Αναδρομικοί φόροι του 11μήνου των ετών 2015-2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 27/7/2021
Αρ.πρωτ: 180

Προς
το Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργό κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Νίκης 5-7 –  105 63  Αθήνα

Κοινοποίηση:
1. Μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΠΣ
2. Σύλλογοι –Σύνδεσμοι πολιτικών συνταξιούχων όλης της χώρας.

Κύριε Υπουργέ,

Σας μεταφέρουμε και πάλι τις έντονες και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των πολιτικών συνταξιούχων για τη φορολόγηση αναδρομικών, συντάξεων του 11μήνου 2015 -2016, που χορηγήθηκαν μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και σας παρακαλούμε να πάρετε κάθε πρόσφορο μέτρο για την απαλλαγή των συνταξιούχων από την επιβολή πρόσθετης φορολογίας, γιατί αυτός ο τρόπος υπολογισμού είναι τουλάχιστον άδικος.

Πιστεύουμε ότι θα επακολουθήσει άμεση νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα αυτό και ότι θα εκτιμήσετε τη δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουν οι συνταξιούχοι εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                           Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας              Ερμ. Λινάρδος


 

 

 

Δικαίωμα Δελτίου ελεύθερης εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους κ.λπ τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 29/6/2021
Αρ.πρωτ: 158
Προς
Υπουργείο Πολιτισμούκαι Αθλητισμού
1.Υπουργό κ. Λίνα Μενδώνη
2.Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού κ.Γεώργιο Διδασκάλου
Μπουμπουλίνας 2022,   106 82 Αθήνα.
Κυρία Υπουργέ,
Κύριε Γεν.Γραμματέα,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου εκπροσωπεί πάνω από 300.000 συνταξιούχους, οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε όλους τους νομούς της Ελλάδας σε 60 Συλλόγους/Συνδέσμους. Με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Τ.Β’ 3976/ 31102019) οι συνταξιούχοι στερήθηκαν την ελεύθερη είσοδό τους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ακόμα και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν αυτό το προνόμιο.
Ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς, εκτιμώντας το έργο που έχουν επιτελέσει και τη συμβολή τους στην ευαισθητοποίηση των μαθητώνφοιτητών για την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας, θεωρούμε πως δικαιούνται αυτό το προνόμιο, ως ένδειξη αναγνώρισης αυτής της συμβολής τους.
Άλλωστε με το δικαίωμα αυτό, θα συνεχίσουν οι ίδιοι απρόσκοπτα, και ιδιαίτερα στη φάση αυτή της τρίτης ηλικίας, να απολαμβάνουν τα πολιτιστικά αγαθά, ως μία συνέχεια της δια βίου μάθησης.
Τέλος, εκτιμώντας την προσφορά όλων των συνταξιούχων άνω των 65 ετών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανόρθωση και στο δημογραφικό της πατρίδας  μας, ας τους δοθεί η δυνατότητα στη φάση της τρίτης ηλικίας να απολαύσουν ένα αγαθό του ελληνικού πολιτισμού που θα τους χαρίσει ευχάριστες στιγμές στο υπόλοιπο της ζωής τους.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος                   Χρ. Μπουρδούκης
Ο Γεν. Γραμματέας      Ερμ. Λινάρδος