ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΠΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Αθήνα, 15/6/2022

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΠΣ, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, εκλεγμένου από το 71ο Συνέδριο της ΠΟΠΣ, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση σήμερα Τετάρτη 15/6/2022, με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα και την απονομή των προβλεπόμενων από το Καταστατικό της Ομοσπονδίας αξιωμάτων στα μέλη του Δ. Συμβουλίου.
Μετά την προβλεπόμενη μυστική ψηφοφορία, απονεμήθηκαν, με απόλυτη πλειοψηφία (ομόφωνα), τα αξιώματα και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΠΣ συγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος____________:  Ηλιόπουλος Ηλίας 6932600786
Α’ Αντιπρόεδρος ______ :  Ξηρουδάκης Στράτος 6944166335/ 6985835232

Β’ Αντιπρόεδρος______ :  Ταπανίδης Θεόδουλος 6974938337

Γενικός Γραμματέας____:  Λινάρδος Ερμόλαος 6933100566

Αν. Γενικός Γραμματέας_:  Ακζώτη Σουλτάνα 6944530697

Ταμίας_______________:  Νάκης Ιωάννης 6973821408

Αν. Ταμίας____________:  Καρδαράκος Νικόλαος 6977514544 /
.                                                                                              27510
-21335

Μέλος_______________:  Παπαγεωργίου Αθανάσιος 6944192453

Μέλος_______________:  Διονυσόπουλος Παναγιώτης 6944125664

Μέλος_______________:  Παναγιώτα Βασιλάκου Κατσιγιάννη
.                                                                   6938375232 
/    24410-36287

Μέλος_______________:  Παπαϊωάννου Αλέξιος 6978060965/ 210-9427681

Γραμματεία:

Χρονοπούλου Αργυρώ  6971916059

Ηλιοπούλου Γεωργία  6932410690

Από το Γραφείο Τύπου της ΠΟΠΣ