχαριστούμε.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος                  Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας     Ερμ. Λινάρδος