ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Αποτελέσματα Εκλογών)

Στις 26 και 27/5/2022, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 71ο Πανελλαδικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων του δημοσίου.

Για την εκλογή της νέας διοίκησης κατατέθηκαν 2 ψηφοδέλτια, το ένα με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ – ΕΠΟΣ» -με υποψήφιο πρόεδρο τον συνάδελφο Ηλία Ηλιόπουλο, με 18 συνάδελφους υποψηφίους για το 10μελες Δ.Σ. και 4 συναδέλφους για την 3μελη Εξελεγκτική Επιτροπή.
Το δεύτερο με την επωνυμία «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΕΚΣΔΗ με υποψήφιο πρόεδρο τον συνάδελφο Τασούλα Απόστολο, με 26 συναδέλφους υποψήφιους για το Δ.Σ. και 3 συναδέλφους για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Από τους 108 Αντιπροσώπους που συμμετείχαν στο συνέδριο, απ’ όλους τους Συλλόγους της χώρας και ψήφισαν, καταμετρήθηκαν τα αποτελέσματα ως εξής;

Α. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (Ε.ΠΟ.Σ): 74
Β. ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΚΣΔΗ): 34

Πρόεδρος εκλέγεται για την επόμενη τριετία ο συνάδελφος Ηλίας Ηλιόπουλος του Κωνσταντίνου (από το ψηφοδέλτιο Ε.ΠΟ.Σ). Από το ίδιο ψηφοδέλτιο εκλέγονται για το Δ.Σ. κατά σειρά επιτυχίας, οι παρακάτω συνάδελφοι:

 1. Ξηρουδάκης Ευστράτιος
 2. Παπαγεωργίου Αθανάσιος
 3. Διονυσόπουλος Παναγιώτης
 4. Λινάρδος Ερμόλαος
 5. Ταπανίδης Θεόδουλος (Φούλης)
 6. Καρδαράκος Νικόλαος
 7. Βασιλάκου Παναγιώτα

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή επίσης από το ίδιο ψηφοδέλτιο (Ε.ΠΟ.Σ) εκλέγονται 2
συνάδελφοι:

 1. Αυδίκος Μιχαήλ
 2. Καραγώγος Θεόδωρος

Από το 2ο ψηφοδέλτιο, με την επωνυμία ΕΚΣΔΗ, εκλέγονται για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας οι συνάδελφοι:

 1. Ακζώτη Σουλτάνα
 2. Νάκης Ιωάννης
 3. Ντούρου Ιωάννα (Σοφία)

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή επίσης από το ίδιο ψηφοδέλτιο (ΕΚΣΔΗ) η συνάδελφος:
Αθανασιάδου Αγγελική.

ΑΘΗΝΑ 30/5/22
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΠΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ