Ενημέρωση για ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ. ΜΤΠΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 4/1/2021
Αρ.πρωτ: 247
Προς ΣυλλόγουςΣυνδέσμους Πολιτικών Συνταξιούχων όλης της χώρας.
Θέμα: Δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση σύνταξης και λοιπά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από συχνές ερωτήσεις συναδέλφων συνταξιούχων, επαναλαμβάνουμε τις παρακάτω πληροφορίες για διευκόλυνσή σας.
Στις ηλεκτρονικές σελίδες των Ταμείων υπάρχουν όλα τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου αλλά και άλλα έγγραφα για τους συνταξιούχους του δημοσίου.
Πιο συγκεκριμένα:
 1.  Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr )
  στην κατηγορία
  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ και
  στην υποκατηγορία ΕΝΤΥΠΑ – Downloads
  (
  https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/entypadownloads )
 2. Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ υπάρχει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την Πληρωμή των εξόδων κηδείας (Υπηρεσίες για συνταξιούχουςΗλεκτρονικήΥπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας).
 3.  Στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ (https://www.eteaep.gov.gr ) στην κατηγορία ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ.
 4.  Στην ιστοσελίδα του Μετοχικού Ταμείου (www.mtpy.gr ) στην κατηγορία ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ.
Για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στα γραφεία της
Ομοσπονδίας.
Ο Πρόεδρος               Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας  Ερμ. Λινάρδος