Αναδρομικοί φόροι του 11μήνου των ετών 2015-2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 27/7/2021
Αρ.πρωτ: 180

Προς
το Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργό κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Νίκης 5-7 –  105 63  Αθήνα

Κοινοποίηση:
1. Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
2. Σύλλογοι –Σύνδεσμοι πολιτικών συνταξιούχων όλης της χώρας.

Κύριε Υπουργέ,

Σας μεταφέρουμε και πάλι τις έντονες και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των πολιτικών συνταξιούχων για τη φορολόγηση αναδρομικών, συντάξεων του 11μήνου 2015 -2016, που χορηγήθηκαν μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και σας παρακαλούμε να πάρετε κάθε πρόσφορο μέτρο για την απαλλαγή των συνταξιούχων από την επιβολή πρόσθετης φορολογίας, γιατί αυτός ο τρόπος υπολογισμού είναι τουλάχιστον άδικος.

Πιστεύουμε ότι θα επακολουθήσει άμεση νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα αυτό και ότι θα εκτιμήσετε τη δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουν οι συνταξιούχοι εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                           Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας              Ερμ. Λινάρδος